Om oss

Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör i utvecklingen av skonsamma och effektiva behandlingsmetoder med vetenskapligt dokumenterade och långsiktiga, positiva effekter. Vi sätter omsorgen om dig som patient främst och hjälper dig till ökad livskvalitet – fri från åderbråck.

Med 35.000 behandlingar bakom sig är Åderbråcksklinikernas läkare Nordens mest erfarna. Samtliga ger ett betydelsefullt bidrag för utvecklingen av nya effektiva behandlingsmetoder som ger ett önskvärt och varaktigt resultat. Vi har sexton kliniker i landet och har samarbetsavtal med flertalet försäkringsbolag. Du behöver ingen remiss för att komma till oss!
UK Vein Care is a leading international player in gentle and effective treatments for varicose veins with scientifically documented and long-term positive effects with a desirable and lasting result. We prioritize the care of you as a patient and help you to an increased quality of life – free from varicose veins.

35K+

Behandlingar

52

Av de bästa kärlkirurgerna

16

Professionella kliniker

124

Anställda
Träffa vårt medicinska team

Lär känna våra venexperter innan ditt besök

No items found.
Vad vi gör

Åderbråcksklinikerna bygger på tre pelare som betonar vad vi gör

Högsta kvalitet inom vården
Vi fokuserar på sjukvård där vi har tydliga fördelar för att leverera utredningar och behandlingar av högsta kvalitet. Baserat på vetenskap och ständigt uppdaterade på de senaste studierna och utvecklingen, erbjuder vi alla våra patienter den mest skonsamma och effektiva behandlingen.
Kund- och patientnöjdhet
Kund- och patientnöjdhet ges främst genom god kommunikation och förtroende. Därför upprätthåller vi en hög nivå av effektiv kommunikation i ett enkelt och precist språk som är lätt att förstå. Vi balanserar förväntningar och lovar aldrig mer än vi kan leverera.
Att förbättra livskvaliteten
Vi erkänner vårt etiska ansvar att förbättra livskvaliteten för det högsta antalet medborgare. Därför strävar vi efter att hålla priserna på en nivå där de flesta kan dra nytta av dem. Vi uppnår detta genom att eliminera onödiga kostnader och extravagans som inte ger patienter värde.
Vår berättelse

Åderbråcksklinikerna - En del av Nordic Health Group

"Nordic Health Group är en specialiserad nordisk vårdgivare som bidrar till en högre livskvalitet bland våra patienter. Nordic Health Group erbjuder högkvalitativa medicinska och kirurgiska sjukvårdstjänster genom sina specialiserade kliniker. Vi tror att det är stenhårt att verka inom specialiserade områden, där vi kan fokusera på det vi är bäst på. För oss är detta vad det betyder när vi säger att Nordic Health Group är "Förbättra livskvalitet genom specialiserad sjukvård".
Nordic Health Group grundades av Thomas Lawaetz 2016. Efter att ha vuxit upp i en familj av läkare, kirurger och sjuksköterskor har Thomas alltid haft en passion för sjukvård och har bevittnat hur många patienter som inte får rätt vård och patientupplevelse . Det beror på många orsaker som ökat tryck på sjukvårdssektorerna och en tendens till ett tankesätt som inte är patientfokuserat.
Thomas far är en kärlkirurg vars forskning har spelat en viktig roll för att introducera de minimalt invasiva behandlingsmetoderna för åderbråck i norra Europa. Thomas såg potentialen för moderna behandlingsmetoder och noterade samtidigt att runt en tredjedel av den vuxna befolkningen är drabbad av åderbråck. Därifrån var visionen tydlig: göra moderna behandlingsmetoder tillgängliga för de många som drabbats av åderbråck och öka deras livskvalitet.
Den första kliniken öppnade i Köpenhamn 2016 under det danska varumärket Dansk Venecenter och sedan dess har Nordic Health Group vuxit till att bli den största och ledande leverantören av åderbråckbehandling i norra Europa. Förutom Dansk Venecenter i Danmark har Åderbråcksklinikerna öppnat i Sverige, Åreknuteklinikkene i Norge, Vaatzorgkliniek i Nederländerna och UK Vein Care i Storbritannien.
Resan fortsätter på befintliga och nya marknader och uppdraget är detsamma: göra moderna, minimalt invasiva behandlingar tillgängliga för de många människor som drabbas av åderbråck och öka deras livskvalitet.
Thomas Lawaetz
VD och grundare
Nordic Health Group