Venös insufficiens är ett tillstånd som uppstår när klaffarna i venerna är defekta, så blodet har svårt att flöda tillbaka till hjärtat. Detta kan vara ett kroniskt tillstånd och kan orsaka flera olika biverkningar.

För att förstå vad venös insufficiens är, är det viktigt att först känna till hur blodcirkulationen fungerar. I benen sitter venerna, som är blodkärl i vilka blodet att flödar tillbaka till hjärtat för att syresättas. I venerna sitter de klaffar som hjälper till att reglera blodflödet. Venklaffarna kan vara defekta eller slitna, delvis på grund av ålderdom eller genetik, och detta får blodet att samlas i venerna under venklaffarna vilket orsakar ett högre tryck där. Venös insufficiens innebär att blodet har svårt att flöda tillbaka till hjärtat, och vid kronisk venös insufficiens är detta ett tillstånd som kvarstår.

Normalt blodflode vs venös insufficiens

Symtom på venös insufficiens

Venös insufficiens kan uppstå både i de ytliga venerna såväl som i de djupa venerna. Inte alla som har kronisk venös insufficiens i benen störs av det. De vanligaste symptomen är:

 • Värk i benen - benen kan kännas trötta och spända
 • Svullnad i benen eller vristerna
 • En känsla av tunga och rastlösa ben
 • Kramper i benen på natten

Dessa symptom förvärras ofta om man står eller går under en längre period.

Om du lider av kronisk venös insufficiens och har gjort det under en längre tid kan symtomen förvärras. Problemen kommer inte att försvinna om du inte gör något åt ​​det, så desto tidigare du behandlar problemet, desto större är chansen att förhindra ytterligare komplikationer. De allvarligaste komplikationerna är:

 • Eksem
 • Pigmentering
 • Bensår
 • Tromboflebit

I svåra fall av venös insufficiens kan du få eksem och pigmentering runt underbenet, speciellt anklarna. I värsta fall kan detta utveckla venösa bensår som kan vara mycket svåra att läka och kan leda till inflammation. Därför är det viktigt att hålla ett öga på om benet ofta är svullet, eftersom detta kan öka risken för eksem och bensår.

Det finns flera orsaker till venös insufficiens. Venös insufficiens förekommer ofta främst på åderbråck eller veninflammation i benen, och kallas även för tromboflebit. I båda fallen försämras blodcirkulationen, vilket får blod att ackumuleras, vilket i sin tur kan orsaka åderbråck eller tromboflebiter.

Diagnos av venös insufficiens

För att diagnostisera venös insufficiens måste en studie genomföras för att visa blodets hastighet och i vilken riktning blodet flödar. Detta kan göras genom en förundersökning vid Åderbråcksklinikerna, där en specialist kan undersöka benen med så kallat duplex-ultraljud. Vid denna ultraljudsundersökning applicerar specialistläkaren gel på huden, varefter ett instrument, kallad en "transducer", förs över huden. Samtidigt visas en bild på en skärm där läkaren kan få en inblick i blodflödet i venerna och se alla åderbråck. En förundersökning tar ungefär trettio minuter att utföra och ingen värk kommer att förekomma i samband med undersökningen.

Vem får venös insufficiens?

Det finns olika faktorer som påverkar risken för att få venös insufficiens:

 • Övervikt
 • Rökning
 • Inaktivitet
 • Graviditet
 • Om det förekommit tidigare i familjen
 • Om du tidigare har haft en skada, utfört en operation eller liknande på dina ben

Flera av dessa faktorer kan man själv påverka, eftersom man aktivt kan välja att inte röka och att välja en aktiv och hälsosam livsstil. Med detta i åtanke är det därför möjligt att själv göra ansträngningar för att minimera risken för venös insufficiens.

Biverkningar av venös insufficiens

Såsom beskrivits är venös insufficiens ett tillstånd där blodet har svårt att flöda tillbaka till hjärtat för att bli syresatt. När detta tillstånd inträffar kan olika biverkningar uppstå till följd av dålig blodcirkulation i benen:

Åderbråck: Åderbråck uppstår när venklaffarna är defekta så att blodcirkulationen påverkas på ett sätt som gör att blodet samlas i pooler. Därför är åderbråck en vanlig biverkning från venös insufficiens.

Venösa bensår: När man drabbas av venös insufficiens är blodcirkulationen i benen otillräcklig och detta påverkar huden på underbenet, särskilt på vristerna. Huden kan bli grövre, ändra färg, eksem kan uppstå, och i värsta fall förekommer bensår. Dessa bensår kan vara stora som en handflata, sårbotten kan vara gul eller rödaktig, och såret kan vara mycket svårläkt.

Tromboflebit: Tromboflebit är små blodproppar i ytliga vener. Tromboflebit är ett inflammatoriskt tillstånd i venerna, vilket får venen att svälla, blodkärlet blir ojämnt, och därför koaguleras blodet lättare och en blodpropp bildas.

Djup ventrombos: En blodpropp som förekommer i en djup ven kallas djup ventrombos och detta tillstånd är allvarligt eftersom blodproppen kan migrera och sätta sig in i lungorna. Därför är djup ventrombos en allvarlig biverkning av venös insufficiens.

Behandling av venös insufficiens

Det är inte möjligt att behandla venös insufficiens, men man kan förbättra tillståndet och därmed minska symtomen. För att hitta rätt behandling för att förbättra tillståndet beaktas olika faktorer:

 • De specifika symtomen
 • Nivån av symptomen
 • Ålder och allmän hälsa
 • Patientens sjukdomshistoria
 • Om tillståndet förväntas förvärras

Det finns olika sätt att förbättra tillståndet eller minimera risken för en ytterligare försämring av venös insufficiens.

Stödstrumpor: Stödstrumpor kan användas som symtomlindring för venös insufficiens. En kompressionsstrumpa ökar trycket på venerna vilket förbättrar blodcirkulationen och minskar svullnaden.

Förbättra blodcirkulationen: Du kan vidta vissa försiktighetsåtgärder när det gäller att förbättra blodcirkulationen.

 • Hålla benen i högläge så ofta som möjligt
 • Sitt inte med benen i kors
 • Upprätthålla en hälsosam och aktiv livsstil

Medicinering: Om venös insufficiens har orsakat tromboflebit eller inflammation i ett bensår, kan medicinering ges.

Venös insufficiens och åderbråck

Som tidigare beskrivits uppträder åderbråck ofta tillsammans med venös insufficiens. Eftersom en behandling av åderbråck förbättrar blodcirkulationen så kommer behandlingen för åderbråck också att minska symptomen från venös insufficiens. Det finns flera olika behandlingsmetoder för att ta bort åderbråck:

Laserbehandling: En kateter sätts in i venen med åderbråck, varefter en specialist sätter in lasern som används för att tillsluta venerna med åderbråck vilket i sin tur får blodet att hitta andra vägar och då försvinner åderbråcken.

Skumbehandling: Ett läkemedel som förseglar venen injiceras vilket gör att blodet hittar andra vägar och då försvinner åderbråcken.

Flebektomi: Synliga åderbråck kan orsaka visst psykologiskt lidande. För att ta bort stora och synliga åderbråck används flebektomi. Då läggs ett mycket litet snitt i huden varefter en bit av venen med åderbråck dras ut. Flebektomi behandling används ofta tillsammans med skum- eller laserbehandling.

Sammanfattning

Venös insufficiens är ett tillstånd med dålig blodcirkulation orsakad av slitna eller defekta venklaffar. Det finns olika symptom på venös insufficiens, inklusive tunga och trötta ben, och, vid svårare tillstånd, venösa bensår och åderbråck.

För att kunna diagnostisera venös insufficiens måste en specialistläkare göra en ultraljudsundersökning för att bestämma blodcirkulationen och hastigheten på blodflödet i venerna. Denna studie utförs med duplex ultraljud. Det är möjligt att göra förundersökningen hos Åderbråcksklinikerna.

Venös insufficiens kan drabba alla, men det finns riskfaktorer som man kan påverka själv för att undvika att drabbas av venös insufficiens, eller lindra symptomen och man redan fått venös insufficiens.

Om du har venös insufficiens uppkommer biverkningar i olika svårighetsgrad. En vanlig biverkning är åderbråck. Åderbråck uppstår som följd av brister hos de klaffar som reglerar blodflödet i venerna. Brister i venklaffarna i kombination med brister i blodcirkulationen gör att blod ansamlas i pooler under venklaffarna och det är dessa pooler som växer och blir till åderbråck. I mer allvarliga fall kan venös insufficiens leda till djup ventrombos, som är en blodpropp i en djup ven, och denna blodpropp kan vandra och hamna i lungorna.

Det är inte möjligt att behandla venös insufficiens, men man kan förbättra tillståndet och minimera risken för försämring. Detta kan göras genom olika åtgärder för att förbättra blodcirkulationen. Sådana åtgärder inkluderar att använda stödstrumpor och att behandla åderbråck.

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
Boka en konsultation
Vi är redo att hjälpa dig med dina åderbråck.