Det kan vara svårt att besvara frågan om när man ska ta bort åderbråck. Det är väldigt individuellt hur mycket man besväras av att ha åderbråck och därför är det också upp ett individuellt val man gör om man ska ta bort åderbråcken eller inte.

Åderbråck är en vensjukdom som drabbar många människor. Faktum är att upp till var tredje vuxen drabbas av åderbråck. Ett åderbråck är en tjock och synlig ven som slingrar sig utefter benet, ofta på underbenet och i knävecket.

Därför uppstår åderbråck

För att förstå varför åderbråck kan uppstå måste vi först beskriva hur blodcirkulationen i kroppen fungerar. När blod från benen pumpas mot hjärtat för att syresättas så måste det överkomma tyngdkraften. För att klara det finns det klaffar i venerna som hindrar att blodet rinner tillbaka nedåt i venerna. Dessa klaffar slits över tiden och då kan det uppstå läckage, och det är detta läckage som orsakar åderbråck. Detta beror på att det blod som läcker nedåt i venen ansamlas i pooler där trycket sakta men säkert ökar, vilket får venerna med sitt syrefattiga, lilaaktiga blod, att svullna upp.  

Vem får åderbråck?

Arv

Åderbråck är ärftliga, och en stor del av de som får åderbråck får dem på grund av arv. Det vill säga, om en eller båda föräldrarna har eller har haft åderbråck är det högst sannolikt att också barnen får det. Även om arv är den viktigaste faktorn i förekomsten av åderbråck, men det finns också andra faktorer som är viktiga för att åderbråck ska uppstå.

Övervikt

Att åderbråck uppstår är förknippat med brister i venklaffarna och om blodcirkulationen dessutom är dålig kommer bristerna hos venklaffarna att bli än mer uppenbara. Personer med övervikt har ofta en försämrad blodcirkulation vilket är anledningen till att åderbråck är vanligare hos personer som är överviktiga.

Ålder

Kroppen slits med stigande ålder, och det gör venklaffarna också, vilket ökar risken för att få åderbråck hos äldre personer.

Graviditet

Under en graviditet ökar kroppsvikten och denna tillfälliga övervikt påverkar blodcirkulationen och venklaffarnas funktion. I samband med graviditet förändras dessutom hormonbalansen och detta påverkar elasticiteten i venväggarna, vilket kan orsaka åderbråck.

Ohälsosam livsstil och alkoholintag

Intag av stora mängder alkohol samt en generellt ohälsosam livsstil med inaktivitet, dåliga matvanor och rökning kan påverka förekomsten av åderbråck.

Symptom på åderbråck

Hur en person upplever åderbråck är individuellt. Vissa personer uppfattar åderbråck som mycket obehagliga medan andra personer i sin tur endast kommer att uppleva milda symptom. Det finns till och med personer som inte ens är medvetna om att de har åderbråck eftersom symptomen är så milda.

För de personer som haft åderbråck under en lång tid är det i sin tur ofta så att man vant sig vid symptomen och då är det inte förrän efter en behandling som man förstår vilken lättnad det kan vara att bli av med åderbråcken.

Vanliga symptom som åderbråck ger är:

  • Lindrig smärta
  • Obehag och trötta ben
  • Känsla av tunga ben
  • Kramper och en brännande känsla
  • Svullna och ömma ben

Utöver dessa fysiska krämpor kan åderbråck också orsaka psykiska besvär, detta på grund av att åderbråck ofta uppfattas som så fula att personer som har dem drar sig för att visa sig utomhus med bara ben eller känner sig oattraktiva i största allmänhet. När dessa fysiska och mentala besvär blir en begränsning i vardagen är det en god idé att ta bort åderbråcken. Efter att ha tagit bort åderbråcken kommer många personer att upptäcka att livskvaliteten har förbättrats.

Åderbråck är ofta helt ofarliga, men om en person har haft åderbråck under en lång tid utan att dessa behandlas kan få svårare symptom, som till exempel:

  • Pigmentering
  • Eksem
  • Venösa bensår
  • Tromboflebit
gradering av åderbråck i skala 1-6. CEAP Klassifikation

Åderbråck utvecklas över tid, så tillståndet kommer att förvärras om inte åderbråcken tas bort.

Behandlingsmetoder för att ta bort åderbråck

Det finns ett antal effektiva behandlingsmetoder för att ta bort åderbråck. Det första steget inför en behandling är att göra en förundersökning. Vid denna undersökning kommer kärlkirurgen att använda ultraljud för att studera blodcirkulation samt identifiera eventuella åderbråck. Därefter kommer kirurgen tillsammans med patienten att diskutera igenom vilken behandling som kan vara lämpligast för att uppnå ett tillfredsställande resultat.

Behandlingsmetoderna som används idag för att ta bort åderbråck är alla skonsamma och effektiva, och endast lokalbedövning används.

Radiofrekvens och laserbehandling för att ta bort åderbråck:

Vid en radiofrekvens eller laserbehandling avlägsnas åderbråcken med hjälp av värme från radiofrekvens eller från en laser som förs in i den sjuka venen med en kateter. Värmen får venen att stängas och åderbråcken tas bort.

Skumbehandling för att ta bort åderbråck:

En skumbehandling innebär att man injicerar ett läkemedel i den sjuka venen där åderbråcken sitter. Läkemedlet får venen att stängas, varefter blodet inte kan passera och åderbråcken tas bort.

Dessa behandlingsmetoder för att ta bort åderbråck är medicinska behandlingar. Det vill säga de tar bort den medicinska sjukdomen som orsakats av åderbråck. För att ta bort den kosmetiska delen, det synliga åderbråcket på benet, används flebektomi.

Flebektomi för att ta bort åderbråck:

I denna behandlingsmetod för att ta bort åderbråck som är synliga på benet läggs ett mikrosnitt på huden där åderbråcken är synliga. Sedan dras en liten bit av den sjuka venen ut och de synliga åderbråcken tas bort.

Det är helt individuellt när det finns behov av en åderbråcksbehandling.

Som beskrivits kommer åderbråck att förvärras med tiden, så det är en god idé att ta bort åderbråcken på ett tidigt stadium.

Före och efter behandling av åderbråck

5 snabba frågor om Ta bort åderbråck

Hur mycket kostar det att ta bort åderbråck?

Priset för en behandling av åderbråck beror på en rad faktorer. Bland annat omfattningen av ingreppet och om du ska göra ett kombinationsingrepp, där det är både den medicinska delen som behandlas och den kosmetiska delen.

Vilket är det bästa sättet att ta bort åderbråck?

Åderbråck klassificeras i olika grader och den individuella behandlingsmetoden bestäms bland annat utifrån i vilken grad åderbråcken är. Skumbehandling används vid mindre åderbråck eller på åderbråck som behandlats tidigare. Skumbehandling är mindre effektivt än till exempel laser- eller radiofrekvensbehandling. Dessa behandlingsmetoder tar bort den medicinska delen av åderbråck. Om man har väldigt tydliga åderbråck kan behandlingen kombineras med flebektomi, där man tar bort det kosmetiska.

Vilken klinik är bäst på åderbråck?

Den största leverantören av åderbråcksoperationer i Sverige är Åderbråcksklinikerna. Detta framgår av listan på Swedvasc., som visar respektive åderbråcksmottagning och hur många operationer de utför.

Vad kostar det att ta bort ådernät på benen?

Priset för en ådernätsbehandling beror på hur stort område som ska behandlas. Det exakta priset bestäms efter en förundersökning, där kärlkirurgen gör en ultraljudsundersökning av benen.
Priset för en ådernätsbehandling med sklerosering kostar 3750,- per behandling.
Det krävs ofta 2-4 behandlingar för att uppnå ett tillfredsställande resultat.

Vad förvärrar åderbråck?

Ett tillstånd av åderbråck kan förvärras om blodcirkulationen är dålig. Detta kan hända om du är mycket inaktiv och stillasittande. Rökning och en ohälsosam livsstil kommer också att förvärra tillståndet med åderbråck. Graviditet kan också öka risken för åderbråck, eftersom ökad vikt och den förändrade hormonbalansen påverkar uppkomsten av åderbråck.

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
Boka en konsultation
Vi är redo att hjälpa dig med dina åderbråck.