Augusti 19, 2019

I denna artikel kommer vi att beskriva vanliga symtom på åderbråck. Vi kommer att separera de symtom som är mindre allvarliga från de som är så allvarliga att en läkare bör uppsökas.

Det första vi kommer att göra är dock att beskriva vad åderbråck är.

Vad är åderbråck

Åderbråck är vanligt förekommande hos befolkningen. Nästan alla personer har någon synlig ven på benen och hos runt tjugo till trettio procent av alla vuxna personer har åderbråck i någon form. Det är vanligt att åderbråck medför visst obehag och mindre smärtor men det är ovanligt att åderbråck är farliga. Det som de flesta personer uppfattar som mest problematiskt med åderbråck är att de tycker åderbråcken är fula.

Brister i funktionen hos klaffarna i venerna orsakar åderbråck

Blodet i venerna i benen trycks uppåt när hjärtat pumpar. Det som hindrar blodet från att rinna nedåt mellan hjärtslagen är venklaffar. När venklaffarna försvagas håller de inte helt tätt vilket gör att blod ansamlas under dem. Det är detta ansamlade blod som förstorar venerna och som gör dem synliga genom huden.

normala vener vs åderbråck vener

Det finns en mängd orsaker till att venerna försvagas; de vanligaste är att de slits över tiden eller att blodcirkulationen försämras på grund av hög kroppsvikt eller brist på fysisk aktivitet.

Det är vanligt att åderbråck förväxlas med ådernät. Ådernät är väsentligt mindre än åderbråck och de framträder som ett nät som syns genom huden. Åderbråck är större och kan oftast kännas som utbuktningar på huden. Ådernät är ofarliga men kan uppfattas som fula vilket är anledningen till att vissa personer söker behandling för dem.

Mindre allvarliga symtom på åderbråck

I de flesta fall är åderbråck inte farliga och många personer skulle antagligen inte vara medvetna om sina åderbråck om de inte var synliga på benen. Nedan listar vi några av de vanliga symtomen på åderbråck. De flesta av dessa symtom är helt ofarliga men om du oroar dig kan du ändå uppsöka en läkare för kontroll.

Vanliga, mindre allvarliga, symtom på åderbråck är:

 • Förstorade vener på benen som framstår som blåa eller mörklila
 • Venerna på benen skruvar sig och svullna
 • En känsla av att benen är tunga, särskilt under nätterna eller efter att du motionerat
 • Värk i benen som går över efter att du lagt benen i högläge under en halv timme
 • En känsla av att det bränner vid en av dina förstorade vener
 • Viss värk i musklerna under nätterna
 • Benen känns rastlösa
 • Svullnad i underbenen och anklarna

Allvarliga symtom på åderbråck

Det är vanligt att personer som haft åderbråck under en längre tid vänjer sig vid dem vilket gör att det finns en risk för att allvarligare symtom i samband med åderbråck missas. Om du upplever eller ser något eller några av följande symtom ska du uppsöka läkare omedelbart:

 • En mörk missfärgning av huden på nedre delen av benet och ankeln
 • Att huden är tjockare och hårdare än den omkringliggande huden
 • Eksem på underbenet som kliar mycket och inte försvinner med tiden
 • Sår på huden som varar utan att det finns någon extern faktor, som till exempel att du slagit dig eller skurit dig
 • Att åderbråcken blöder utan anledning eller vid väldigt små stötar
 • Kramper i benen som gör mycket ont eller gör det svårt att röra på benen
 • Smärta i benen när du reser dig efter att ha suttit en stund

Det är inte ovanligt att personer som behandlar åderbråck känner en oväntad lättnad eftersom symtomen av åderbråck vuxit fram under en så lång tid att personen vant sig vid dem.

De symtom som är vanliga vid åderbråck kan likna de symtom som uppträder vid en blodpropp i benet. Det är därför viktigt att du kontaktar en läkare omedelbart vid allvarliga symtom på åderbråck.

En läkare kan göra en ultraljudsundersökning av dina åderbråck och använda resultaten från den undersökningen som grund för ett beslut om du ska behandla dina åderbråck samt vilken typ av behandling som i så fall är bäst för dig.