Juni 12, 2020

Vad är åderbråck? Och varför får man åderbråck? Åderbråck är tjocka, slingrande blodkärl som uppstår på benen, och åderbråck uppstår främst på grund av ärftlighet. Åderbråck förvärras med tiden, och det kommer därför att krävas en åderbråcksbehandling för att få dem borttagna. Innan vi ger tips om åderbråcksbehandlingar måste vi ta reda på vad åderbråck är.

Introduktion, dess orsaker och behandlingar för åderbråck

Vi har sammanfattat information om vad åderbråck är, vad som orsakar åderbråck och hur åderbråck kan behandlas. Några av de viktigaste punkterna i artikeln är:

 • Åderbråck är slingriga och ofta tjocka vener som syns genom huden
 • Åderbråck uppstår på grund av skadade klaffar i benens vener och försämrad blodcirkulation
 • Risken för att få åderbråck ökar hos personer som har anlag för åderbråck, är överviktiga eller gravida
 • Risken för åderbråck kan minimeras genom en sund diet, motion och vid övervikt; viktminskning
 • Den värk och det obehag som åderbråck medför kan lindras genom viktminskning (vid övervikt), motion, förbättrad diet, genom att hålla benen i högläge, genom att undvika att sitta eller stå stilla samt genom att bära stödstrumpor
 • Det finns en mängd effektiva och skonsamma behandlingar för åderbråck varav de vanligaste är att sluta till de skadade venerna med lim, laser eller skum
 • Behandlingar mot åderbråck kan ta så lite som en timme i anspråk och patienten kan lämna kliniken redan samma dag
 • Om åderbråcken är allvarliga kan ett kirurgiskt ingrepp behövas
 • Åderbråck kan vara farliga om de till exempel orsakar sår på benen som inte läker eller om de orsakar blodproppar
 • Alternativ medicinska behandlingar för åderbråck som har vetenskapligt stöd saknas

Vad är åderbråck?

Åderbråck eller varicer är en sjukdom som kännetecknas av vidgade, slingriga ytliga vener, som företrädesvis uppträder på insidan på underbenen.

Åderbråck uppstår till följd av försämrad blodcirkulation i venerna. Venerna i kroppen för tillbaka blod från kroppens alla delar till hjärtat för att få nytt syre. Blodcirkulationen kan försämras till följd av försvagade klaffar. Det är klaffarna som ska hindra blodet från att strömma tillbaka när det pumpas men om klaffarna inte fungerar som de ska läcker blod bakåt i venerna och detta är särskilt vanligt i benen eftersom blodet i benen ofta ska pumpas uppåt och medan gravitationen drar blodet nedåt.

Resultatet av försämrat blodflöde till följd av försvagade klaffar kan bli att syrefattigt, blåaktigt, blod ansamlas i venerna och det är det som kallas för åderbråck. Åderbråck förstorar venerna och kan skapa obehag och smärta samtidigt som de synliga blodkärlen ofta anses fula. Åderbråck uppstår oftare hos personer som är äldre eftersom klaffarna i venerna slits under en persons livstid. Problemen med åderbråck förvärras också ofta med stigande ålder.

Synliga vener på benen

Problem med åderbråck är vanliga och förekommer hos tjugo till trettio procent av befolkningen och uppstår på grund av ärftlighet. Det vill säga om en av dina föräldrar har haft åderbråck är du genetiskt benägna att få åderbråck själv vid någon tidpunkt i livet.

Åderbråck är ofta ofarliga men de kan orsaka obehag och tio procent av de personer som drabbas av åderbråck får mer besvärliga symptom som svullnader och blödningar. Åderbråck skapar således inte bara kosmetiska problem utan kan också försämra en persons välfärd genom värk, sveda, en känsla av tunga ben och kramper.

Även om åderbråck är vanligare hos kvinnor, överviktiga och äldre personer så kan de drabba vem som helst. Uppkomsten av åderbråck är också ärftlig och kan uppkomma för första gången i samband med graviditet.

En missuppfattning när det gäller åderbråck är att det krävs omfattande kirurgi för att åtgärda dem när det i själva verket går att behandla åderbråck med mycket små ingrepp.

Sammanfattning

Åderbråck...

 • Är slingriga vener som syns genom huden
 • Uppkommer till följd av försämrad blodcirkulation
 • Förekommer hos upp till trettio procent av befolkningen
 • Är nästan alltid ofarliga men kan orsaka viss värk och obehag
 • Är vanligare hos äldre, gravida, överviktiga och stillasittande personer
 • Kan behandlas med metoder som inte innebär större ingrepp på kroppen

Finns det anledning att oroa sig om man har åderbråck

Det finns i grund och botten ingen större anledning att oroa sig för åderbråck. Det största problemet med åderbråck för de flesta är att de ger symtom och ofta upplevs som fula.

Det är en bra idé att få dina åderbråck undersökta om de orsakar obehag och smärta, eller om du upplever dem som så fula att de begränsar dig i din vardag och minskar din livskvalitet. När en kirurg undersöker dina åderbråck kan man effektivt ta reda på vilken behandlingsmetod som är mest lämplig och ger det bästa resultatet.

Sammanfattning

Åderbråck...

 • Är nästan aldrig farliga
 • Kan uppfattas som fula
 • Bör undersökas av läkare om de är omfattande eller leder till försämrad livskvalitet.

Fakta om åderbråck

Ungefär tjugo till trettio procent av den vuxna befolkningen har åderbråck och nästan alla människor har någon synlig ven på benen. Vi kanske inte gillar hur åderbråcken ser ut och hos många av de personer som har åderbråck skapar dessa också smärta och obehag. Nedan följer en sammanställning av vad som är värt att veta om åderbråck.

Åderbråck uppstår på grund av försvagade klaffar i venerna

Åderbråck uppstår när klaffarna i venerna försvagas vilket för att blodet inte rör sig uppåt i benen som det är tänkt utan ansamlas i benen. Problemet med blod som ansamlas i pooler förstärks när venerna med åren förlorar sin elasticitet och sväller när blodet ansamlas. Det är alltså en kombination av försvagade klaffar och minskad elasticitet i venerna som gör att åderbråck uppstår och att de ser ut som de gör.

Värk i benen kan bero på nedsatt blodflöde i vernerna

Många personer förväxlar också åderbråck med ådernät. Ådernäten är mindre och ser ut som spindelnät på benen. Ådernät medför nästan aldrig några problem för den person som har dem men många vill trots detta behandla dem av kosmetiska skäl.

Vissa symptom i samband med åderbråck ska inte ignoreras

Vissa symptom som orsakas av åderbråck ska inte ignoreras. Det är viktigt att du söker upp en läkare om du upplever:

 • Pigmentering av huden på den undre delen av underbenet och ankeln som medför att huden blir väsentligt mörkare än huden runt omkring
 • En förtjockad och förhårdnad hud i samma område som ovan och som kliar och är rödaktig ungefär som ett eksem
 • Ett sår på huden som är rött och som varar utan att såret uppstått genom en skada eller olycka
Grader av åderbråck

De ovan listade symptomen är de värsta i samband med åderbråck och de kräver en omedelbar kontakt med läkare.

Det kan också vara så att det inte är ett åderbråck i benet utan istället en blodpropp. Några tecken på en blodpropp i ett ben kan vara smärta, svullnad, kramp och muskelvärk men det kan också saknas symptom. Kontakta en läkare om du upplever dessa symptom. En blodpropp kan vara dödlig eftersom blodproppen kan lossna och röra sig till lungorna.

Vissa symptom i samband med åderbråck är inte farliga

Nedanstående symptom är inte allvarliga eller livsfarliga men du kan ändå boka tid för en undersökning hos en läkare om du upplever eller har:

 • Värkande, tunga ben som känns bättre efter att de legat i högläge under minst 15 minuter.
 • En brännande känsla vid en förstorad ven
 • Muskelvärk och rastlösa ben under nätterna
 • En oförklarlig svullnad i den nedre delen av underbenet och ankeln
 • Åderbråck som blöder

Många personer blir så vana vid sina åderbråck och det obehag de medför att uppfattar som normalt vad som faktiskt är förvärrade symptom. När åderbråcken väl är behandlade uppfattar många personer som haft åderbråck en lättnad på ett sätt som att de inte visste att de tidigare haft så svåra problem.

Venerna i benen kan undersökas med ultraljud för att tidigt upptäcka åderbråck

En person som oroar sig för sina åderbråck eller ådernät kan göra en förundersökning med ultraljud av venerna som underlag för en kärlkirurgs bedömning av åderbråcken och huruvida dessa ska behandlas eller inte samt vilken typ av behandling som är den bästa för just de åderbråck som en viss person har.

Sammanfattning

Åderbråck...

 • Drabbar tjugo till trettio procent av befolkningen
 • Beror på att klaffarna i venerna försvagats vilket försvårar blodcirkulationen
 • Förväxlas ofta med ådernät som är mer av ett kosmetiskt bekymmer
 • Som orsakar pigmentförändringar, variga eksem och bensår bör undersökas av läkare
 • Kan orsaka blodproppar
 • Som medför värk, tunga ben, en brännande känsla eller svullnader är generellt sett ofarliga men du kan ändå låta en läkare undersöka dem

Vilka personer löper högst risk att få åderbråck

Åderbråck förekommer i hela befolkningen men det finns vissa personer som löper störst risk att drabbas av åderbråck:

 • Kvinnor löper högre risk att drabbas av åderbråck än vad män gör. Detta gäller särskilt för kvinnor som varit gravida och risken för åderbråck ökar med antalet graviditeter
 • Det finns också en ärftlighet när det gäller åderbråck så personer vars föräldrar har eller haft åderbråck löper högre risk att drabbas av dem
 • Överviktiga personer är överrepresenterade bland personer med åderbråck. Detta beror på att övervikten medför en försämrad blodcirkulation i benen
 • Kopplat till övervikt är också stillasittande som även det leder till en försämrad blodcirkulation och därmed en ökad risk för åderbråck
 • Äldre personer löper högre risk att drabbas av åderbråck eftersom klaffarna i venerna slits över tiden.

Åderbråck som uppstår under en graviditet kan försvinna av sig själv

Åderbråck eller ådernät som uppkommer i samband med graviditet försvinner ofta av sig själva. Att åderbråck kan uppstå i samband med graviditet hänger samman med att blodcirkulationen och hormonbalansen förändras under en graviditet.

En person som fått åderbråck eller ådernät i samband med en graviditet bör vänta tre till sex månader efter graviditeten innan hon söker behandling eftersom dessa åderbråck eller ådernät ofta försvinner av sig själva och därmed inte behöver behandlas.

Åderbråck under graviditet:

 • Uppstår oftast på grund av ökad vikt och hormonella förändringar
 • Försvinner ofta tre till sex månader efter graviditeten

Kan åderbråck förebyggas eller lindras

Om du är genetiskt disponerad för åderbråck kan du inte förhindra att de uppstår. Men du kan minimera risken för åderbråck genom ett antal aktiviteter och livsstilsförändringar som en person kan göra helt själv.

Om du har åderbråck som orsakar mycket besvär, kan symtomen lindras genom att använda stödstrumpor. Stödstrumpor pressar runt underbenen, vilket hjälper blodet att rinna åt rätt håll. Detta kan lindra symptomen på åderbråck men inte eliminera dem.

Ett sätt att minimera risken för potentiella åderbråck är att gå ner i vikt. Överviktiga personer har ofta dålig blodcirkulation i benen, vilket ökar risken för åderbråck och förvärrar befintliga åderbråck.

Träning är också ett sätt att öka blodcirkulationen och därmed minska risken för åderbråck. Träning hjälper också till att lindra befintliga åderbråck.

Det finns många alternativa behandlingar för åderbråck, men det finns lite eller inget vetenskapligt stöd för alternativ medicin mot åderbråck. Oavsett vad bör en person alltid diskutera alternativa behandlingar med sin läkare innan de påbörjas.

Risken för åderbråck kan minimeras genom:

 • Motion
 • Viktminskning
 • Förbättrad kost
 • Rätt kost och motion kan hjälpa mot åderbråck
Lägg upp benen i högläge och tänk på motionen för att minska värk i benen

Det finns olika åtgärder en person kan vidta för att minimera risken att utveckla åderbråck eller lindra symptomen på befintliga åderbråck. Med stigande ålder kan det vara nästan omöjligt att undvika att få åderbråck eller ådernät, men träning och bra kost kan minska risken för åderbråck.

Även om en av huvudfaktorerna bakom åderbråck och ådernät är genetik, ökar risken för åderbråck och ådernät hos personer som är överviktiga och stillasittande, så det finns mycket en person kan göra för att minska risken.

Det är också bra att undvika att sitta eller stå i samma ställning under långa perioder, eftersom det också påverkar blodcirkulationen.

Kan åderbråck orsaka andra medicinska problem

Finns det risker för att åderbråck kan orsaka medicinska problem på andra ställen i kroppen än de som är kopplade direkt till åderbråcket?

Åderbråck orsakar ofta lindriga problem såsom till exempel klåda, tunga ben och lätt värk där åderbråcken sitter men det finns också risker för att huden tar skada på grund av den försämrade blodcirkulationen i benen. De skador som kan uppstå på huden ter sig först som torr hud som kan orsaka klåda men det kan även uppstå variga sår som inte läker av sig själva och det är en skada som är indirekt kopplad till åderbråcket.

Ett annat, och mycket allvarligare problem som kan uppstå är blodproppar i benen. Om dessa blodproppar lossnar kan de transporteras med blodet och sätta sig i till exempel lungorna vilket kan skapa situation som är akut och livshotande.  Detta är dock mycket ovanligt och de flesta blodproppar som är farliga kommer från vener som ligger djupare i kroppen.

De problem som kan uppstå på andra delar av kroppen till följd av åderbråck är:

 • Sår på benen som inte läker
 • Blodproppar som oftast men inte alltid är ofarliga

Hur kan åderbråck behandlas

Det finns Olika metoder för att behandla åderbråck. De flesta av dessa metoder är mycket enkla och innebär väldigt små ingrepp på patienten. Förr i tiden åtgärdades åderbråck med kirurgiska ingrepp som innebar högre risker och att patienten behövde längre tid för återhämtning.

Dagens metoder är mycket skonsammare, tar bara några timmar att genomföra och patienten kan åka hem från kliniken redan samma dag.

Skleroterapi – injektionsbehandling - mot åderbråck

Skleroterapi är en relativt ny behandlingsmetod mot åderbråck. Skleroterapi innebär att man injicerar ett läkemedel – ett slags skum - som får kärlen där åderbråcken sitter att skrumpna och försvinna. Läkemedlet injiceras genom en kateter som kirurgen hittar med hjälp av ultraljud. Denna metod används ofta för områden med mindre åderbråck.

Limma ihop venerna för att behandla åderbråck

En annan ny metod för att behandla åderbråck innebär att man för in ett medicinskt lim i venerna genom en kateter. Limmet stänger av venerna där åderbråcket sitter och får dem att skrumpna och försvinna precis som vid injektionsbehandling.

Att limma ihop venerna har flera fördelar som till exempel att bedövning inte behövs och det finns ingen risk för nervskador från den hetta som kommer med en laserbehandling.

Laserbehandling mot åderbråck

En av de mest effektiva behandlingarna för åderbråck är att använda laser. Patienten får lokalbedövning varefter en kateter används för att föra in den laser som bränner de skadade venerna intill dessa är sammanfogade och blodflödet stoppat. När venerna är stängda kommer blodet att hitta andra sätt.

Kirurgiskt avlägsnande av vener som behandling för åderbråck

Att kirurgiskt avlägsna vener med åderbråck är ett stort ingrepp som innebär konvalescens för patienten. Detta ingrepp används idag bara vid mycket allvarliga fall av åderbråck.

Stödstrumpor mot åderbråck

Stödstrumpor kan vara mycket effektiva för att lindra symtomen i samband med åderbråck. Stödstrumpor kan lindra symtomen om du lider av kramper, svullnad och rastlöshet i benen. Stödstrumpor lindrar symtomen, men stödstrumpor kan inte ta bort åderbråck och anses inte vara en del av behandlingen av åderbråck.

Slutsatser: Behandlingar mot åderbråck

Vilken behandlingsmetod för åderbråck som väljs beror på patientens omständigheter, som till exempel ålder och hälsa, samt på hur allvarliga åderbråcken är.

Det finns många effektiva behandlingar för åderbråck. De flesta av dessa behandlingar går väldigt fort och patienten kan åka hem samma dag. Några av behandlingarna för åderbråck är:

 • Skleroterapi – injektionsbehandling
 • Lim - och skumbehandling
 • Laserbehandling
 • Kirurgiskt avlägsnande av vener. Detta ingrepp är relativt omfattande
 • Stödstrumpor - symtomlindring

Åderbråck kan tas bort med effektiva och skonsamma behandlingsmetoder. Dessa behandlingsmetoder visualiseras i filmen, och de försiktighetsåtgärder som ska vidtas efter en åderbråcksbehandling belyses.

Finns det alternativ till medicinska behandlingar mot åderbråck

När det gäller alternativa behandlingsmetoder för åderbråck saknas vetenskapligt stöd för andra metoder än de som gäller livsstilsförändringar, som kan lindra symtomen. Livsstilsförändringar inkluderar viktminskning vid övervikt, diet, motion och minskat stillasittande.

Senaste forskningen om åderbråck

Det har forskats en hel del om åderbråck och hur de bäst kan behandlas. Ett forskningsprojekt om åderbråck genomfört av Lars H.Rasmussen, Martin Lawaetz et al. jämförde laserbehandling mot åderbråck med en metod som går ut på döda den skadade venen genom att knyta en tråd, ligering, runt den och därefter dra ut den ur benet med en mycket liten krok.

Resultat vid jämförelse av laserbehandling och ligering mot åderbråck
Vid en jämförelse av resultaten av behandling mot åderbråck med laster och ligering sex månader efter behandlingarna drogs följande slutsatser:

 • Båda patientgrupperna upplevde en förbättrad livskvalitet
 • Tiden det tog att återgå till normala aktiviteter, som till exempel arbete, efter ingreppen varierade inte avsevärt och var cirka en vecka för båda grupperna
 • Smärta och blåmärken var något vanligare i gruppen som behandlats med ligering
 • Båda typerna av ingrepp är lika säkra

Fortsatt forskning kommer att ske för att utröna vilken behandling som har bäst långsiktig effekt; till exempel hur lång tid det tar innan patienterna behöver behandlas för åderbråck igen.

5 snabba frågor om åderbråck

Kan man få bort åderbråck själv?

Nej, men du kan lindra symtom vid åderbråck med fysisk aktivitet (exempel genom att promenera eller springa). Undvik att vara stilla alltför långa stunder och försök att ha benen högt så ofta du kan.

Vilka är symtomen på åderbråck?

De mest kända symptomen från åderbråck är trötta, tunga och svullna ben. Vid mer framskridna åderbråck kan huden irriteras, klåda uppstå och eksem framträda. I värsta fall kan åderbråcken orsaka venösa bensår på vristerna, och dessa bensår kan vara mycket svårläkta.

Får jag åderbråck under graviditet?

Vissa kvinnor får åderbråck under en graviditet. Hos de flesta kvinnor försvinner åderbråck efter graviditetens slut, men tyvärr inte i samtliga fall. Då kan det behövas behandling för att ta bort åderbråcken. Under graviditeten förändras hormonbalansen och kroppsvikten ökar plötsligt, vilket ökar blodtrycket vilket i sin tur kan orsaka åderbråck.

Vad är åderbråck?

Åderbråck är en tjock, svullen och slingig ven som buktar ut på huden. Åderbråck återinfinns oftast på underbenen, lår och fötter.

Varför får man åderbråck?

I venerna sitter små klaffar som reglerar blodflödet mot hjärtat. Dessa klaffar slits över tiden, och när detta slitage tilltar ökar risken för att klaffarna inte ska hålla tätt. Det som händer då är att blodet rinner tillbaka och ansamlas i pooler under venklaffarna. Det är dessa pooler som bildar åderbråck.