Februari 28, 2023

Smärta i benen och framförallt ont i vaden är något som många drabbas av. Men varför detta tillstånd uppstår kan vara svårt att kartlägga. Ont i vaden kan orsaka en känsla av oro i benen och rastlösa ben. Ont i vaden kan också vara ett symtom på åderbråck, och detta kommer att diskuteras mer i detalj i artikeln.

Smärta i benen - ont i vaden

Ett tillstånd med ont i vaden kan uppstå av olika anledningar. Man ser ofta att hos vuxna som har ont i vaden är det ett tillstånd med så kallade ‘rastlösa ben’, även kallade "restless legs". Detta tillstånd är relativt vanligt och om du lider av rastlösa ben har du ett behov av att röra på dig, och du kan ha svårt att få lugn i stillasittande ställningar.

Rastlösa ben kan kännas som lätt smärta i benen, en känsla av rastlöshet och tunga ben, vilket kan orsaka smärta i vaden.

Ont i vaden - ett symtom på åderbråck

Om du lider av ett tillstånd med ont i vaden är det bra att få undersökt om dessa smärtor har uppstått på grund av åderbråck. Ett typiskt symtom på åderbråck är just smärta och rastlöshet i benen, ont i vaden och tyngdkänsla.

Åderbråck uppstår på grund av försämrad blodcirkulation i benen, varför blodet ansamlas, och det kan orsaka åderbråck.

När åderbråck uppstår

I benen har vi venklaffar som har till uppgift att se till att blodet bara rinner åt ena hållet. Venklaffarna kan bli defekta eller slitna med tiden. När detta tillstånd inträffar ökar trycket i venerna och blod kan samlas i venerna, vilket orsakar åderbråck.

Med tiden kommer åderbråckens tillstånd att förvärras, och åderbråck ger olika symtom.

Vem får åderbråck?

Åderbråck drabbar ungefär en av tre vuxna, och åderbråck kan uppstå under hela livet. Det är ofta äldre som får åderbråck för att deras venklaffar är mer slitna än hos yngre, eftersom venklaffarna slits ut med åldern. Åderbråck förekommer också frekvent i samband med graviditet och risken ökar med antalet graviditeter.

Åderbråck är till stor del ärftligt, vilket också påverkar förekomsten. Det går inte att förebygga åderbråck om man är genetiskt benägen att få åderbråck.

Symtom på åderbråck

Det är olika hur personer med åderbråck upplever dem. Vissa människor har många symtom och är mycket besvärade av dem, medan andra bara har lindrig smärta.

De typiska symtomen är:

  • Svullnad
  • Ont i vaden
  • Benkramper
  • Tyngdkänsla
  • Rastlöshet i benen
  • Smärta i benen

Åderbråck förvärras med tiden, så symtomen kan förvärras och leda till allvarligare sjukdomar. Dessa symtom är:

  • Pigmentering
  • Eksem
  • Venösa bensår
  • Blodproppar

Många som lider av åderbråck och besvärliga symtom vänjer sig vid de dagliga besvärande symtomen som bensmärta och ont i vaden. Det blir en del av deras vardag att ha ont i vaden, och det blir ofta riktigt tydligt hur många besvär de faktiskt haft, när åderbråcken har behandlats och besvären därför försvunnit.

Ont i vaden - en åderbråcksbehandling kan hjälpa

Forskningen visar att livskvaliteten ökar efter en åderbråcksbehandling. Med en åderbråcksbehandling tas åderbråck och deras orsak bort och symtomen försvinner eller minimeras. Det betyder att om du lider av smärta och ont i vaden, och dessa har uppstått på grund av åderbråck, kan dessa elimineras efter en åderbråcksbehandling.

Om du lider av ont i vaden, ont i benen, rastlöshet och tyngdkänsla är det därför bra att bli undersökt för åderbråck.