Vid en graviditet sker det många förändringar i kroppen, och det finns många saker man måste ta itu med. En graviditet innebär olika förändringar, och det är förmodligen inte åderbråck man framförallt vill tänka på under graviditeten. Men åderbråck och graviditet är ofta nära kopplade, i den här artikeln kommer vi att gå mer in i detalj på hur det fungerar.

Förändringar i kroppen under en graviditet

När man först upptäcker att man är gravid går många tankar genom huvudet och under de kommande nio månaderna genomgår kroppen en enorm förändring. Dessa förändringar innebär bland annat en markant viktökning, vilket är ganska normalt. Det är vanligt att öka 15 till 30 kg i vikt. Denna plötsliga ökning i vikt är en form av tillfällig fetma, och fetma har en negativ effekt på blodcirkulationen.

Venklaffar och åderbråck

I vår kropp har vi vener i vilka blodet pumpas till hjärtat för syresättning. I benen måste blodet pumpas mot tyngdkraften och därför finns det klaffar i venerna som ska hindra att blodet rinner tillbaka nedåt.

I samband med en graviditet, då vikten har ökat markant, försämras blodcirkulationen eftersom det är en större kropp som blodet ska pumpas runt i. Det som kan hända då är att venklaffarna inte är tillräckliga för att hindra blodet från att rinna tillbaka nedåt i benen. Detta kan göra att läckande blod ansamlas i pooler under venklaffarna, och det är i sin tur detta som gör att åderbråck kan uppstå.

Ett åderbråck är en tjock och svullen ven som buktar ut och tydligt syns genom huden. På grund av bristande blodcirkulation och slitna venklaffar finns det en ökad risk att åderbråck uppstår i samband med en graviditet.

normala vener vs åderbråck vener

Viktökning och mer blod under en graviditet

I samband med en graviditet ökar kroppsvikten, men det är långt ifrån den enda förändringen som händer med kroppen. Kroppsvikten ökar på grund av olika faktorer, inklusive fostrets vikt och moderkakan, men också på grund av den extra blodtillförsel som en kvinna får under en graviditet. Mängden blod ökar med 40 till 50 procent och denna extra mängd blod ökar trycket i blodkärlen.

Hormonbalansen förändras också under en graviditet och detta leder till minskad elasticitet i venväggarna.

Åderbråck ven grafik

Därför uppstår åderbråck i samband med en graviditet

Som vi har beskrivit inträffar många förändringar under graviditeten och dessa förändringar påverkar förekomsten av åderbråck under graviditeten. Det är särskilt brister i venklaffarna som påverkar förekomsten av åderbråck vid graviditet. Många kvinnor som har haft åderbråck i samband med graviditeten upptäcker att åderbråcken försvinner efter graviditetens slut.

Åderbråck under en graviditet

Åderbråck är det sista en gravid kvinna vill uppleva. Åderbråck under graviditet kan orsaka allvarliga besvär och vara en mycket stor begränsning i en redan tidigare begränsad vardag för den gravida kvinnan. Många gravida kvinnor som har åderbråck får åderbråck i benen, särskilt underbenet, vilket kan orsaka följande besvär:

  • Lindrig smärta
  • Tunga och trötta ben
  • Oro och krypande känsla i benen
  • Svullna fötter och händer
  • Vätskeansamling i benen, så kallat ödem

Åderbråck, som uppstått i samband med en graviditet, kan också uppträda på andra platser men benen är vanligast. När livmodern växer uppstår det också extra tryck på kvinnans bäcken och i de stora venerna som finns i bäckenet vilket kan orsaka åderbråck på låren, i underlivet och på blygdläpparna, särskilt i samband med själva födelsen.

Försvinner åderbråcken efter graviditetens slut?

Många gravida kvinnor som har haft åderbråck i samband med graviditeten upplever att åderbråcken försvinner efter avslutad graviditet när kroppsvikten har minskat och en god blodcirkulation återställs. Åderbråcken försvinner dock inte spontant hos alla kvinnor vilket gör att det kan krävas en behandling för att ta bort dem. Åderbråck som uppstått i samband med en graviditet kan bara behandlas efter att graviditeten och amningen avslutats

Kan man behandla åderbråck som uppstått under graviditet?

Om man vill ta bort åderbråck genom det olika behandlingsmetoder att välja mellan. Det första steget för att få bort åderbråck är en förundersökning där benen undersöks med ultraljud för att lokalisera åderbråck och uppskatta blodcirkulationen. Undersökningen är smärtfri och utförs av en specialistläkare på trettio minuter. Efter utförd förundersökning så görs en bedömning av vilken behandlingsmetod som är bäst för att ta bort de åderbråck som uppstått i samband med graviditeten.

Det finns olika metoder för behandling av åderbråck under graviditet, vilken behandlingsmetod som väljs beror på svårighetsgraden hos åderbråcken. Att få åderbråck under graviditeten är inte farligt och åderbråck är i allmänhet heller inte farliga. Om svåra åderbråck inte behandlas kan de utvecklas och tillståndet kan förvärras med tiden. Då kan åderbråcken orsaka allvarligare besvär såsom pigmentering, eksem och venösa bensår. Därför är det bra att undersöka åderbråck innan de blir en olägenhet i vardagen.

Grader av åderbråck

Åderbråck som har kommit under graviditeten kan vara mycket olika och vara i större eller mindre. Vissa gravida kvinnor får ådernät, vilket är en kosmetisk olägenhet, medan andra kvinnor får stora och tjocka åderbråck på benen, vilket kan orsaka smärta och vara en fysisk olägenhet.

Vanligtvis klassificeras åderbråck baserat på ett system som kallas CEAP, detta system används för att identifiera hur svåra åderbråck är och vilken behandlingsmetod som bör användas.

gradering av åderbråck i skala 1-6. CEAP Klassifikation

Hur behandlas åderbråck under graviditet?

Om det uppstått åderbråck på benen under en graviditet och kvinnan vill ta bort dem efter graviditetens slut och efter amning finns olika behandlingsmetoder tillgängliga. Vid Åderbråcksklinikerna används bara de senaste och mest skonsamma behandlingsmetoderna, och alla åderbråcksbehandlingar utförs av Nordens ledande specialister.

De vanligaste behandlingsmetoderna för att ta bort åderbråck som har uppstått under graviditeten är:

Skumbehandling

Vid en skumbehandling injiceras ett läkemedel i den sjuka venen, läkemedlet är ett slags lim som tätar venen, vilket får venen att krympa och blodet flödar sedan på andra sätt och åderbråcket försvinner.

Laserbehandling

En laserbehandling för att ta bort åderbråck som uppkommit under graviditeten innebär att man sätter in en kateter med en laser på i den sjuka venen och sedan drar man långsamt ut den. Värmen från lasern får venen att stängas, blodet flödar sedan på andra sätt och åderbråcken försvinner.

Flebektomi, virknålsteknik

Åderbråck som har kommit under graviditeten kan bli så stora på benen att de kosmetiskt kan bli ett hinder i vardagen, om man till exempel drar sig för att gå ut barbent. För att avlägsna åderbråcken på ett sätt som gör att benen blir snygga igen så använder man en behandlingsmetod som kallas för flebektomi. Denna metod går ut på att man lägger ett litet snitt på huden där åderbråcken sitter varpå man använder en liten krok för att dra ut den sjuka venen. När detta är gjort kommer huden på benet att återigen bli len och fin.

Kan man förebygga åderbråck under graviditet?

Hos en person som är gravid kommer venklaffarna att påverkas, hos vissa personer blir påverkan så stor att ådernät eller åderbråck kommer att uppstå. Man kan dock vidta vissa åtgärder för att minska risken för att åderbråck ska uppstå under en graviditet. Några av dessa åtgärder är:

  • Undvik att stå eller sitta stilla under längre perioder
  • Sitt inte med korsade ben
  • Ha benen i högläge, högre än hjärtat, om möjligt
  • Använd kompressionsstrumpor
  • Motionera och var fysisk aktiv

Alla dessa åtgärder förbättrar blodcirkulationen i benen vilket i sin tur minskar risken för att åderbråck ska uppstå under en graviditet.

Sammanfattning - Åderbråck och graviditet

Under graviditeten får många kvinnor åderbråck. Åderbråck uppstår när blodcirkulationen försämras på grund av ökad vikt, förändrad hormonbalans och ökat blodflöde. Dessa förändringar orsakar tryck på venerna och venklaffarnas funktion försämras därmed. När detta händer ansamlas blodet i pooler som blir till åderbråck.

Vissa kvinnor som har haft åderbråck under en graviditet upptäcker att åderbråcken försvinner spontant efter avslutad graviditet. Detta händer dock inte för alla kvinnor och då kan det behövas behandling för att ta bort åderbråcken.

Det finns ett antal skonsamma och effektiva behandlingsmetoder för åderbråck som kan erbjudas kvinnor efter avslutad graviditet och amning. För den som aktivt vill förebygga och minimera risken för att få åderbråck under graviditeten finns det ett antal åtgärder som kan vidtas. Samtliga dessa åtgärder går ut på att förbättra blodcirkulationen.

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
Boka en konsultation
Vi är redo att hjälpa dig med dina åderbråck.