Mars 25, 2020

På insidan av venerna finns klaffar, så kallade venklaffar. Dessa venklaffar hjälper till att reglera blodflödet i kroppen. Om venklaffarna inte fungerar kan det leda till allvarliga biverkningar. I artikeln kommer vi att beskriva vad trasiga venklaffar är, vilken funktion venklaffarna har, och de olika biverkningarna av att ha trasiga venklaffar.

Venklaffarnas funktionen i kroppen

För att förstå venklaffarnas funktion är det först viktigt att beskriva blodcirkulationen i benen. Blodet i benen måste pumpas tillbaka till hjärtat för att syresättas och en del av denna process är att musklerna i benen och fötterna trycker mot blodkärlen så att blodet kan flöda upp mot hjärtat. När blodet i benen pumpas mot hjärtat sker det mot tyngdkraften och det är här venklaffarna har en stor betydelse, för det är venklaffarna som hindrar att blodet rinner tillbaka mellan hjärtats pumpslag. Mellan pumpslagen stänger venklaffarna av venerna och detta hindrar blodet från att rinna nedåt.

När musklerna i benen används aktivt så fungerar blodcirkulationen bättre, vilket underlättar venklaffarnas arbete. Om å andra sidan musklerna i benen inte används aktivt, som när man står eller sitter stilla länge, så ökar blodtrycket i benen och då fungerar venklaffarna sämre. Visserligen kan det ökade trycket i venerna göra att venväggarna anpassar sig eftersom de är flexibla men med tiden kommer venerna att försvagas och venklaffarna bli defekta vilket kan orsaka kronisk venös insufficiens. Venös insufficiens är ett annat uttryck för den kärlsjukdom som består i att venklaffarna inte fungerar som de ska. Mer om detta kommer att beskrivas nedan.

Symtom på trasiga venklaffar

De venklaffar som sitter i extremiteterna, som i benen, har det tyngsta arbetet att utföra eftersom blodflödet där måste kämpa mot tyngdkraften. Om venklaffarna i kroppen är slitna så är det oftast i benen som problemen kommer att bli tydligast.

Trasiga venklaffar kan orsaka några av följande symptom:

 • Svullna vrister
 • Hårda muskler i underbenen
 • Rastlösa och tunga ben
 • Ödem, vattenansamling, i benen

Alla personer som har defekta venklaffar kommer inte att känna symptomen och många kommer också att vänja sig vid tillståndet över tiden.

Trasiga venklaffar och venös insufficiens

När de venklaffarna är defekta eller trasiga kommer blodet i benen bli svårt att pumpa tillbaka till hjärtat för att bli syresatt. Detta kan bli ett kroniskt tillstånd och kallas kronisk venös insufficiens. Trasiga venklaffar och venös insufficiens är ärftligt, den som har föräldrar som har de löper stor risk att själv drabbas.

Dessutom kommer venklaffarna, precis som resten av kroppen, att slitas ut över tiden vilket gör att de vid något tillfälle inte kommer att fungera som de ska.

Vid venös insufficiens kommer blodet att samlas i venerna vilket gör att trycket ökar till en nivå som kan bli problematisk.

Normalt blodflode vs venös insufficiens

Metoder att minska risken för skadade venklaffar

Det finns olika försiktighetsåtgärder som kan vidtas för att minimera risken för att få skadade venklaffar och venös insufficiens:

 • Håll en hälsosam livsstil
 • Undvik övervikt
 • Sluta röka
 • Var fysiskt aktiv

Utöver ovanstående kan en graviditet också öka risken för att venklaffarna slitas ut. Under en graviditet förändras hormonbalans och kroppsvikt, och dessa förändringar påverkar blodcirkulationen och venklaffarna. Hos många kvinnor kommer tillståndet att förbättras efter avslutad graviditet, men hos vissa kommer venklaffarna att fortsätta att fungera dåligt vilket blir en olägenhet i vardagen.

Biverkningar av trasiga vinklappar

Venklaffar som varit skadade under en lång tid kan orsaka allvarliga biverkningar, som till exempel:

 • Åderbråck
 • Eksem
 • Pigmentering
 • Venösa bensår
 • Tromboflebit
 • Djup ventrombos

Ett av symptomen på defekta venklaffar är åderbråck, och om du har åderbråck kan detta tillstånd förvärras om inte åderbråcken behandlas. Svåra åderbråck kan orsaka eksem och pigment på underbenet, vilket i svårare fall kan utveckla venösa bensår som kan vara svåra att läka. I mycket allvarliga fall av åderbråck kan tromboflebit, ytliga blodproppar eller djup ventrombos, en blodpropp i en djupare liggande ven, uppstå och det är allvarligt.

Behandling av trasiga venklaffar

Målet med att behandla venösa sjukdomar, det vill säga att behandla trasiga venklaffar och venös insufficiens, är att minska eller eliminera symptomen och minimera ytterligare komplikationer som kan leda till allvarlig sjukdom.

Det är inte möjligt att behandla skadade venklaffar själv men det är möjligt att ta bort eller minimera problemen som skadade venklaffar orsakar.

Venpumpövningar: För att förbättra blodcirkulationen i benen är det en bra idé att göra venpumpövningar. Detta kan göras antingen sittande eller stående medan du är på jobbet, sitter framför TVn hemma och på andra platser. Venpumpövningar hjälper blodflödet i rätt riktning och det är bra övningar att göra när du har defekta venklaffar.

Stödstrumpor: Om du drabbas av venös insufficiens eller trasiga venklaffar är stödstrumpor en av de vanligaste behandlingsformerna. En stödstrumpa hjälper till att sätta tryck på venerna för att förbättra blodflödet i benen.

Sammanfattning - Trasiga venklaffar

I venerna i benen har vi venklaffar som hjälper till att reglera blodflödet så att blodet flyter i rätt riktning när det går mot hjärtat för att bli syresatt. Om dessa klaffar är slitna eller trasiga kommer trycket i venerna att bli för stort och detta kommer att få olika biverkningar. Defekta venklaffar kan bli ett kroniskt tillstånd, det är bland annat genetiskt betingat och tillståndet kallas venös insufficiens. Om du lider av trasiga venklaffar eller venös insufficiens kan det leda till åderbråck, vilket kan orsaka obehag och bli en begränsning i vardagen.

Underlåtenhet att behandla åderbråck kan leda till allvarligare följder såsom venösa bensår och tromboflebit.

Det är inte möjligt att behandla de skadade venklaffarna men det är möjligt att förbättra tillståndet och symptomen på venös insufficiens genom att till exempel utföra venpumpumpövningar och att bära stödstrumpor.