April 17, 2020

De flesta personer har synliga blodkärl på kroppen men hos vissa är blodkärlen mer synliga än hos andra. Om blodkärlen buktar mycket på huden, är svullna och förstorade kan det betyda att de är åderbråck. I den här artikeln kommer vi att beskriva de underliggande problemen med åderbråck, varför de uppstår och varför åderbråck kan uppträda som svullna och utvidgade blodkärl.

Synliga blodkärl kan ses på flera ställen på kroppen och ses ofta där huden är tunn, till exempel på händer, underarmar och fötter. En del människor har synliga blodkärl på benen, särskilt i knävecken och underbenet, där blodkärlen är svullna och utvidgade. Detta kan vara ett tecken på att det finns åderbråck och själva sjukdomen åderbråck har ofta olika besvär som upplevs olika från person till person.

Vad är svullna och utvidgade blodkärl?

En person som har mycket distinkta och tjocka vener på benen kan ha olika besvär från dem. När det gäller åderbråck kommer besvären att ta sig uttryck som tunga och trötta ben och klåda, en brännande känsla kan också förekomma i området runt de svullna venerna.

I benen finns vener som för det syrefattiga blodet tillbaka till hjärtat för att syresättas. För att hjälpa blodflödet finns venklaffar som reglerar blodflödet så att blod bara kan pumpas i en riktning tillbaka till hjärtat. Om venklaffarna är defekta kommer ett återflöde att uppstå vilket resulterar i ökat tryck i venerna vilket i sin tur kommer att leda till att blodet ansamlas i pooler under venklaffarna. När detta inträffar kommer blodkärlen att expandera och bli tjocka och svullna. Poolerna av blod som ansamlats i blodkärlen kan orsaka åderbråck, som uppträder på huden som utvidgade och svullna blodkärl.

Åderbråck C2 CEAP Klassifikation

Åderbråck - svullna och utvidgade blodkärl

När trycket på blodkärlen är högt, vilket är det som har orsakat åderbråck, kan det ge olika besvär vilka kan komma att bli till begränsningar i vardagen för den som har åderbråck. När det finns åderbråck som är tjocka och svullna är i regel också blodcirkulationen dålig. Den försämrade blodcirkulationen kan orsaka krypningar i benen och många upplever också kramper, en brännande känsla och tunga ben. Åderbråck kan också orsaka andra besvär, som till exempel:

  • Pigmentering av huden runt området med åderbråck och de svullna och dilaterade blodkärlen
  • Eksem och klåda
  • Venösa bensår som kan vara mycket svåra att läka

Vridna och förstorade åderbråck orsakar olika fysiska, men även kosmetiska besvär som kan vara nog så begränsande och också försämra livskvaliteten eftersom man kanske undviker att gå ut barbent, för att nämna ett exempel. Det är därför många väljer att få sina åderbråck behandlade.

Behandlingsmetoder för att ta bort åderbråck

När de synliga och förstorade åderbråcken är så allvarliga att det försämrar livskvaliteten är det en god idé att få dem behandlade. Det första steget för att ta bort åderbråck är en förundersökning. Vid en förundersökning kontrolleras benen med ultraljud som mäter blodflödet och visar eventuella åderbråck. Förundersökningen kommer att visa vilken behandlingsmetod för åderbråck som ger det bästa resultatet. Förundersökningen tar endast trettio minuter att genomföra och medför inga besvär för patienten.

Det finns flera olika behandlingsmetoder som är minimalt invasiva och effektivt tar bort åderbråck och svullna och utvidgade blodkärl.

Radiofrekvens och laserbehandling

Vid både radiofrekvens och laserbehandling sätts en tunn kateter in i venen där åderbråcken sitter varefter värme frigörs vilket får venen med åderbråck att stängas. Detta innebär att blodet sedan rinner på andra sätt och åderbråcket försvinner.

Skumbehandling

En skumbehandling för att avlägsna åderbråck innebär att läkemedlet, så kallat skum, injiceras i den sjuka venen varefter blodkärlen stängs av och åderbråcken försvinner.

Vid skum-, radiofrekvens- och laserbehandling avlägsnas den medicinska delen av åderbråck. Det vill säga den kosmetiska delen tas inte bort. Om du vill ta bort de slingrande och svullna blodkärlen kräver det en annan typ av behandling, en så kallad flebektomi, även känd som virknålsteknik.

Flebektomi - Virknålsteknik

För att ta bort de synliga, svullna och utvidgade venerna, som är den kosmetiska delen av åderbråck, används en behandlingsmetod som kallas flebektomi - eller virknålsteknik. Vid denna behandling anläggs ett mycket litet snitt där de utvidgade blodkärlen är synliga på huden. Sedan dras en bit av det sjuka blodkärlet ut med en liten krok, och detta resulterar i att de synliga åderbråcken försvinner. Denna behandlingsmetod används ofta i samband med laser- och skumbehandling.

Försiktighetsåtgärder för den som redan har utvidgade och svullna blodkärl

De förstorade och svullna blodkärlen orsakas av dålig blodcirkulation. Därför är det viktigt att ha blodcirkulationen i åtanke för den som vill minska besvären och minimera risken kopplat till de förstorade och svullna blodkärlen.

Blodcirkulationen kan förbättras genom att:

  • Upprätthålla en hälsosam och aktiv livsstil
  • Undvika övervikt
  • Sluta att röka
  • Minimera intaget av alkohol
  • Hålla benen högt
  • Undvik långvarigt sittande och stillastående

Det finns också en ökad risk för att få åderbråck, och därmed också förstorade och svullna blodkärl, i samband med en graviditet. Under graviditeten ökar kroppsvikten markant och hormonbalansen förändras, och dessa plötsliga förändringar påverkar blodcirkulationen och sätter extra tryck på blodkärlen, som därför förstoras.

Många kvinnor upplever att tillståndet förbättras efter avslutad graviditet, men i vissa fall krävs det behandling för att ta bort åderbråck och de svullna och utvidgade blodkärlen.

Sammanfattning - Utvidgade och svullna vener

Det är helt normalt att ha synliga blodkärl på kroppen, men vissa människor upplever att de har mycket svullna och utvidgade blodkärl på benen. Detta kan betyda att de har åderbråck. Åderbråck uppstår när blodcirkulationen försämras eftersom funktionen hos venklaffarna är otillräcklig, vilket resulterar i att blodet rinner tillbaka vid klaffarna och ansamlas i pooler. Dessa pooler av blod orsakar förstorade och svullna blodkärl som in sin tur kan orsaka åderbråck. Om du vill ta bort åderbråck och de tjocka och svullna venerna finns det olika behandlingsmetoder. Flebektomi används för att ta bort den kosmetiska delen av åderbråck och denna behandling avlägsnar de synliga, svullna och utvidgade blodkärlen.

En person som redan har utvidgade och svullna blodkärl på benen kan vidta olika försiktighetsåtgärder för att minimera risken för att försämra tillståndet och att besvären blir större.