November 9, 2022

Vissa människor känner att benen gör ont då och då, medan det för vissa är en normal vardag att ha smärta i benen. Det kan vara svårt att ta reda på vad som orsakar smärta i benen och det kan bero på många saker. I den här artikeln försöker vi klargöra vad som bland annat kan orsaka ett tillstånd med smärta i benen.

Smärta i benen - oro och smärta

Smärta i benen kan verka som en något diffus störning, och smärta i benen upplevs olika från person till person. Vissa upplever smärta i benen vid fysisk aktivitet, och andra känner att benen smärtar när de sitter stilla eller att benen gör ont när de ska sova. För den som har smärta i benen kan det ibland kännas mer som oro i benen snarare än tydlig smärta i benen. Om du har smärta och oro i benen kan det vara svårt att sitta still och finna lugn och du kanske vill röra på dig för att lindra rastlösheten i benen.

Symtom på åderbråck - smärta i benen

Som tidigare nämnt kan det vara svårt att hitta en orsak till att man har smärta i benen. Smärta i benen kan bland annat orsakas av dålig blodcirkulation, åderförkalkning och åderbråck. Vid åderbråck är ett mycket typiskt symptom smärta i benen.

De som lider av åderbråck upplever ofta en känsla av rastlöshet i benen, tunga ben, kramper och lätt smärta. Därför är smärta i benen ofta förknippad med åderbråck.

När åderbråck uppstår

Åderbråck uppstår på benen när venklaffarna inte fungerar tillräckligt. Venklaffarnas roll är att se till att blodet rinner i en riktning mot hjärtat. Detta innebär att vägen i venerna är enkelriktad. Venklaffarna kan slitas ut med tiden och venklaffarna kan också vara defekta av genetiska skäl. Det är väldigt ofta på grund av genetik som åderbråck uppstår och om dina föräldrar har åderbråck är sannolikheten mycket stor att du själv kommer att få åderbråck någon gång i livet.

När venklaffarna inte fungerar ordentligt kommer det att orsaka ökat tryck i venerna och blodet samlas och det är detta tillstånd som skapar åderbråck.

När ska åderbråck tas bort?

Det är väldigt individuellt när åderbråck behöver tas bort. En del upplever mycket besvär med bensmärtor och andra besvärande symtom som uppstår i samband med åderbråck. När dessa symtom påverkar ens livskvalitet negativt och påverkar en dagligen är det en god idé att överväga att ta bort sina åderbråck. Om du går runt med smärtor i benen kan en åderbråcksbehandling lindra dessa smärtor. En åderbråcksbehandling tar bort åderbråck och de symtom som åderbråck kan orsaka.

Vad kan man göra om man har smärta i benen?

Om du lider av smärta i benen kan du prova olika åtgärder som kan lindra besvären. Dessa åtgärder handlar om att öka blodcirkulationen, så det kan till exempel handla om ökad aktivitet, användning av stödstrumpor och att undvika att sitta eller stå stilla under långa stunder.

Om du har smärta i benen på grund av åderbråck kommer det att krävas åderbråcksbehandling för att bli av med smärtan. Ovanstående åtgärder kan bara lindra symtomen men inte eliminera dem.

Åderbråcksoperation - för att behandla smärta i benen

Idag behandlas åderbråck med moderna och minimalt invasiva metoder och dessa utförs av mycket kompetenta kärlkirurger med många års erfarenhet.

En av de mest använda metoderna för att ta bort åderbråck är laserbehandling. Laserbehandling är en värmebehandling som går in i och stänger den ven som orsakar åderbråck. Efter detta tas de tydliga åderbråck på benen bort, så att alla åderbråck behandlas och tas bort.

3 vanliga frågor om bensmärta

Vad kan orsaka smärta i benen?

Det kan finnas många olika orsaker till att du har smärta i benen. Vissa smärtor kan komma från ryggen och andra kan komma från benen.

Hur känns dålig cirkulation i benen?

Om du har dålig blodcirkulation i benen kan detta även orsaka smärta i benen. Detta märks ofta tydligt när man går, och lindras av vila.

Hur känns det att få en blodpropp i benet?

Om du får en blodpropp i benet ger det ofta ömhet, obehag, svullnad och ömhet.