Februari 9, 2020

Åderbråck är svullna, förvridna och blåaktiga vener som syns genom huden på de platser där de uppstår. Eftersom åderbråck är relaterade till blodcirkulationen i kroppen uppstår de oftast där blodcirkulationen är som sämst, och på grund av gravitationen är det i benen som blodcirkulationen är sämst i kroppen. Det är därför vanligast att åderbråcken växer fram i knävecken och sedan sprider sig uppåt och nedåt på benen, oftast nedåt.

Åderbråck är ärftliga och cirka trettio procent av befolkningen kommer vid något tillfälle i livet att få åderbråck. Det finns många olika behandlingar för åderbråck och de mest moderna behandlingarna är minimalt invasiva och kan utföras på cirka en timme utan någon väsentlig konvalescens efter utfört ingrepp.

Även om åderbråck medför besvär och lindrig smärta för patienten så är åderbråcken nästan aldrig farliga, blodproppar i samband med åderbråck och operation av åderbråck är extremt sällsynta.

Åderbråck uppstår på grund av slitna och trasiga venklaffar

Det som gör att åderbråcken uppstår är förslitningar i de klaffar i venerna som reglerar blodflödet. När blodet pumpas mot hjärtat ska klaffarna i venerna hindra att blodet rinner tillbaka nedåt. Som allting annat i kroppen slits också venklaffarna med tiden och om en person har anlag för åderbråck så är det kopplat till att den personens venklaffar slits så mycket att de inte längre kan hålla tätt.

Det läckage som uppstår när en venklaff inte håller tätt gör att en del av det blod som ska pumpas till hjärtat istället rinner tillbaka nedåt i venen. Allteftersom mer och mer blod rinner tillbaka nedåt i venen så kommer det att ansamlas i pooler av blod, och det är dessa pooler av blod som när de växer blir åderbråck. Dessa åderbråck kommer att fortsätta att växa så länge som mer blod rinner tillbaka till följd av de läckande venklaffarna.

Vid en operation av åderbråck är det endast åderbråcken som åtgärdas, de trasiga venklaffarna åtgärdas inte. Detta gör att åderbråcken kan återkomma med tiden även efter det att de opererats.

Vanliga besvär till följd av åderbråck

Åderbråck är nästan aldrig farliga men med tiden får de flesta personer som har åderbråck en del besvär. Dessa besvär inkluderar tunga ben, lindrig smärta, rodnader på huden och bensår. Dessa besvär kan komma att utgöra ett hinder i vardagen för personer med åderbråck men dessa hinder är oftast inte allvarligt begränsade.

Det som de flesta personer med åderbråck istället upplever som den största begränsningen är att åderbråcken uppfattas som fula. Personer med åderbråck drar sig för att gå barbenta och det kan innebära en väsentlig begränsning i vardagen, framförallt på sommarhalvåret.

Eftersom en god blodcirkulation gör att effekten av de illa fungerande venklaffarna minskar så kan åtgärder för att förbättra blodcirkulationen göra att uppkomsten av åderbråck försenas samt att besvären av befintliga åderbråck minskar. Åtgärder för att förbättra blodcirkulationen inkludrar viktminskning, fysisk aktivitet, undvikande av stillastående och stillasittande, att hålla benen i högläge, en sund diet med mera.

Allvarliga följder, inklusive blodproppar, av åderbråck

Det är väldigt ovanligt med allvarliga sjukdomstillstånd på grund av åderbråck eller behandling för åderbråck. Det finns dock en viss risk för att drabbas av blodpropp - även kallad trombos -  i samband med operationer för åderbråck. Det ska dock understrykas ännu en gång att detta är extremt ovanligt. Blodproppar i samband med operation av åderbråck är så sällsynta att medicinering mot blodpropp efter en behandling av åderbråck inte rekommenderas.

blodpropp i benet grafik

Sammanfattning - Åderbråck och risk för blodpropp i samband med operation av åderbråck

Åderbråck uppstår till följd av förslitningar i de klaffar som reglerar blodflödet i venerna. När dessa klaffar fungerar dåligt rinner en viss del av blodet tillbaka nedåt i venen och ansamlas där i pooler som sedermera växer till åderbråck.

Åderbråck är vanligt förekommande, cirka trettio procent av befolkningen får åderbråck någon gång under sina liv. Åderbråck är nästan helt och hållet ärftligt men storleken på åderbråcken samt när de uppstår kan påverkas genom att vidta åtgärder som förbättrar blodcirkulationen i kroppen. Dessa åtgärder inkluderar bland annat fysisk aktivitet, viktminskning, att undvika att stå eller sitta stilla.

De vanligaste besvären i samband med åderbråck är svullna och tunga ben, lindrig smärta, rodnader vid anklarna som kan följas av svårläkta och variga sår. Utöver dessa besvär upplever många personer med åderbråck att dessa är så fula att man drar sig för att vistas barbent i offentliga miljöer.

Det moderna metoder som används för att operera åderbråck är minimalt invasiva och utförs på cirka en timme under lokalbedövning. Patienten kan sedan återvända direkt hem för endast ett par dagars konvalescens.

Det är extremt ovanligt att åderbråck är farliga. Det finns fall då personer som opereras för åderbråck fått blodpropp i samband med operationen med det är så sällsynt att en rekommendation om medicinering mot blodpropp inte anses nödvändig.