Oktober 1, 2019

Cirka en tredjedel av befolkningen kommer att få åderbråck någon gång under sin livstid. Självklart är det många personer som oroar sig för att få åderbråck och än mer självklart är det att många av de personer som har åderbråck oroar sig för konsekvenserna av dessa åderbråck. Åderbråck är till nästan hundra procent ärftligt. Detta betyder att de personer som har en eller två föräldrar som har åderbråck också kommer att få dem.

Det finns dock ett antal sätt att fördröja uppkomsten av åderbråck och dessa metoder kan också lindra obehagen som kommer med befintliga åderbråck.

Om åderbråcken upplevs som väldigt besvärande av personen som har dem finns det också många bra metoder för att operera dessa åderbråck. Många av dessa operationer kan utföras på kliniker utanför sjukhus och är minimalt invasiva vilket gör att patienten kan återvända hem direkt efter ett ingrepp som bara tar någon timme att genomföra.

Uppkomst av åderbråck som kan behöva operation

De åderbråck som kan komma att behöva opereras uppstår från första början på grund av brister i klaffarna i venerna i benen. Dessa brister gör att blod rinner tillbaka ned i venerna och ansamlas i pooler som sakta men säkert växer i omfattning i vener som då börjar slingra sig ytligt på benen. Den blåaktiga färg dessa vener har beror på att blodet i dem är syrefattigt.

Med tiden kan dessa åderbråck växa till en omfattning där personen som har åderbråcken upplever dem så besvärande att han eller hon vill operera åderbråcken. När denna situation uppstår är beroende på hur personen som har åderbråcken uppfattar besvären som åderbråcken medför. Det finns ett antal olika typer av besvär som åderbråck kan medföra, besvär som med tiden kan motivera en operation av åderbråcken.

Dessa besvär kan vara bland annat att åderbråcken gör att benen känns tunga och trötta, lindrig värk samt svårläkta, variga, sår på nedre delen av underbenen. Ett annat besvär som inte ska underskattas är det kosmetiska besväret. Många personer uppfattar åderbråck som mycket fula vilket kan innebära begränsningar i livet såsom en ovilja att bära kjol, kort klänning, baddräkt, bikini, badbyxor eller kortbyxor.

Både de fysiska och psykiska - kosmetiska - besvären som kan komma med åderbråck kan vara väl så goda skäl till att operera åderbråck. Om en operation av åderbråcken leder till att dessa besvär minskar eller försvinner och detta i sin tur förbättrar livet för patienten är en operation av åderbråcken naturligtvis en mycket bra lösning.

Förebygga åderbråck så att de inte behöver opereras

Går det då att göra någonting själv för den person som löper risk att drabbas av åderbråck på grund av till exempel arv eller som redan har åderbråck och vill undvika att åderbråcken når den omfattningen att de behöver opereras? Det finns faktiskt ett antal saker som en person kan göra själv för att undvika att åderbråck behöver opereras.

Dessa åtgärder går framförallt ut på att förbättra blodcirkulationen i benen. Blodcirkulationen försämras med övervikt, stillasittande, liten fysisk aktivitet, rökning, tajta kläder över höft och lår med mera så genom att ändra dessa faktorer kan en person fördröja uppkomsten av åderbråck samt också förbättra befintliga åderbråck på ett sätt som gör att en operation av åderbråck kan undvikas eller i alla fall skjutas på framtiden.

När ska jag operera mina åderbråck?

När ska man operera sina åderbråck? Detta är inte helt lätt att svara på. Om och när man ska operera sina åderbråck beror väldigt mycket på personliga preferenser som till exempel hur man hanterar de besvär som åderbråcken skapar, om man har en förmåga till att ändra sin livsstil så att besvären inte ökar i omfattning samt hur man uppfattar de kosmetiska utmaningar som åderbråcken kan medföra.

Frågan om åderbråck bör opereras är också relaterad till hur stort ingrepp i kroppen det innebär om man opererar åderbråcken. Kostnaden för operationen av åderbråcken ska också vägas in. Denna kostnad består både av sjukvårdsresurser och den tid som patienten förlorar på grund av sjukhusvistelse och konvalescens.

Nuförtiden finns det moderna operationer av åderbråck som påtagligt minskar kostnaderna både för patienten och sjukvården. Detta har medfört att beslutet om operation av åderbråck har blivit lättare att fatta. När det idag handlar om en laserbehandling som tar någon timme att utföra med lokalbedövning på en klinik utanför ett sjukhus och patienten kan återgå till hemmet direkt efter ingreppet för ett par dagars konvalescens är det förstås inte mycket till barriär för att operera åderbråck. Då blir det lättare för fler människor att kunna ta del av behandlingar som kan förbättra både deras fysiska och psykiska hälsa.

Detta medför att tröskeln för när en behandling ska utföras har blivit lägre och detta gör att svaret på frågan om “när ska jag operera mina åderbråck?” blir att en operation av åderbråcken ska göras när en person känner att åderbråcken medför obehag eller utgör begränsningar i livet, som till exempel att man undviker att gå i kortbyxor.

Hur kan åderbråck opereras?

Det finns ett antal väletablerade operationer för åderbråck. Den traditionella metoden med kirurgi för att avlägsna åderbråcken är inte så vanlig nuförtiden eftersom den innebär att relativt stort ingrepp. De metoder som är vanligast nu utförs med en kateter som förs in under huden i närheten av åderbråcken. På katetern sitter till exempel en laser eller lim som man använder för att försluta venerna med åderbråck. När dessa vener är förslutna kommer de snart att skrumpna ihop och därefter avlägsnas de från huden. Ingreppet kan göras med endast lokalbedövning och tar bara någon timme varefter patienten kan återvända hem. Framtidens operationer för åderbråck kommer helt säkert att bli än mindre invasiva och kunna utföras än snabbare till en lägre kostnad.

Sammanfattning - När behöver åderbråck opereras

När vi rundar av vår artikel om “när behöver åderbråck opereras” kan vi först och främst konstatera att det är upp till personen med åderbråcken att bestämma sig för när han eller hon vill operera sina åderbråck. Eftersom åderbråck nästan aldrig är farliga så finns det nästan aldrig ett tryck från sjukvården på att åderbråcken ska opereras.

Men allteftersom att acceptansen för kosmetiska aspekter har ökat inom vården och tröskeln för vad som anses som normalt lidande har sjunkit samtidigt som metoderna för att operera åderbråck blivit modernare och mindre invasiva så har beslutet om operation av åderbråck blivit enklare att fatta. Det kan således sägas att åderbråck ska opereras när en person som har dem uppfattar dem som ett besvär, oavsett om besväret är fysiskt, kosmetiskt eller både och.