Mars 8, 2020

En inflammation i åderbråck är ofta något som kallas för en flebit. En flebit är en inflammation i väggarna i venerna samt eventuellt vävnaden runt venen, och den kan vara smärtsam. Flebit är inte ovanlig i kombination med en trombos och då går den under namnet tromboflebit.

En inflammerad ven påminner om ett rep och runt om den är huden rödaktig och varm. Eftersom venerna ligger ytligt under huden kan den inflammerade venen ses utifrån kroppen. Anledningen till detta är att delar av blodet i venen har fastnat på venväggen vilket i sin tur skapat en blodpropp. Som resultat av att blodproppen bildats blir venerna hårdare och något igentäppta vilket gör att vätska kan samlas i benen. När vätska ansamlas kallas det för ödem och det får, i detta fall, benen att svullna.

åderbråck normal ven

Även om alla kan få en flebit så är det något vanligare att kvinnor får den än att män får den.

Symptom på inflammation i åderbråck

Det finns flera symptom på inflammation i venerna. Några av dem är:

 • Rödaktig hud på huden runt i anslutning till en ven
 • Att huden är varm runt den inflammerade venen
 • Känslighet vid tryck på venen som övergår i smärta om trycket ökar
 • Smärta i benet
 • Att huden blir mörk på ovansidan av den inflammerade venen
 • Att venen blir hårdare

Ovanstående symptom behöver inte vara farliga men om de blir värre bör man kontakta en läkare för undersökning.

Riskfaktorer för inflammation i åderbråck

Som i de flesta sammanhang med vensjukdomar så är det en kombination av arv och miljö som orsakar dem. Några av riskfaktorerna för att få en inflammation i en ven är:

 • Att ha fått injektioner eller en att ha fått en kateter insatt i venen
 • För mycket stillasittande eller stillastående
 • Att ha åderbråck
 • Graviditet
 • Infektioner
 • Fetma
 • Rökning
 • Att vara äldre, över sextio år
 • Irritation från till exempel kemisk injektion vid behandling för cancer
 • En eventuell skada som kan påverka blodcirkulationen eller som kan förlamat i ett eller båda benen

Några av dessa riskfaktorer kan man inte påverka själv, som till exempel olyckor, men vissa kan man påverka genom att aktivt förändra sin livsstil. Det är i sammanhanget viktigt att man sköter sin diet, håller normalvikt, undviker rökning och är fysiskt aktiv.

Diagnostisering av inflammation i åderbråck

En läkare använder en viss procedur för att fastställa om en ven är inflammerad. Först kommer det berörda området på huden att undersökas. Sedan kommer läkaren att kontrollera:

 • Pulsen
 • Blodtrycket
 • Blodflödet
 • Kroppstemperaturen

Eventuellt kan också en ultraljudsundersökning genomföras och blod kan också komma att dras för analys.

Behandling av inflammation i åderbråck

Inflammation i åderbråck kan i de flesta fall behandlas i hemmet. Patienten kan lägga en kompress runt området med inflammationen och sedan vila benet i högläge. Att bära stödstrumpor kan också hjälpa till att minska svullnaden.

Det finns också anti-inflammatoriska mediciner som kan sättas in som behandling mot inflammationen. Om en sådan behandling fungerar kommer inflammationen normalt sett lägga sig inom ett par veckor.

Undantagsvis, i allvarliga fall, kan så kallad venstripping behöva utföras. Denna procedur avlägsnar den inflammerade venen.

Prognos och prevention av inflammation i åderbråck

Generellt sett är inflammation i ett åderbråck ett kortvarigt tillstånd som inte ger några följdverkningar.

När det gäller prevention av inflammation i åderbråck så är dessa åtgärder många gånger desamma som när det gäller att förebygga åderbråck. Det är blodcirkulationen som är central och åtgärder som kan förbättra den förebygger också uppkomsten av inflammation i en ven. Några exempel på preventiva åtgärder, som minskar risken för uppkomst av inflammation samt symptomen på en redan uppkommen inflammation, är:

 • Att hålla normalvikt
 • Regelbunden fysisk aktivitet
 • En sund diet
 • Att undvika stillastående och stillastående under längre tider