Juli 9, 2020

Tjocka, utbuktade vener på fötterna kan vara åderbråck, och de kan vara oerhört besvärliga och orsaka både fysiska och psykiska åkommor.

Åderbråck på fötterna visar sig som tydliga vener som är lila och blåaktiga och slingrande på foten. Åderbråcken ligger ytligt och känns genom huden.

Varför uppstår åderbråck på fötterna?

Åderbråck uppstår på grund av arv, och förekommer hos ungefär var tredje vuxen. Åderbråck på fötterna är en ganska vanlig venös sjukdom, om ens föräldrar har haft dem kommer man troligtvis också att få åderbråck på fötterna vid någon tidpunkt i livet.

Trots att åderbråck på fötterna är ärftliga finns det olika försiktighetsåtgärder som man kan vidta för att minimera risken för hur stora och besvärliga åderbråcken på fötterna kan bli.

Vanligtvis uppstår åderbråck eftersom blodet i venerna inte cirkulerar tillfredsställande. I venerna i benen sitter venklaffar vars uppgift är att se till att blodet i venerna bara flödar i en riktning, mot hjärtat för syresättning. Eftersom blodet pumpas mot tyngdkraften är det mycket viktigt att venklaffarna fungerar som de ska. Venklaffarna slits på grund av till exempel arv, ålderdom, övervikt, graviditet med mera. Om venklaffarna fungerar dåligt kommer blod att ansamlas under venklaffarna och då ökar trycket i venen ökar och åderbråck utvecklas.

Normal ven grafik
Åderbråck ven grafik

När åderbråck på fötterna blir till besvär i vardagen

I allmänhet är åderbråck helt ofarliga men åderbråck utvecklas över tid och då kan åderbråck, om de inte behandlas, utvecklas också på fötterna.

Åderbråck på fötterna kan ge upphov till en mängd olika besvär, som kan vara både fysiska och psykiska, många personer tycker att åderbråck på fötterna är fula. Om åderbråcken på fötterna har en negativ inverkan på vardagen kan det vara en god idé att behandla åderbråcken.

De fysiska besvär som åderbråck på fötterna kan orsaka är en känsla av tunga och trötta ben och fötter, svullnad i fötterna. Vid svårare fall kan åderbråck på fötterna leda till klåda och eksem.

Åderbråck på fötter och ben

Åderbråck på fötterna är ofta förknippade med åderbråck på benen, eftersom åderbråck på benen ofta sprids nedför benet och till fötterna.

Åderbråck på både fötter och ben kan försämra livskvaliteten. Det första steget för att bli av med åderbråck på fötterna är en förundersökning där en specialist kommer att genomföra en ultraljudsundersökning av blodcirkulationen och identifiera eventuella åderbråck på fötter och ben.

Om åderbråck finns på fötterna kommer en bedömning av lämplig behandling, för att effektivt och försiktigt ta bort åderbråcken, att göras.

Behandlingsmetoder för att ta bort åderbråck på ben och fötter

Som nämnts ovan ser man ofta att åderbråck på benen kan leda till åderbråck också på fötterna. Om en person som har åderbråck på fötterna som han eller hon vill ta bort är det en god idé att ta bort åderbråcken på benen eftersom dessa ofta är relaterade. Det finns bra och skonsamma behandlingar för åderbråck som ger fantastiska resultat. Alla åderbråcksbehandlingar vid Åderbråcksklinikerna utförs av ledande nordiska specialister och endast lokalbedövning används vid behandlingarna. De olika åderbråcksbehandlingarna är mycket skonsamma och i nästan samtliga fall kan patienten återgå till sin normala vardag omedelbart efter en åderbråcksbehandling. De vanligaste metoderna för att ta bort åderbråck på ben och fötter är:

  • Laserbehandling
  • Skumbehandling
  • Radiofrekvens
  • Flebektomi

Den valda metoden beror på hur avancerade åderbråcken på fötterna är. Detta kommer att bedömas av en specialist vid en förundersökning.

5 snabba om åderbråck på fötterna

Hur känns det när man får åderbråck?

Det är väldigt individuellt hur det känns att ha åderbråck. Hos vissa är obehaget stort och hos andra känns åderbråck inte alls. De vanligaste symtomen är svullnad, klåda, kramper och tyngdkänsla. En del kan ha ont på åderbråcken och få ont i benet när man står upp under längre tid.

Hur känns åderbråck i underlivet?

Åderbråck i underlivet uppstår ofta i samband med en graviditet. Åderbråck i underlivet beror på att livmodern trycker mot de stora blodkärlen i bäckenet. Dessutom har man en ökad blodmängd och hormoner som påverkar blodkärlen och venernas elasticitet. Det kan kännas som tryck i underlivet och ibland syns blodkärlen.

Kan man ha åderbråck som inte syns?

Man kan ha underliggande åderbråck som inte är uppenbara och som inte nödvändigtvis orsakar problem. I dessa fall är det venös insufficiens, som är en venös sjukdom där venklaffarna är defekta och otillräckliga.
Det vanligaste synliga tecknet på ytlig venös insufficiens är åderbråck, men de syns inte hos alla.

Är det farligt med åderbråck?

Isolerat är åderbråck inte farligt. Åderbråck utvecklas med tiden och om åderbråcken inte behandlas kan de förvärras och leda till sjukdomar av allvarligare karaktär som bensår och blodproppar.

Kan man få blodpropp av åderbråck?

Åderbråck kan förvärras med tiden och leda till allvarliga sjukdomar om åderbråcken inte behandlas. Många är rädda att åderbråck ska öka benägenheten för blodproppar i lungorna och därmed eventuellt för bestående skada. Blodproppar är en reell riskfaktor för svåra åderbråck, och faktorer som påverkar risken för blodpropp är fetma, rökning, hormonpreparat och långvarig inaktivitet.