Februari 12, 2020

Vad är åderbråck

Åderbråck är slingriga vener som syns genom huden. Åderbråcken är ofta blåaktiga, på grund av att blodet i venerna är syrefattigt, och de är vanligast förekommande i knävecken och på underbenen. Åderbråck är ärftligt och drabbar cirka trettio procent av befolkningen någon gång under deras livstid.

Åderbråck beror på förslitningar i de klaffar i venerna som reglerar blodflödet till hjärtat. Om dessa klaffar läcker blod nedåt i venerna så kommer det ansamlas i pooler, och det är dessa pooler som växer till åderbråck.

Åderbråck är nästan aldrig farliga men de kan orsaka besvär för den person som har dem. Besvären inkluderar en känsla av tunga ben, lindrig värk där åderbråcken sitter, klåda, variga bensår som är svårläkta samt begränsningar i livet för att man uppfattar åderbråcken som fula.

System för att klassificera åderbråck

Det finns ett system som utvecklats specifikt för att klassificera vensjukdomar, där åderbråck räknas till en av dem.

Systemet kallas för CEAP - som på engelska läses ut “Clinical, Etiological, Anatomical, and Pathophysiological”. CEAP beskriver symptomen på åderbråck efter hur allvarliga åderbråcken är. CEAP är ett erkänt system för klassificering av åderbråck och används av sjukvården i många länder.

Foton av åderbråck

Nedan kommer vi att gå igenom alla nivåer på åderbråck efter deras klassificering enligt CEAP-systemets första del, den kliniska beskrivningen tillsammans med foton som exemplifierar hur ett ben kan se ut i respektive skede.

Foto C1: Ådernät

I den första nivån på åderbråck, C1, syns de tunna ådernäten på benet. Dessa små vener ger inga besvär för patienten förutom de kosmetiska men de är ett tecken på att åderbråck är på väg att utvecklas.

Åderbråck C1 CEAP Klassifikation

Foto C2: Åderbråck

Åderbråcken syns nu tydligt med sina typiska svullna vener i blåaktig färg som slingrar sig ned efter benen. I den här fasen kan personen med åderbråck uppleva besvär i form av lindrig värk, tunga ben samt en ökad känsla av kosmetiskt diskomfort.

Åderbråck C2 CEAP Klassifikation

Foto C3: Åderbråck med svullnad och benödem

När åderbråcken blir allvarligare tillkommer ofta symptom som svullna ben och anklar. Besvären av åderbråcken är i detta skede mer påtagliga för personen som har dem. Personen med åderbråck bör fundera på att få dem undersökta.

Åderbråck C3 CEAP Klassifikation

Foto C4: Åderbråck med hudförändringar och eksem

Vid nivå C4 känns antagligen åderbråcken ganska mycket för personen som har dem. Nu har hudförändringar framträtt, eksem har bildats och med dem följer ofta klåda. Huden är missfärgad och hård.

Åderbråck C4 CEAP Klassifikation

Foto C5: Åderbråck med läkta bensår

När åderbråcken framträder med bensår som är läkta är det ett tecken på ytterligare en försämring av tillståndet. Att det finns läkta bensår betyder att personen med åderbråcken haft öppna bensår som sedan läkts.

Åderbråck C5 CEAP Klassifikation

Foto C6: Åderbråck med öppna bensår

I den sista fasen, C6, är åderbråcken mycket allvarliga. Nu syns alla tidigare symptom tillsammans med bensår som inte läker av sig själva. Som vi beskrev i C5 ovan så fanns det tecken på läkta bensår men i C6 förblir bensåren öppna, variga och kan inte läka sig själva. Denna fas innebär förstås stora besvär för personen som har åderbråcken.

Åderbråck C6 CEAP Klassifikation