Åderbråck kan uppträda på benen som synliga blodkärl som är blåaktiga och buktar ut på huden. De synliga blodkärlen anses ofta vara fula och kan därför orsaka psykiskt obehag för många personer. Det finns en behandlingsmetod för att ta bort de synliga blodkärlen, det vill säga den kosmetiska delen av åderbråcken, och denna behandling kallas flebektomi eller virknålsteknik.

Vad är åderbråck?

Åderbråck är en tjock och tvinnad ven som oftast framträder mycket tydligt på benen. Ett åderbråck buktar ut på benet och kan vara lila eller blåaktigt.

I venerna sitter klaffar som vars funktion är att reglera blodflödet så att blodet pumpas i rätt riktning. Åderbråck uppstår bland annat på grund av defekta venklaffar. När venklaffarna är defekta, vilket kan bero på flera faktorer, läcker blodet tillbaka vid klaffarna och ansamlas i pooler. I dessa pooler av blod stiger trycket och det är då som åderbråck uppstår.

Normal ven grafik
Åderbråck ven grafik

Olika faktorer kan orsaka åderbråck

Det finns olika skäl till varför en person får åderbråck, varav den vanligaste är arv. Om en person har en förälder med åderbråck kommer han eller hon också att få åderbråck, men när i livet och hur omfattande åderbråcken blir går att påverka.

Brister i blodcirkulationen är en faktor som kan påverka uppkomsten av åderbråck och en faktor som försämrar blodcirkulationen är övervikt, traditionell sådan men även den övervikt som kommer med en graviditet.

När synliga blodkärl förvandlas till en stor olägenhet

Synliga blodkärl i form av åderbråck kan orsaka både fysiska och psykiska olägenheter och ha en negativ inverkan på det dagliga livet och livskvaliteten. Personer med synliga blodkärl på benen i form av åderbråck kan till exempel komma att undvika att visa sig barbenta offentligt. Detta kan vara ett nog så gott skäl till varför man vill ta bort de synliga blodkärlen.

Behandling med flebektomi för synliga blodkärl på benen

De synliga blodkärlen på benen är den kosmetiska delen av en åderbråck och kräver därför ofta en annan typ av behandling än en medicinsk åderbråcksbehandling. Flebektomi är en behandlingsmetod som används för att ta bort synliga vener, åderbråck, på benen.

Innan en flebektomi kan utföras måste en preliminär undersökning, där de klara venerna undersöks med ultraljud, utföras. Vid denna ultraljudsundersökning undersöker specialisten blodflödet i benen och identifierar alla åderbråck.

En behandling med flebektomi innebär att med mycket små snitt i huden tas de synliga venerna bort med ett medicinskt instrument som liknar en virknål. Snitten är mycket små, läker snabbt och behöver vare sig sys eller tejpas.

Efter en behandling med flebektomi

Efter behandlingen med flebektomi kommer specialisten att placera små plåster på snitten och benet kommer att bandageras.

Vid en behandling med flebektomi används endast lokalbedövning och efter behandling kan bedövningsvätskan sippra från de små snitten på benet. Det är därför en god idé att hålla benet högt efter behandlingen. Man bör hålla sig borta från intensiv aktivitet i fem dagar efter behandlingen men lugnare aktivitet, som till exempel promenader, är rekommenderade.

De flesta människor kommer efter en behandling med flebektomi att få blåmärken på benet. Det är helt individuellt hur snabbt dessa försvinner, men det kan ta upp till sex månader innan de är borta.

Andra typer av åderbråcksbehandlingar

Flebektomi för att avlägsna synliga blodkärl används ofta i kombination med en annan behandling för åderbråck som tar bort den medicinska delen av åderbråck, som till exempel:

  • Radiofrekvens
  • Laserbehandling
  • Skumbehandling

Liksom vid flebektomi kommer dessa behandlingar också att utföras under lokalbedövning. Vid en skumbehandling kommer emellertid ingen form av bedövning att användas eftersom det är en mycket skonsam åderbråcksbehandling.

Sammanfattning - Flebektomi för behandling av synliga blodkärl

Åderbråck på benen kommer ofta att synas som stora och synliga blodkärl som buktar ut på huden. Synliga blodkärl kan vara en stor olägenhet, både fysiskt och mentalt, och kan i vissa fall bidra till att minska livskvaliteten.

Man kan ta bort de synliga blodkärlen med flebektomi. Vid en flebektomi kommer specialisten att göra små snitt i huden där de synliga blodkärlen sitter varefter en liten del av kärlen dras ut. Flebektomi används i kombination med en annan typ av åderbråcksbehandling som tar bort den medicinska delen av en åderbråck.

Förutom flebektomi, som tar bort de synliga blodkärlen, kan Åderbråcksklinikerna ta bort åderbråck bort genom radiofrekvens, laser eller med skumbehandling. Gemensamt för alla dessa behandlingar är att de är väldigt skonsamma och effektiva och att patienten kan återuppta sitt normala liv omedelbart efter behandlingen.

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
Boka en konsultation
Vi är redo att hjälpa dig med dina åderbråck.