December 10, 2019

Det är inte ovanligt att kvinnor får åderbråck i samband med en graviditet. Det kan finnas flera orsaker till dessa men det är två som är mest betydelsefulla. Dessa är brister i venklaffarnas funktion till följd av arv samt försämrad blodcirkulation till följd av den extra kroppsvikten under graviditeten.

Att få åderbråck i samband med graviditet är dock inte något oundvikligt och det är heller så att åderbråcken fortsätter att växa efter avslutad graviditet. Det finns en mängd faktorer som samverkar för uppkomsten av åderbråck i samband med en graviditet och det finns mycket som kvinnan kan göra under och efter graviditeten för att minska riskerna för att åderbråck ska uppstå samt, om de uppstår, hur allvarliga de ska bli - och förbli.

Orsaker till åderbråck

De blåaktiga, tjocka venerna som slingrar sig från knävecken och ned utefter underbenet som vi känner under namnet åderbråck uppstår till följd av brister hos de klaffar som reglerar blodflödet i venerna och ofta i kombination med brister i blodcirkulationen. Styrkan hos en persons venklaffar är till stor del predisponerad beroende på genetiskt arv från föräldrarna men brister hos venklaffarna kan kompenseras med en god blodcirkulation och denna kan påverkas genom en hälsosam livsstil. Att blodcirkulationen spelar så stor roll för när åderbråcken uppstår och hur omfattande de blir beror på att blodet lättare pumpas uppåt om blodcirkulationen är god och då minskar volymen blod som ansamlas i de poler under venklaffarna som blir åderbråck.

Kroppsvikt och åderbråck

Graviditet är kanske den enda livsstilsfaktor som inte är ohälsosam men ändå kan bidra till uppkomsten av åderbråck. Detta beror på att viktökningen som kommer med en graviditeten; den som extra vikt som kommer med fostervatten, foster och moderkaka; också är en övervikt som leder till en försämrad blodcirkulation. Samma hjärta som tidigare syresatte kvinnans kropp ska nu syresätta också fostret och också bära på en mängd extra kilon som ökar belastningen på hjärtat. Det är denna belastning som leder till en försämrad blodcirkulation vilken i sin tur gör att kvinnor som har en genetisk predisposition för åderbråck ofta får dem i samband med en graviditet.

Försvinner åderbråck efter avslutad graviditet?

Efter att graviditeten avslutats försvinner den övervikt som är direkt relaterad till graviditeten. Med minskad kroppsvikt kommer blodcirkulationen att förbättras vilket vanligtvis gör att de åderbråck som uppstått i samband med graviditeten går tillbaka, men de kanske inte försvinner helt och hållet eftersom de pooler av blod som bildats sällan töms av sig själva.

Vad en person kan göra själv för att bli av med åderbråck efter graviditet

Det som en person kan göra själv för att bli av med åderbråck efter en graviditet är att minska den eventuella kroppsvikt som kommit under graviditeten som inte är direkt relaterad till graviditeten. Kroppen går igenom stora förändringar under en graviditet och det är därför inte helt ovanligt att kvinnors aptit förändras eftersom kroppen behöver mer energi och också förbereder sig för att amma ett barn när det väl fötts.

Den bästa egenbehandlingen för att bli av med åderbråck efter en graviditet är att leva sunt, motionera flitigt, äta nyttigt och att undvika stillasittande och stillastående.

Behandlingsmetoder för åderbråck efter graviditet

Om åderbråcken inte går tillbaka av sig själva, eller med hjälp av egna livsstilsförändringar, efter en avslutad graviditet så har kvinnan med åderbråck ett antal alternativ. Hon kan låta åderbråcken vara och vänja sig vid dem. Åderbråck är trots allt inte farliga, den värk de orsakar är oftast lindrig och det övriga obehaget vänjer sig de flesta vid. Detta framgår inte minst från alla vittnesmål från personer som behandlat åderbråck efter att ha haft dem i många år. De säger att det var en oväntad lättnad att bli av med åderbråcken eftersom tillvänjningen skett under så långa år att personen ifråga inte tänkt på värken och obehaget.

Ett annat alternativ är att behandla de åderbråck som finns kvar efter graviditeten. Det finns ett antal behandlingar för åderbråck som är både skonsamma och effektiva. Efter att ha fått sina åderbråck undersökta av en kärlkirurg kan kvinnan med åderbråck tillsammans med läkaren diskutera de olika behandlingsalternativen och fatta ett beslut.

De mest moderna behandlingarna kräver ingen sjukhusvistelse och ingreppet sker med endast lokalbedövning. Efter avslutad behandling, som tar runt en timme, kan patienten åka hem och sedan återgå till sin vanliga verksamhet efter bara några dagars vila.

Dessa moderna behandlingar för åderbråck är minimalt invasiva. Kärlkirurgen för in en mycket tunn kateter i venen med åderbråck och använder där ett litet verktyg som sitter på katetern för att sluta till venen med åderbråcket. Tillslutningen kan ske med till exempel lim, laser eller skum. Efter det att venen med åderbråck tillslutits så kommer den att skrumpna och kan därefter lätt dras ut ur kroppen med en liten krok.

Dessa behandlingar är mycket effektiva men för den som har anlag för åderbråck är det viktigt att komma ihåg att grundproblemet med de illa fungerande venklaffarna inte åtgärdas vid en behandling för åderbråck så det är viktigt att patienten själv arbetar förebyggande för att inte åderbråcken ska komma tillbaka senare i livet.