Dålig blodcirkulation i benen kan bero på olika orsaker och kan påverka vardagen eftersom den kan ge olika symtom såsom svullnad, kramper och tyngdkänsla i benen. Det händer också att dålig blodcirkulation kan leda till åderbråck eller är ett tecken på att det redan finns åderbråck.

Hur känns dålig blodcirkulation i benen?

Om du har dålig blodcirkulation i benen kan det orsaka obehag och smärta i benen, till exempel i samband med promenader. Det kan också vara ett hinder för att göra olika saker i vardagen, eftersom dålig blodcirkulation ger obehag.

Generellt är det en stor påfrestning för benen eftersom blodet rinner i riktning mot gravitationen och det är många faktorer som spelar in när det kommer till dålig blodcirkulation i benen.

Hur man förbättrar dålig blodcirkulation i benen

För att motverka, behandla och minska den dåliga blodcirkulationen är det viktigt att man gör förändringar i sina dagliga rutiner. Det kan vara riktigt svårt i början, men sakta kommer resultatet att visa sig.

Med lite justeringar i vardagen kan du skapa bra rutiner som kan hjälpa till att förbättra blodcirkulationen i benen. Detta kan till exempel vara:

  • Stå upp varje timme om du sitter ner mycket på jobbet.
  • Håll dig fysiskt aktiv och gör övningar hemma.
  • Lyft benen när du sitter ner länge, till exempel i soffan eller på jobbet.
  • Ät mycket frukt och grönsaker.
  • Ta kalla bad.
  • Bär stödstrumpor, eftersom stödstrumpor pressar benen, vilket hjälper till att förbättra blodcirkulationen.
  • Minimera salt- och sockerintaget.
  • Massage på benen är bra för att få i gång blodcirkulationen.

Dålig blodcirkulation kan vara ett symtom på åderbråck

Åderbråck och dålig blodcirkulation i benen är ofta relaterade. Åderbråck utvecklas när trycket i venerna är högt och blodcirkulationen ofta är dålig, vilket gör att venerna buktar ut på huden och skapar åderbråck.

Åderbråck drabbar ungefär var tredje vuxen och åderbråck är helt ofarliga i sig på tidigt stadie men om åderbråck inte behandlas kan det i värsta fall utveckla allvarligare biverkningar som venösa bensår och blodproppar.

Gradering av åderbråck

Åderbråck klassificeras enligt CEAP-graderingssystemet, där C0 betyder att det inte finns några åderbråck eller bristningar, och en klassificering av C6 innebär att det finns aktiva bensår som inte läker. Detta system används av kärlkirurger för att bedöma vilken behandlingsform som ska användas för att uppnå bästa möjliga resultat.

gradering av åderbråck i skala 1-6. CEAP Klassifikation

Många som har åderbråck upplever att livskvaliteten förbättras markant när åderbråcken väl behandlats och smärtan därför har försvunnit eller minimerats. Detta innebär också att personer med åderbråck kommer att upptäcka att blodcirkulationen i benen förbättras när åderbråck tas bort. Ofta kan man känna hur mycket man har besvärats av det när åderbråcken är borta, eftersom man vänjer sig vid att leva med till exempel den dåliga blodcirkulationen och smärtan som detta kan orsaka.

Sammanfattning - Dålig blodcirkulation i benen

Det är många som lider av dålig blodcirkulation i benen och det beror på olika orsaker. Dålig blodcirkulation i benen kan påverka livskvaliteten negativt då det påverkar en i vardagen och orsakar problem och obehag.

Dålig blodcirkulation kan också vara ett symtom på åderbråck, varför det kan vara viktigt att få åderbråck behandlade innan smärtan och besvären blir för stora besvär i vardagen.

4 snabba frågor om dålig blodcirkulation i benen

Hur känns dålig blodcirkulation i benen?
keyboard_arrow_down
Smärta i benen när man går eller vilar är de typiska tecknen på dålig blodcirkulation i benen.
Hur behandlas dålig blodcirkulation?
keyboard_arrow_down
För att behandla dålig blodcirkulation måste man först klargöra vad som ligger bakom. Det kan till exempel ha uppstått till följd av åderbråck och i det här fallet är det åderbråck som behöver behandlas för att förbättra blodcirkulationen.
Hur känner man att man har fått en blodpropp i ben
keyboard_arrow_down
Vaden eller benet svullnar och blir varmare. Ibland uppstår även rodnad eller annan missfärgning. Vaden/benet kan vara öm och spänd om du klämmer på den. Du kan få värk i benet, vaden eller i sällsynta fall i hålfoten, framför allt när du går och använder vadmuskeln.
Hur påverkas cirkulationen av åldern?
keyboard_arrow_down
Med ökad ålder blir blodkärlen stelare och blodtrycket blir ofta högre. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera blodtrycket. Hjärtat blir mindre töjbart och hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i kroppen minskar.
keyboard_arrow_down
Boka en konsultation
Vi är redo att hjälpa dig med dina åderbråck.