Åderbråck uppstår ofta i eller i närheten av knävecken. Anledningen till att åderbråck uppstår är att blod som ska pumpas mot hjärtat för att syresättas istället rinner tillbaka vid venklaffarna och under dem ansamlas i pooler. Blodet i dessa pooler är syrefattigt och ser därför blåaktigt ut. Allteftersom mer blod rinner tillbaka så växer poolerna med blod och expanderar och blir åderbråck.

Allteftersom tiden går så växer åderbråcken sakta men säkert. Oftast växer de nedefter underbenen men de kan också, och samtidigt, växa upp efter baksidan av låren. Med tiden expanderar inte bara åderbråckens nätverk utan också deras tjocklek. De vener som ringlar sig efter benen blir helt enkelt tjockare och mer slingriga.

Ärftlighet är den viktigaste faktorn för att få åderbråck

Den enskilt viktigaste anledningen till att en person får åderbråck är arvet. En person som har en eller två föräldrar som har eller har haft åderbråck kommer med nästan hundra procents sannolikhet också att få åderbråck. Vad det är som orsakar denna ärftlighet är inte klarlagt ännu men man vet att den finns.

Även om åderbråck inte är farliga så kommer de med en del obehag. De vanligaste symptomen, utöver de som syns på huden, är en känsla av tunga ben, lindrig värk och - allteftersom åderbråcken förvärras - missfärgningar av huden, oftast vid anklarna, som med tiden kan orsaka klåda och variga sår som sällan läker.

Livsstil avgörande för risken för att åderbråck ska sprida sig

Även om uppkomsten av åderbråcken är ärftlig så finns det en hel del livsstilsrelaterade faktorer som spelar roll för både när åderbråcken uppkommer och hur allvarliga de blir när de uppkommer och börjar sprida sig.

Dessa livsstilsfaktorer som man själv kan påverka är samtliga relaterade till en förbättrad blodcirkulation. Eftersom det är läckage vid venklaffarna som orsakar åderbråck, se mer nedan, så är allting som kan göra det lättare för blodet att pumpas mot hjärtat bra för att försena uppkomsten av åderbråck samt minska deras omfattning när de väl uppstår.

Några exempel på aktiviteter och vanor - alla relaterade till blodcirkulationen - som påverkar uppkomsten av åderbråck och deras omfattning är rökning, övervikt, stillasittande, stillastående, brist på fysisk aktivitet och brister i kosten. Allt detta är saker som man kan påverka själv och därmed minska risken för att åderbråcken ska sprida sig.

Några andra saker man kan göra för att underlätta för blodet att pumpas mot hjärtat är att hålla benen i högläge, högre än hjärtat, samt bära stödstrumpor.

Alla dessa livsstilsfaktorer och aktiviteter kan också minska de besvär som en person har på grund av åderbråcken.

Venklaffar slits under hela livet

Det är brister, slitage och läckage hos klaffarna i venerna som orsakar åderbråck. Det är klaffar i venerna som hindrar blod från att strömma tillbaka mellan hjärtats pumpslag när det syrefattiga blodet pumpas till hjärtat för att syresättas. När dessa klaffar inte längre håller tätt så rinner blod tillbaka mellan hjärtats pumpslag och det är dessa ansamlingar av blod som blir till åderbråck, och allteftersom tiden går blir ansamlingen av blod större och större vilket är det som får åderbråcken att växa och växa.

normala vener vs åderbråck vener

Man vet att det är ärftliga faktorer som avgör om venklaffarna kommer att fungera livet ut eller inte men man vet inte varför och man har heller inga bra metoder för att åtgärda venklaffarna. Alla behandlingar för åderbråck är därför behandlingar av symptomen, inte orsakerna.

Detta innebär att en framgångsrik behandling av åderbråck endast tar sig an symptomen, de vener där åderbråcken sitter, och inte de trasiga venklaffarna som ger upphov till åderbråcken. Detta innebär i sin tur att det finns en mycket stor risk för att åderbråck återigen växer fram när blod fortsätter att läcka ned genom de fortfarande trasiga venklaffarna.

Detta orsakssammanhang gör att en behandling för åderbråck kan komma att behöva upprepas efter fem till tio år.

Men som vi diskuterat ovan så finns det en hel del egna beteenden som kan påverka när åderbråcken uppstår och hur stora de blir. Detta gäller förstås också efter att man genomfört en framgångsrik behandling av åderbråcken.

Bör man behandla åderbråck som spridit sig?

Det är förstås så att allteftersom åderbråcken sprider sig, och de gör de ofta med tiden, så blir det mer och mer intressant att behandla dem. Det är både de fysiska och psykiska besvären som ökar med att åderbråcken växer i storlek och omfattning. Många personer blir så vana vid de fysiska obehagen från åderbråcken att de får en mindre chock efter en behandling för åderbråck. De hade inte trott att det kunde vara så skönt att bli av med dem.

Lika skönt är det säkert att känna att ens ben återigen ser släta och fina ut på ett sätt som gör att det känns helt okej att gå i kjol och kortbyxor igen.

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
Boka en konsultation
Vi är redo att hjälpa dig med dina åderbråck.