September 24, 2019

Alla har någon gång haft blodkärl som brustit. Dessa bristningar tar sig nästan alltid uttryck som blåmärken och beror på att kroppen utsatts för en stöt eller en annan form av en lättare ytlig trauma. När blodkärlen under huden brister strömmar syrefattigt, blått, blod ut under huden och skapar det blåaktiga märke som vi kallar för just blåmärke. Vanligtvis läker de brustna blodkärlen av sig självt och blåmärket försvinner snart därefter.

Det finns dock andra orsaker än stötar som gör att blodkärl brister och dessa orsaker ska vi diskutera i denna artikel.

Varför blodkärl i benen brister

Det finns ett antal orsaker till och riskfaktorer för att blodkärl i benen kan brista. Den vanligaste orsaken är ärftlighet.  En annan orsak är men även att blodkärlen blir skötare med åren vilket gör att brustna blodkärl är vanligare hos äldre personer jämfört med de yngre. Kvinnor är också känsligare än män vilket beror på att kvinnor har tunnare hud.

Riskfaktorer för att eventuellt drabbas av brustna blodkärl  är övervikt, rökning, stillasittande och för stor exponering för UV-strålning. Alla dessa faktorer bidrar till att blodkärlen blir känsligare och skörare.

Mediciner som är blodförtunnande kan också öka risken för att blodkärl brister.

En annan riskfaktor för att drabbas av brustna blodkärl är nedsatt funktion i venklaffar som i sin tur gör att blod kan samlas i pooler som blir till åderbråck. När dessa pooler av blod sväller kan blodkärlen brista. Nedsatt  funktion ivenklaffarna som leder till läckage  tilltar med stigande ålder. Övervikt och stillasittande med mera kan också bidra till försvagad venklaffunktion men ärftlighet är den största faktorn. Personer som har en eller två föräldrar som har nedsatt funktion i venklaffarna kommer nästan helt säkert själv drabbas av detta.

Hur påverkar brustna blodkärl risken för åderbråck

Finns det ett samband mellan brustna blodkärl och åderbråck?

Åderbråck är ansamlingar av blod i venerna under defekta och läckande venklaffar. Även om det är lätt att tro att åderbråcken beror på brustna blodkärl så är det snarare så att det är blodkärl som inte brustit som är åderbråck. Åderbråck är alltså inte detsamma som brustna blodkärl men åderbråck kan orsaka brustna blodkärl om åderbråcken är svåra. Detta beror på att när åderbråcken blir större och störrefinns det risk för att venerna som utgör åderbråcken går sönder.

Är det farligt med brustna blodkärl i benen?

Brustna blodkärl som ligger ytligt är generellt inte farliga om de inte är omfattande. Brustna blodkärl djupare in i kroppen kan dock vara mycket farliga. Om ett blodkärl brister inne i kroppen och inte på ytan uppstår en så kallad inre blödning. En sådan blödning är livshotande och en person som drabbas bör omedelbart kalla på en ambulans.

Nedanstående symptom kan också vara tecken på att blödningen är tillräckligt farlig för att läkare bör uppsökas:

  • Smärta i området där det blöder
  • Omfattande blödning från ett öppet sår
  • En klump som går över blödningen och in i såret
  • Mörkare hud i området kring blödningen
  • Svullna extremiteterBlödande tandkött, näsa, urin eller blod i avföringen

Sammanfattning - Brustna blodkärl i benen

När ett ytligt blodkärl brister kan man se det på att huden blir missfärgad, ofta blåaktig. Det är därför som vi kallar de ytliga symptomen på ett brustet blodkärl för blåmärke.

Det finns en mängd anledningar till att ett blodkärl kan brista. Den absolut vanligaste anledningen till att ett ytligt blodkärl brister är ett yttre trauma av mildare sort, som till exempel en stöt eller ett lättare slag.

Risken för att ett blodkärl kanbrista är kopplad till en persons individuella förutsättningar som till exempel ärftlighet, ålder och kön. Det finns också ett antal livsstilsfaktorer som kan öka risken för att ett blodkärl brister. Dessa är bland andra övervikt, exponering för solens ultravioletta strålning, medicinering, stillasittande som ger försämrad blodcirkulation. Brustna blodkärl som ligger ytligt, precis under huden, är nästan aldrig farliga. De brustna blodkärlen ska läka av sig själva, om blodkärlen inte läker av sig själva kan det dock vara farligt.