December 2, 2019

Brustna blodkärl är små vener som syns genom huden. Brustna blodkärl är vener - ådror - som slingrar sig ofta och ser ut som nät under huden. Brustna blodkärl är mycket vanligt i befolkningen, fler än trettio procent av befolkningen kommer någon gång att få brustna blodkärl.

Brustna blodkärl framträder framförallt i knävecken men kan också uppträda på andra platser på kroppen såsom låren, underbenen eller i ansiktet.

Brustna blodkärl är inte farliga men uppfattas av många personer som fula och kan därför orsaka inskränkningar i livet om en person som har brustna blodkärl inte vill klä sig i kortbyxor, kort kjol med flera plagg som gör att brustna blodkärl syns. Dessa kosmetiska skäl är ofta en nog så viktig anledning till att behandla brustna blodkärl.

Varför uppstår brustna blodkärl som kan behöva behandlas

Brustna blodkärl uppstår på grund av brister i de klaffar som kontrollerar blodflödet i venerna. Venklaffarna stängs när hjärtat har slagit ett slag för att blodet inte ska rinna tillbaka nedåt i venerna. När blodet läcker nedåt eftersom venklaffarna inte håller tätt så uppstår pooler av blod under klaffarna och det är dessa pooler av blod som bildar brustna blodkärl.

Normal ven grafik
Åderbråck ven grafik

Att brustna blodkärl framförallt framträder på benen beror på gravitationen. Eftersom blodet ska pumpas upp till hjärtat så kan brister i venklaffarna orsaka större skada och skapa brustna blodkärl jämfört med på andra platser i kroppen.

Som alla andra funktioner i kroppen så slits också venklaffarna med tiden. Venklaffarnas funktion påverkas också negativt av brister i blodcirkulationen i kroppen. En god blodcirkulation gör det lättare för hjärtat att pumpa blodet i kroppen så motsatsvis medför brister i blodcirkulationen att hjärtat får jobba hårdare med att pumpa blodet.

Den största anledningen till att venklaffarna slits på ett sätt som gör att brustna blodkärl uppstår är dock arv. Om en person har en eller två föräldrar som har brustna blodkärl så är sannolikheten för att personen själv ska drabbas av brustna blodkärl närmare ett hundra procent.

Hur förebygger man bäst uppkomsten av brustna blodkärl

Vi har ovan beskrivit två orsaker till att brustna blodkärl uppstår; arv och blodcirkulation. Det säger sig själv att man inte kan påverka sitt arv så risken för att brustna blodkärl ska uppstå till följd av arv får man leva med.

Vad man däremot kan påverka är kroppens blodcirkulation och det finns en stor mängd aktiviteter och beteenden man kan anamma för att förbättra sin blodcirkulation.

Det första man bör tänka på när man vill förbättra sin blodcirkulation är kroppsvikten. Eftersom en ökad kroppsvikt innebär att man får fler och längre blodkärl så blir det mer jobb för hjärtat att pumpa blod genom alla dessa blodkärl och denna ökade belastning på hjärtat försämrar blodcirkulationen. I begreppet övervikt inkluderas graviditeter. Just graviditeter är en stor bidragande orsak till att gravida kvinnor får brustna blodkärl. Dessa brustna blodkärl försvinner eller går ofta, men inte alltid, tillbaka efter att graviditeten avslutats. Med hänsyn till detta är det viktigt för personer som inte är gravida att hålla sin kroppsvikt under kontroll och undvika att bli överviktiga. För kvinnor som är gravida kommer den graviditetsrelaterade övervikten förstås att försvinna när graviditeten avslutas.

Övriga åtgärder som bör vidtas för att förbättra blodcirkulationen är regelbunden fysisk aktivitet, att undvika att stå eller sitta stilla för länge samt att hålla en diet som ger god blodcirkulation. Man kan också hålla benen i högläge - högre än hjärtat - när man vilar eftersom det gör det lättare för blodet att rinna tillbaka till hjärtat.

Effektiva behandlingar för brustna blodkärl

En person som har fått brustna blodkärl kan känna att dessa är fula. Detta kan medföra att personen med brustna blodkärl inte vill visa sig ute med bara ben, till exempel i kortbyxor, kort kjol eller klänning, bikini, badbyxor med mera. Att inte kunna röra sig ute för att man tycker att man har fula ben utgör en begränsning som helt klart är att betrakta som en försämrad livskvalitet. En försämrad livskvalitet är i sin tur en god anledning till att genomföra en behandling av brustna blodkärl.

Det första man bör göra när man funderar på att behandla sina brustna blodkärl är att beställa tid för en undersökning hos en kärlkirurg. När du besöker kärlkirurgen kommer denne att undersöka dina brustna blodkärl med bland annat ultraljud för att kunna bestämma storleken och arten av dessa. Därefter kommer patienten och kärlkirurgen tillsammans att diskutera olika alternativ för behandling av brustna blodkärl.

Skonsamma behandlingar för brustna blodkärl

Det finns en serie med mycket effektiva och skonsamma behandlingsmetoder för brustna blodkärl som alla är minimalt invasiva. Dessa moderna behandlingsmetoder har alla det gemensamt att patienten inte behöver skrivas in på ett sjukhus för att genomföra behandlingen. Dessa behandlingar kan istället utföras på kliniker utanför ett sjukhus, behandlingarna tar bara någon timme att utföras och sker under lokalbedövning. Detta gör att patienten kan återvända hem direkt efter att behandlingen är utförd och därefter behöver patienten bara ett par dagars konvalescens för att sedan kunna återgå till sina normala aktiviteter.

Några vanliga moderna behandlingar för brustna blodkärl är skleroterapi - när större områden ska behandlas - eller laser - vid mindre områden som ska behandlas. Skleroterapi utförs genom att en vätska injiceras i de skadade kärlen för att dessa ska försvinna. I mindre områden med brustna blodkärl, till exempel i ansiktet, används ofta IPL-laserbehandling, där laserljuset får blodet att koagulera och blodkärlet försvinner. En behandling som denna varar cirka 20-30 minuter. På Åderbråcksklinikerna används skleroterapi.

För att uppnå ett fullgott resultat vid behandling av brustna blodkärl behöver behandlingen oftast upprepas vid minst ett par tillfällen.