Åderbråck uppstår när venernas klaffar inte fungerar som de ska, vilket hindrar blodet från att pumpas tillbaka till hjärtat för att syresättas tillräckligt. När cirkulationen är begränsad kan eksem utvecklas och orsaka klåda runt åderbråcket. Denna klåda är en typ av hudåkomma som kallas stasis dermatit och som ofta drabbar personer på underben och vrister. För att förstå hur kliande åderbråck uppstår är det viktigt att förstå varför åderbråck bildas från början.

Information om åderbråck

Det finns vener i kroppen som transporterar blod tillbaka till hjärtat för syresättning. Venerna innehåller venklaffar som reglerar blodflödet och förhindrar att det flyter nedåt i stället för uppåt när de åldras. Klaffarna slits med tiden och blir felaktiga. Ålder, genetik, fetma, graviditet och andra faktorer påverkar klaffarnas funktion. Om venklaffarna fungerar dåligt kommer en del av det blod som är avsett att passera genom dem i stället att återvända mot dem och samlas under dem i dessa blodpölar. Trycket byggs upp i dessa blodpölar; det är detta som gör att åderbråck utvecklas.

Hur åderbråck känns

Åderbråck, som är ärftliga, drabbar upp till 30 procent av befolkningen någon gång. Följande är några av de vanligaste symptomen på åderbråck:

 • Kramper och tyngdkänslan
 • Tunga ben
 • Smärta
 • Klåda på benet

Åderbråck utvecklas gradvis och om de inte behandlas förvärras de med tiden och orsakar allvarligare symtom, till exempel:

 • Bensår
 • Eksem
 • Missfärgad hud på benet
 • Blödningar
 • Svullna ben

Det finns många olika orsaker till kliande åderbråck. Vätskeretention och irritation av huden är vanliga. Blodet sipprar ut ur venerna och in i huden till följd av det höga trycket på dem. Stasis dermatit är ett tillstånd där åderbråck kliar och eksem kan utvecklas.

Varför kan man få åderbråck som kliar?

Stasis dermatit är ett långvarigt tillstånd där huden på underbenet blir inflammerad, sårig, kliande och irriterad. Stasis dermatit orsakas vanligtvis av underliggande problem som påverkar blodcirkulationen i benen. Det vill säga, om en person har åderbråck kan andra problem som kronisk venös insufficiens, allvarligare åderbråck eller flebit vara orsaken till klådan.

Dålig cirkulation kan förvärra åderbråck hos personer som tidigare haft kliande åderbråck. Följande är några riskfaktorer:

 • Övervikt
 • I samband med en graviditet
 • Kronisk venös insufficiens
 • Ålder

Vad du själv kan göra för att undvika att få åderbråck som kliar?

Dålig blodcirkulation är en orsak till kliande åderbråck. Olika åtgärder bör vidtas för att undvika att situationen förvärras och att åderbråck blir kliande och orsakar eksem eller, i allvarligare situationer, venösa bensår.

För den som redan har åderbråck är det viktigt att förbättra blodflödet i benen. Det kan till exempel göras genom:

 • Ha en hälsosam och aktiv livsstil
 • Hålla benen högt vid sittande och liggande
 • Undvika att stå eller sitta länge

Om man vidtar nödvändiga åtgärder kan man minska risken för att åderbråck blir värre och kliar.

Hur kan man behandla åderbråck som redan kliar?

När åderbråck inte behandlas kan de fortsätta att växa och förvärras på grund av sin egen naturliga tendens. Tillståndet försämras då befintlig klåda förvärras av kliande inflammerad hud runt åderbråcken, liksom eventuellt eksem. Behandling av åderbråcken är vanligtvis nödvändig för att lindra symtomen.

En preliminär klinisk undersökning med ultraljud, som kan göras vid Åderbråcksklinikerna, måste göras innan man väljer en möjlig behandling för åderbråck.

Patienter som lider av kliande åderbråck informeras om det bästa sättet att behandla dem. Alla behandlingar av åderbråck vid Åderbråcksklinikerna utförs av specialister med hjälp av minimalt invasiva tekniker som är smärtfria och under lokalbedövning. Patienten kan återvända hem omedelbart efter behandlingen av åderbråck, när han eller hon är helt återställd.

Sammenfattning - Åderbråck som orsakar klåda

Åderbråck orsakas av bristande blodcirkulation och att klaffarna i venerna inte längre kan pumpa tillbaka blodet till hjärtat på ett effektivt sätt. Blodet samlas under klaffarna, vilket ökar trycket i venerna och orsakar åderbråck. Hos personer som har haft åderbråck under en längre tid kan irritation, sveda och klåda utvecklas på huden runt åderbråcken.

Ibland krävs behandling av åderbråck För att lindra dessa problem. Det finns en rad olika effektiva och skonsamma behandlingar för åderbråck. Efter en förundersökning vid Åderbråcksklinikerna väljer kärlkirurgen vilken behandlingsmetod som är lämpligast.

Snabba frågor kring åderbråck som orsakar klåda

Kan man få klåda av åderbråck?

Åderbråck ger olika symtom och de typiska symtomen är klåda, svullnad, rastlöshet och tyngdkänsla i benen.

Kan åderbråck orsaka blodpropp?

Eftersom blodcirkulationen är försämrad i venerna där åderbråck finns kan detta leda till blodproppar.

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
Boka en konsultation
Vi är redo att hjälpa dig med dina åderbråck.