April 20, 2020

Åderbråck uppstår när venklaffarna fungerar så dåligt att blodet inte, på grund av den dåliga blodcirkulationen, kan pumpas tillbaka till hjärtat för att syresättas på ett effektivt sätt. När blodcirkulationen är dålig kan eksem utvecklas vilket orsakar klåda runt åderbråcken. Denna klåda är en hudsjukdom och kallas också stas dermatit och förekommer ofta på underbenen och på vristerna.

För att förstå hur åderbråck som kliar uppstår är det viktigt att veta varför åderbråck uppstår till att börja med.

Fakta om åderbråck

I kroppen har vi vener som transporterar det syrefattiga blodet tillbaka till hjärtat för syresättning. I venerna sitter klaffar som reglerar blodflödet och hindrar att blodet rinner nedåt istället för uppåt. Venklaffarna slits med tiden och kan då bli defekta. Faktorer som ålder, arv, övervikt, graviditet med flera påverkar venklaffarnas funktion. Om venklaffarna är defekta kommer en viss del av blodet som ska passera dem istället rinna tillbaka och ansamlas i pooler under venklaffarna. I dessa pooler av blod ökar trycket och det är detta som gör att åderbråck uppkommer.

åderbråck normal ven

Symtom på åderbråck

Åderbråck, som är ärftliga, kommer vid något tillfälle att drabba cirka trettio procent av befolkningen. Det finns ett antal symptom på åderbråck, de vanligaste är:

 • Lindrig smärta i området runt åderbråcken
 • Kramper i underbenet
 • Tunga ben

Åderbråck utvecklas långsamt och om åderbråcken inte behandlas kommer tillståndet att förvärras med tiden och kan orsaka allvarligare symtom, som till exempel:

 • Grov och missfärgad hud
 • Eksem
 • En brännande känsla i benen
 • Kliande hud runt åderbråcken
 • Bensår
 • Blödningar

En person som haft obehandlade åderbråck under en längre tid kan drabbas av bland annat:

 • Torr, sprucken, blank och irriterad hud
 • Variga sår som är mycket svårläkta

Åderbråck som kliar orsakar ofta vätskeansamling runt vristerna, och huden blir generellt irriterad, röd och kliar. Det stora trycket på venerna får blod att sippra ut ur venerna och in i huden. Denna typ av hudsjukdom där åderbråck kliar och eksem kan uppstå kallas stas dermatit.

Varför får en person åderbråck som kliar?

Stas dermatit kan vara ett långvarigt tillstånd som orsakar inflammation, bensår, kliande och irriterad hud på underbenet. Stas dermatit uppstår ofta på grund av underliggande problem som påverkar blodcirkulationen i benen. Det vill säga, om en person har åderbråck kan klådan bero på andra problem, såsom kronisk venös insufficiens, svårare åderbråck eller flebit.

Tillståndet då en person har klåda i åderbråcken kommer att förvärras hos personer som redan tenderar att ha en dålig blodcirkulation. Några riskfaktorer är:

 • Övervikt
 • Ålder
 • Kronisk venös insufficiens
 • Blodproppar

Hur kan en person undvika att få åderbråck som kliar?

Åderbråck som kliar förekommer bland annat eftersom blodcirkulationen är dålig. Med tanke på detta bör olika försiktighetsåtgärder vidtas för att försöka förhindra att tillståndet försämras och åderbråcken börjar klia och utvecklar eksem eller i svårare fall venösa bensår.

För en person som redan har åderbråck är det viktigt att förbättra blodflödet i benen, och detta kan göras genom att till exempel:

 • Utföra pumpövningar
 • Ha en hälsosam och aktiv livsstil
 • Hålla benen högt vid sittande och liggande
 • Undvika att stå eller sitta länge

Genom att vidta dessa försiktighetsåtgärder kan en person minska risken för att åderbråck förvärras och börjar klia.

Hur behandlas åderbråck som redan kliar?

En person som redan lider av klåda på grund av åderbråck har troligtvis haft åderbråck under en lång tid, vilket medfört att tillståndet har förvärrats med kliande irriterad hud runt åderbråck samt eventuella eksem och hudförändringar. För att bli av med besvären krävs oftast en behandling av åderbråcken.

Innan beslutet om möjlig behandling med åderbråck tas måste en klinisk förundersökning med ultraljud, som kan utföras vid Åderbråcksklinikerna, göras.

Tillsammans med kärlkirurgen diskuterar patienten efter undersökningen en lämplig behandlingsmetod för avlägsnande av åderbråck som orsakar klåda. Alla åderbråcksbehandlingar vid Åderbråcksklinikerna utförs av specialiserade läkare, är extremt skonsamma och utförs under lokalbedövning. Efter behandling för åderbråck kan patienten direkt återvända till hemmet för en kort konvalescens.

Sammanfattning - Åderbråck som kliar

Åderbråck uppstår när blodcirkulationen försämras och venklaffarnas funktion blir otillräcklig för att effektivt pumpa blodet tillbaka till hjärtat. Detta tillstånd resulterar i att blod ansamlas i pooler under venklaffarna, vilket ökar trycket i venerna och orsakar åderbråck. Hos en person som haft åderbråck under en längre tid kan irritation, sveda och klåda, och i svårare fall eksem och venösa bensår uppstå på huden kring åderbråcken.

För att bli av med dessa besvär kan en behandling av åderbråcken krävas. Det finns ett antal effektiva och skonsamma behandlingar för åderbråck. Efter en förundersökning vid Åderbråcksklinikerna bestämmer patienten tillsammans med kärlkirurgen vilken behandlingsmetod som är lämpligast i det specifika fallet.