Januari 12, 2023

Åderbråck är en sjukdom som drabbar många människor under deras livstid. Det uppskattas att ungefär en av tre vuxna kommer att utveckla åderbråck någon gång i livet. Åderbråck är i de allra flesta fall ofarliga, men åderbråck kan ge olika symtom av större eller mindre grad av obehag.

Ett typiskt symtom på åderbråck är svullna ben, men andra symtom på åderbråck på benen är också klåda och tyngdkänsla. Vissa människor lider av svullna ben, eller kan uppleva ett tillstånd med svullna ben i vissa situationer.

Svullna ben behöver inte betyda att du har åderbråck, men det är värt att uppmärksamma om du lider av svullna ben.

När åderbråck utvecklas

Åderbråck uppstår framför allt på grund av ärftlighet och om dina föräldrar har åderbråck kommer du med största sannolikhet själv att få åderbråck. Åderbråck kan utvecklas under hela livet, men ses oftare hos äldre, gravida och överviktiga, då venklaffarna i dessa grupper fungerar sämre.

Åderbråck utvecklas när venklaffarna inte håller tätt, så blodet ansamlas. Detta skapar ett stort tryck på venerna och venen kommer att tjockna i diameter och bukta ut. Detta är åderbråck.

Åderbråck uppstår ofta på benen, då trycket i venerna är störst här. Åderbråck är tjocka och blåa blodkärl som slingrar sig längs benet och ger ofta upphov till svullna ben och estetiska obehag.

Symtom på åderbråck

Åderbråck drabbar som sagt många människor, och människor upplever dem olika. Vissa människor kommer att vara mycket besvärade av symtomen, medan andra ser åderbråck som mer av ett estetiskt problem.

Några av de mest typiska symtomen på åderbråck på benen är:

  • Svullna ben
  • Kramper
  • Kliande ben
  • Rastlöshet i benen
  • Tyngdkänsla

Åderbråck utvecklas med tiden och kommer att förvärras med åren, varför symtomen kan bli mer besvärande och i värsta fall utveckla eksem, pigmentering och venösa bensår, som kan vara svåra att läka.

Grader av åderbråck

Behandling av åderbråck

När ska man behandla sina åderbråck? Detta kan vara svårt att svara på då vissa lider mycket av till exempel svullna ben och kramper, varför en behandling blir mycket aktuell. Andra väljer att leva med sina åderbråck i många år innan de tar bort dem eftersom de inte är särskilt besvärade av symtomen.

Det är vetenskapligt bevisat att åderbråck minskar livskvaliteten och de metoder som används idag är så skonsamma att det inte finns någon anledning att skjuta upp behandlingen. Det finns med andra ord ingen anledning att leva med nedsatt livskvalitet med till exempel svullna och ömma ben, om man kan få sina åderbråck behandlade med milda metoder, där man normalt inte behöver sjukanmäla sig i efterhand.

Åderbråck försvinner inte av sig självt, och åderbråck kommer med stor sannolikhet att förvärras med åren. Det kommer därför att krävas behandling för att bli av med åderbråck och symtomen.

Med en behandling av åderbråck på benen tas symtom som svullna ben, kramper och rastlöshet i benen bort eller minimeras.

På Åderbråcksklinikerna tas åderbråck bort med värmebehandling eller skumbehandling. Båda metoderna är minimalt invasiva, värmebehandling utförs i lokalbedövning och du kan normalt återuppta din vardag dagen efter åderbråcksbehandlingen.

Beroende på hur avancerade åderbråck är och hur du svarar på den primära behandlingen kan en uppföljningsbehandling som är mindre omfattande än den primära behandlingen vara nödvändig. Detta kommer att vara aktuellt för cirka 10-15 procent av dem som får åderbråck borttagna på benen.

Snabba frågor kring åderbråck och svullna ben

Kan man få ont i benen av åderbråck?

Ja. De typiska symtomen på åderbråck är rastlöshet, tyngdkänsla, lätt smärta och klåda. Med mer avancerade åderbråck kan man få pigmentering, bensår och blodproppar.

Kan åderbråck orsaka blodpropp?

Eftersom blodcirkulationen är försämrad i venerna där åderbråck finns kan detta leda till blodproppar.

Vad händer om man inte behandlar åderbråck?

Det är stor sannolikhet att åderbråck förvärras med tiden. Om åderbråck inte behandlas kan det orsaka pigmentering, eksem, bensår eller inflammation.

När ska man operera åderbråck?

Åderbråck orsakar olika symtom i större eller mindre grad. Därför är det väldigt individuellt hur besvärad man är av åderbråck. Åderbråck förvärras med åren och det är därför en bra idé att behandla dem om du besväras av åderbråck.

Kan man massera bort åderbråck?

En åderbråcksbehandling är den enda lösningen för att få bort åderbråck.