Åderbråck är knutor av vener som lyser igenom huden på benen. Åderbråck uppstår till följd av brister i klaffarna i venerna. Det är dessa klaffar som hindrar syrefattigt, blåaktigt, blod från att rinna tillbaka nedåt i benen när det pumpas mot hjärtat för syresättning. När klaffarna inte fungerar som de ska läcker blod nedåt och samlas då i pooler som sakta men säkert expanderar och då blir synliga genom huden som blåaktiga vener som också slingar sig och är förhöjda på ett sätt så att de kan kännas från utsidan av huden, det är detta som är åderbråck. Åderbråck är nästan aldrig farliga men de kan orsaka en del besvär för den som har dem och de kan också uppfattas som fula vilket för många är ett besvär i sig.

Är smärta en del av symptomen från åderbråck?

Det finns en mängd besvär som kommer med åderbråck. Många personer uppfattar åderbråcken som fula vilket är ett kosmetiskt besvär som absolut inte ska förringas eftersom det kan innebära begränsningar i livet, som att man till exempel drar sig för att gå i kjol eller kortbyxor.

Andra besvär från åderbråck är att benen kan kännas tunga och trötta, att det kan uppstå variga venösa bensår på underbenen som inte läker av sig själva och, slutligen, kan åderbråcken orsaka viss smärta i benen.

Så visst är det så att smärta är en del av symptomen från åderbråck men ofta är smärtan mycket lindrig och de personer som haft åderbråck under en längre tid vänjer sig ofta med smärtan och uppfattar den inte som ett hinder i vardagen. Om en person som haft åderbråck under en längre tid tar bort dem genom en behandling så uppfattar de emellertid ofta en oväntad lättnad eftersom vanan av symptomen gjort att de inte kommer ihåg hur de kändes innan de fick åderbråck.

Kan smärta från åderbråck bero på att åderbråcken är farliga?

Åderbråck är nästan aldrig farliga i den bemärkelse att de hotar livet eller hälsan på ett sätt som gör att livet kan förändras i grunden. Det enda tillstånd som kan vara farligt i samband med åderbråck är om en propp lossnar från ett åderbråck för att sedan fastna i ett annat organ men detta är extremt ovanligt och inte heller det tillståndet är livshotande.

Den smärta som följer med åderbråcks tillväxt är oftast lindrig till sin natur och påverkar personen som har åderbråcken endast på det vis att det är störande. Den lindriga smärta som kommer från åderbråck är alltså inte farlig.

Man skulle i ett separat resonemang kunna diskutera en eventuell psykisk smärta till följd av att åderbråcken enligt mångas uppfattning gör benen fula. Om man känner att ens ben är så fula att man inte vill visa sig utomhus barbent så är det förstås också i många avseenden en smärta som ska tas på stort allvar den också, precis som om det är en fysisk smärta. Den moderna sjukvården tar psykiska smärtor på större och större allvar jämfört med hur det var tidigare vilket gör att en uppfattad psykisk smärta som kan härledas till en konkret fysisk situation kan vara en väl så god anledning till behandling som den fysiska smärtan som uppkommer till följd av situationen.

Blir man av med smärta från åderbråck om man opererar dem?

Kan man då bli av med smärta från åderbråck om man opererar dem eller behandlar dem på annat sätt? Svaret på den frågan är entydigt ja. De moderna behandlingsmetoder som nu finns för åderbråck tar effektivt bort åderbråcken och därmed de problem som åderbråcken medfört, som till exempel den lindriga smärta som kommer med åderbråck och de kosmetiska problem som också kommer med åderbråck.

Förebygg åderbråck och lindra smärtan från åderbråck

Det finns ett antal sätt som kan lindra besvären som kommer med åderbråck. Dessa går i stor utsträckning ut på att öka blodcirkulationen i benen. Försämrad blodcirkulation i benen gör nämligen att de brister i venklaffarnas funktion som kommer med åren kan kompenseras. Några saker som kan förbättra blodcirkulationen i benen är fysisk aktivitet, undvikande av stillasittande eller stillastående, genom att avstå från att bära kläder som sitter tajt över höfter och lår samt till exempel att sluta röka och gå ned i vikt.

Behandlingsmetoder för åderbråck som tar bort smärtan

Det finns en serie med bra behandlingsmetoder för åderbråck som kommer att ta bort den lindriga smärta som kan komma med åderbråck.

Äldre metoder för behandling av åderbråck innebar operation med ett kirurgiskt ingrepp och narkos. Detta ingrepp medförde också att patienten behövde läggas in på sjukhus och sedan gå igenom en längre konvalescens. Denna metod för att operera åderbråck var således kostsam både för sjukvården och patienten själv.

De moderna metoder som finns för att behandla åderbråck kan göras på kliniker utanför ett sjukhus. Dessa metoder innefattar behandling med lim, laser och andra sätt som försluter de vener som utgör åderbråcken. Dessa behandlingar kan genomföras med lokalbedövning och patienten kan lämna sjukhuset direkt efter behandlingen, som genomförs på någon timme.

Sammanfattning - Åderbråck och smärta

Vi kan sammanfatta vår artikel om åderbråck och smärta med att konstatera att åderbråck med tiden ofta skapar smärta hos personen som har åderbråck men denna smärta är oftast lindrig till sin natur. Vi kan också konstatera att smärtan kan delas upp i två delar, det är den fysiska smärtan samt den psykiska smärtan. Den psykiska smärta som kommer från ett fysiskt problem har kommit att tas på större och större allvar från sjukvårdens sida och kan därför ses som ett väl så gott skäl för att behandla åderbråck som den fysiska smärtan, även om den ofta är lindrig.

Det finns ett antal bra metoder för att behandla åderbråck. Den historiska behandlingen är kirurgi men den typen av behandling kräver narkos och patienten behöver stanna på sjukhuset ett par dagar för att sedan vara i konvalescens under minst en vecka. Modernare behandlingar kan utföras på någon timme på en klinik och patienten kan återvända hem direkt efter behandlingen, som utförs under lokalbedövning.

Slutligen går det att påverka åderbråcks uppkomst samt hur omfattande de blir genom att själv arbeta med att förbättra sin blodcirkulation. Dessa åtgärder kan också förbättra situationen för den som redan har åderbråck. Blodcirkulationen kan förbättras genom fysisk aktivitet, viktminskning, undvikande av stillasittande och stillastående med mera.

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
Boka en konsultation
Vi är redo att hjälpa dig med dina åderbråck.