Enligt statistiken har tre av tio personer åderbråck någon gång under sitt liv. Åldern spelar ingen roll, men det är vanligare hos personer i åldern 30-40 år, särskilt om de är stillasittande och står mycket. Åderbråck är också mer sannolikt hos äldre personer eftersom deras blodcirkulation vanligtvis är sämre, vilket innebär att venerna utsätts för tryck och belastning, vilket kan leda till åderbråck.

Åderbråck är inte farligt i sig själva. De blir bara ett problem när de blir smärtsamma eller orsakar obehag när du står eller sitter ner. Om dina åderbråck orsakar betydande obehag eller sekundära symtom som kan vara allvarliga bör de behandlas. Det är också viktigt att besöka en läkare om dina åderbråck utvecklas kraftigt eller om huden runt omkring dem förändras dramatiskt.

Åderbråck är ett ämne som få människor talar om. Åderbråck är mer vanligt förekommande på benen som ett resultat av högt tryck på venerna. Därför får kvinnor under graviditeten ofta smärtsamma åderbråck eller ådernät, vilket i vissa situationer kräver behandling för att förhindra långsiktiga problem.Under graviditeten störs hormonbalansen och kroppsvikten ökar, vilket leder till att venerna utsätts för stora påfrestningar som kan leda till smärtsamma åderbråck.

Hur uppstår åderbråck?

De flesta åderbråck orsakas av läckande venklaffar och högt tryck. Dessa åderbråck är mer ett kosmetiskt problem för de flesta individer och orsakar obehag endast i specifika situationer. För andra kan dock åderbråck leda till flera komplikationer. Åderbråck av detta slag måste behandlas eller, i vissa fall, helt avlägsnas för att lindra besvären och symtomen.

I dag kan åderbråck behandlas med en rad olika metoder. Behandlingen beror på vilken typ av åderbråck som ska behandlas och var på kroppen det gäller.

Åderbråcksbehandling

Det är viktigt att få experthjälp när man väljer den bästa behandlingen eller vad man ska tänka på för att lindra symtomen.

När ska man behandla åderbråck?

Åderbråck kan leda till obehag och begränsningar i dagliga aktiviteter, vilket kan vara till nackdel för livskvaliteten. Detta kan vara ett övertygande motiv för att överväga behandling av åderbråck.

Här är några tecken på att du bör låta behandla dina åderbråck:

  • Åderbråck som blöder
  • Ibland kan en ytlig blodpropp bildas i venen.
  • Åderbråcket kan kännas hårt eller svullet.
  • Området kring åderbråcket är rött eller smärtsamt. Detta kan vara en indikation på att åderbråcket är inflammerat och behöver behandlas annorlunda.
  • Det finns ett konstant tryck i benet eller runt åderbråcket som inte försvinner
  • Venösa bensår
  • Om du har återkommande svullnader i benen ska du kontrollera dem för att se om de beror på venösa bensår eller en annan orsak.

Det är viktigt att undersöka dina åderbråck för att se om något har förändrats i färg, form eller storlek. I de flesta situationer tyder en förändring inte alltid på ett problem. Men om det finns svullnad eller obehag är det viktigt att du omedelbart besöker en läkare eller klinik för att undvika ytterligare problem.

gradering av åderbråck i skala 1-6. CEAP Klassifikation

Inflammation i åderbråck

En ytlig blodpropp kan också vara ett symptom på en inflammerad ytlig blodpropp. Denna inflammation kallas för flebit och är en typ av flebit som i de flesta fall måste behandlas. En ytlig blodpropp leder dock inte alltid till problem. Det finns en större risk för att det bildas en blodpropp i de djupa venerna, vilket får större konsekvenser om de uppstår. Dessa blodproppar är mycket allvarligare och om de bildas bör du uppsöka din läkare omedelbart eftersom det finns en risk att trombosen sprider sig i hela kroppen.

Symtomlindring med en stödstrumpa

Åderbråck i benen kan kännas smärtsamt eller stickande. En stödstrumpa kan lindra dessa symtom och minimera risken för att nya åderbråck bildas. Detta beror på att stödstrumpan justerar trycket i benen så att venerna inte utsätts för samma stress. När du flyger är en stödstrumpa också användbar eftersom det ökade lufttrycket kan begränsa blodflödet och bidra till högre tryck i venerna.

Många människor drabbas av åderbråck. Om du lider av obehag eller svullna ben är det dags att låta sig undersökas. Gå till en läkare eller klinik som kan bedöma om det behövs några behandlingar för att ta bort dina åderbråck. Eller om du i framtiden bör bära till exempel en stödstrumpa för att balansera trycket i benen och lindra smärtan.

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
Boka en konsultation
Vi är redo att hjälpa dig med dina åderbråck.