Oktober 2, 2019

I den här artikeln ska vi beskriva vad ytliga blodkärl är, hur de uppstår och hur de kan behandlas. Det som kallas för ytliga blodkärl kan vara störande för personen som har dem av två anledningar. Dels kan det handla om en oro för att de ytliga blodkärlen kan vara farliga, att de kan komma att utvecklas till åderbråck eller vara tecken på någon annan sjukdom. Den andra anledningen till att ytliga blodkärl kan störa en person som har dem är att ytliga blodkärl ofta uppfattas som fula och att de därför kan komma att begränsa en persons liv eftersom personen i fråga kanske inte vill uppträda i kortbyxor, kjol eller badkläder. De kosmetiska skälen till oro för ytliga blodkärl bör betraktas som ett fullgott skäl att behandla dem.

Vad är ytliga blodkärl?

Ytliga blodkärl är vener som syns genom huden. Dessa blodkärl kan ta sig uttryck i små blodkärl som syns som ett svagt streck eller som nät som slingrar sig under huden. Ytliga blodkärl uppträder oftast i knäveck och på övre delen av underbenet men kan också uppträda i till exempel ansiktet på en person. Ytliga blodkärl behöver inte expandera med tiden men de kan också vara de första tecknet på att åderbråck håller på att utvecklas.

Ytliga blodkärl kallas också för ådernät på grund av att de framträder som nät av ådror under huden och syns genom huden för att ådrorna är vener med blod som ser blåaktigt ut på grund av att det är syrefattigt och på väg till hjärtat för att på nytt syresättas.

Brister i venklaffarna orsakar ytliga blodkärl

Det är brister i venklaffarna som gör att ytliga blodkärl skapas. Venklaffar har som uppgift att hindra blod från att rinna tillbaka när det pumpas mot hjärtat. Det är gravitationen som gör att brister i venklaffarna oftast orsakar mest problem med ytliga blodkärl just på benen eftersom blodet i benen ska pumpas upp till hjärtat. Venklaffarna slits naturligt med åren och det är därför som ytliga blodkärl oftast framträder med stigande ålder.

Varför uppträder ytliga blodkärl?

Det finns en mängd skäl till att ytliga blodkärl uppstår. Den allra viktigaste faktorn till att ytliga blodkärl uppstår är ärftliga, alltså att personen som får dem har en eller två föräldrar som också haft ytliga blodkärl. Den ärftliga faktorn är väldigt stor, en person med ytliga blodkärl i familjen kommer helt säkert också att få dem. När de ytliga blodkärlen uppstår och hur omfattande de blir är dock ofta en fråga om livsstil och andra situationer relaterade till vilken situation i livet man befinner sig. Anledningen till att vi skiljer ut “situation i livet” från livsstil är att graviditet är en av de vanligaste anledningarna till att ytliga blodkärl uppstår. Det är den ökade kroppsvikten i samband med graviditet som gör att ytliga blodkärl kan uppstå. Den ökade vikten gör att blodcirkulationen försämras vilket gör att blod samlas i venerna och det orsakar in sin tur uppkomsten av ytliga blodkärl som syns från utsidan av huden.

De livsstilsfaktorer som orsakar uppkomsten av ytliga blodkärl inkluderar övervikt, stillasittande, stillastående, rökning, alkoholkonsumtion med mera.

Brister i blodcirkulationen är den gemensamma faktorn för uppkomsten av ytliga blodkärl. Det är därför mycket viktigt att vara fysiskt aktiv och undvika för mycket stillasittande.

Ytliga blodkärl i ansiktet orsakas ofta av brustna blodkärl. Dessa blodkärl har oftast brustit på grund av ökat tryck eller för mycket sol i ansiktet.

Är ytliga blodkärl något man vill behandla?

Är då ytliga blodkärl något man kan behandla, eller bör behandla? Ytliga blodkärl är inte farliga. De små blodkärlen som framträder genom huden är väldigt vanliga i befolkningen som helhet och det finns ingenting som styrker att de skulle vara farliga.

Ytliga blodkärl uppfattas dock av många människor som fula. Detta beror kanske på att en i övrigt len och jämn hud i en färg bryts av de blåaktiga små blodkärlen som syns genom huden. För den som är mån om sitt utseende, och vill framstå som alltigenom hälsosam, är de ytliga blodkärlen förstås ett problem. Problemet är visserligen kosmetiskt men det ska tas på fullt allvar trots detta. Ett kosmetiskt problem kan för vissa människor innebära en begränsning i livet. I fallet med ytliga blodkärl kan begränsningen i livet till exempel vara att man undviker att gå barbent, inte visar sig i baddräkt eller kort kjol. Dessa anledningar kan vara väl så goda skäl till att man vill behandla sina ytliga blodkärl.

Hur kan man behandla ytliga blodkärl

Det finns en serie med bra metoder för att behandla, ta bort, ytliga blodkärl. Dessa metoder är mycket enkla och kan utföras på en klinik utanför ett sjukhus. För behandling av ytliga blodkärl i större områden används skleroterapi, där ett läkemedel injiceras i venen, varefter det krymper. För behandling av mindre områden med ytliga blodkärl, till exempel i ansiktet, används laserbehandling, där ljuset från lasern får blodet att koagulera och venen krymper och försvinner. Blodet hittar sedan andra sätt, och de ytliga blodkärlen är inte längre synliga från utsidan. Ingreppet tar cirka en timme och utförs under lokalbedövning. Patienten kan återvända hem direkt efter avslutad behandling och ett par dagars konvalescens är allt som behövs innan patienten kan återgå till sina normala aktiviteter. På Åderbråcksklinikerna används skleroterapi.

Sammanfattning - Ytliga blodkärl

Ytliga blodkärl är mycket vanligt i befolkningen som helhet, mer än trettio procent kommer någon gång under sin livstid att ha dem. Ärftlighet är den vanligaste orsaken till att ytliga blodkärl framträder. Det finns livsstilsfaktorer som påverkar uppkomsten av ytliga blodkärl hos dem, de vanligaste är övervikt och brist på fysisk aktivitet om de ytliga blodkärlen framträder på benen. Om de ytliga blodkärlen framträder i ansiktet är det oftast på grund av överdrivet solande eller brustna blodkärl till följd av alkoholintag.

Det finns flera bra behandlingsmetoder för ytliga blodkärl och de modernaste kräver mycket små ingrepp för att utföras. Åderbråcksklinikerna använder skleroterapi. Patienten kan behandlas under lokalbedövning och lämna kliniken direkt efter behandlingen, som tar cirka en timme att utföra.