Maj 9, 2020

Varicer under en graviditet är vanligt. Vid en graviditet sker många förändringar i kroppen, och varicer är förmodligen en av de mindre önskade förändringarna. Varicer under en graviditet kommer att beskrivas mer i detalj i den här artikeln, där vi också kommer att diskutera vad varicer är, om det är farligt att ha varicer under en graviditet och vad man ska göra för att ta bort varicer.

Varför uppstår varicer?

Varicer är ett annat namn på åderbråck, varicer är en vanlig venös sjukdom och drabbar cirka trettio procent av befolkningen.

Alla personer kan få varicer men de är vanligare bland personer som är överviktiga, äldre eller gravida. Detta beror bland annat på att varicer uppstår på grund av dålig blodcirkulation samt defekta eller slitna venklaffar.

I kroppen regleras blodcirkulationen av venklaffar som har som funktion att hindra blod från att rinna tillbaka i nedåt i venen när det pumpas till hjärtat för syresättning. Om dessa klaffar är trasiga eller slitna kan ett återflöde uppstå, vilket resulterar i att blod samlas i pooler. I dessa pooler ökar trycket vilket kan orsaka varicer. Varicer framträder på benen, ofta med början i knävecken, som tjocka och synliga vener med lilaaktig färg.

Varicer förekommer oftare hos personer som är överviktiga eller äldre. Detta beror på att övervikt ofta medför en försämrad blodcirkulation, vilket gör att eventuella läckor i venklaffarna blir ett större problem än annars. Precis som resten av kroppen slits venklaffarna över tiden, vilket är ännu en anledning till att varicer är vanligare hos äldre personer.  

åderbråck normal ven

Varför är varicer vanliga vid graviditet?

Som vi nämnt ovan uppstår varicer ofta när blodcirkulationen försämras, vilket är vanligt vid övervikt. Under en graviditet ökar också kroppsvikten och det påverkar blodcirkulationen på samma sätt som vid konventionell övervikt. Hormonbalansen i kroppen förändras också vid en graviditet och det påverkar elasticiteten i venerna negativt, vilket är ännu en faktor bakom uppkomsten av varicer. Även blodvolymen ökar, ofta uppåt femtio procent, i kroppen vid en graviditet och det är ännu en faktor som påverkar blodcirkulationen negativt, och därmed också ökar risken för att varicer ska uppstå.

Är det farligt att ha varicer under graviditeten?

Varicer som förekommer under en graviditet är helt ofarliga, varicer i övrigt är heller nästan aldrig farliga. Det är först när varicer förblir obehandlade under en längre tid som de kan bli farliga. Allvarligare symptom vid obehandlade varicer som vuxit under många år inkluderar eksem och venösa bensår som inte läker av sig själva.

Efter en graviditet försvinner varicerna oftast, men inte alltid, spontant eftersom kroppsvikten sjunker och blodcirkulationen förbättras. Om kvinnan förblir överviktig efter graviditeten finns det dock risk för att varicerna inte bara finns kvar utan också fortsätter att växa, och förvärras.

Varicer som orsakar besvär för den gravida kvinnan

Varicer som har uppkommit under en graviditet är ofta helt ofarliga men de kan orsaka lindrig smärta i form av svullna och trötta ben, samt obehag och kramper. Varicer kan också vara ett kosmetiskt problem eftersom många personer med varicer uppfattar de lilaktiga, slingrande, tjocka venerna på benen som så fula att de drar sig för att visa sig ute barbenta. Detta kan leda till begränsningar i vardagen och för livskvaliteten hos en person som har varicer, och det är mycket goda skäl till att behandla dem.

Varicer kan tas bort efter graviditet

Varicer som uppkommit i samband med en graviditet kan behandlas och tas bort efter att graviditet och amning avslutats. Eftersom varicer som uppkommit under en graviditet försvinner spontant efter graviditeten är det viktigt med tålamod och se om varicerna blir kvar eller inte innan en behandling planeras.

Behandlingsmetoder för att ta bort varicer i samband med graviditet

För en person som vill ta bort varicer efter en graviditet finns det många effektiva och skonsamma metoder att välja mellan. Behandlingarna utförs av erfarna specialistläkare som bara använder sig av de modernaste metoderna.

Skumbehandling

Vid borttagning av varicer genom en skumbehandling injiceras ett läkemedel i den sjuka venen där varicerna sitter. Detta läkemedel får venen att stängas, vilket får blodet att flöda på andra sätt, och därmed försvinner varicern.

Laserbehandling

Vid en laserbehandling förs en kateter med en laser på in i venen varpå den långsamt dras ut igen. Värmen från lasern får venen att stängas av, vilket gör att blodet flödar på ett annat sätt och därmed försvinner varicern.

Flebektomi

För att ta bort mycket synliga varicer på benen efter en graviditet kan flebektomi användas. Vid en flebektomi dras venen med varicer ut ur benet med en liten nål. Flebektomi är den bästa metoden för att behandla varicer som utgör en kosmetisk olägenhet.

Det första steget vid behandling av varicer är att göra en förundersökning då en kärlkirurg undersöker blodflödet i benen så att alla varicer kan identifieras. Därefter bestämmer patienten och läkaren tillsammans vilken behandlingsmetod som är bäst för att avlägsna de varicer som uppkommit i samband med graviditeten.

5 snabba frågor om Varicer och graviditet

När ska man ta bort åderbråck?

Åderbråck drabbar ungefär var tredje vuxen och symtomen kan vara väldigt olika. Vissa upplever mycket besvär, både fysiskt och psykiskt, medan andra i princip känner ingenting. Om åderbråck är ett mycket stort besvär och orsakar svullnad och smärta, är det en bra idé att överväga att låta behandla dina åderbråck. Många upplever att livskvaliteten förbättras markant efter en åderbråcksbehandling.

Hur undviker man åderbråck gravid?

Det kan vara svårt att undvika åderbråck under en graviditet då övervikt, förändrad hormonbalans och ökad blodvolym påverkar uppkomsten av åderbråck. Det är en bra idé att upprätthålla en god blodcirkulation med god aktivitet och användning av stödstrumpor. Dessa åtgärder kan minska risken för åderbråck.

Hur mycket kostar det att operera åderbråck?

Kostnaden för att ta bort åderbråck varierar beroende på: vilken metod som ska användas; om det är ett eller två ben som ska behandlas; och om det är både den medicinska och den kosmetiska delen som ska tas bort. Priserna börjar från 5 000 kr och upp till 39 000 kr.

Hur kan man förhindra åderbråck?

Man kan inte förebygga åderbråck om man är predisponerad att få det. Man kan vidta olika åtgärder för att minska risken, som att bibehålla en hälsosam och aktiv livsstil, undvika rökning och övervikt samt undvika stillasittande under längre tid.

Vad gör man för att inte få åderbråck? Vad kan jag göra själv?

Det är inte möjligt att förhindra åderbråck, men det finns många bra åtgärder man kan göra för att minimera risken.

- Undvik rökning
- Fysisk aktivitet
- Stödstrumpor
- Vila med benen upphöjda
- Undvik övervikt