Juni 29, 2022

Åderbråck är synliga, snirkliga vener på benen. Åderbråck är vanligt förekommande på underbenen, där trycket på venerna är störst. Åderbråck i sig är inte skadliga, men om de inte behandlas kan de leda till allvarligare problem.

Åderbråck utvecklas med tiden och under hela livet, så det är en bra idé att bli av med åderbråck innan de växer och orsakar betydande obehag och sjukdom.

Vad är åderbråck?

När venklaffarna inte längre kan hålla tätt uppstår åderbråck. Venklaffarna ska se till att blodet flyter i rätt riktning, men om de är defekta uppstår återflöde. Blodet samlas i venerna och orsakar ökat tryck och åderbråck som en följd av detta.

Åderbråck kan orsaka obehag både fysiskt och psykisk, och åderbråck utvecklas med tiden när problemet förvärras.

Ta bort åderbråck vid olika metoder

Om du har åderbråck är det en bra idé att undersöka om du kan få dem behandlade. Det finns olika behandlingsmetoder för att ta bort åderbråck. Beroende på typ av behandling och svårighetsgraden av dina åderbråck kan kostnaden för att ta bort åderbråck variera avsevärt.

Laserbehandling för att ta bort åderbråck

Laserbehandling är en av de senaste behandlingsmetoder för att ta bort åderbråck. Det är ett skonsamt och mycket effektivt sätt att behandla åderbråck, med en minimal återhämtningstid efter behandlingen.

Inför en laserbehandling får patienten först en lokalbedövning, varefter lasern förs in i den sjuka venen och värmen från lasern gör att venen sluter sig. Laserbehandling för att ta bort åderbråck används vid Åderbråcksklinikerna. Laserbehandling är minimalt invasivt för patienten och laserbehandling för att ta bort åderbråck ger ett mycket tillfredsställande resultat. Ofta kombineras de olika behandlingsformerna för att ta bort åderbråck (laser, flebektom och skum).

Pris för att ta bort åderbråck

Om du har åderbråck är det första steget en förundersökning, där kirurgen bedömer vilken typ av behandling som är lämplig för att ta bort åderbråcket och som ger bäst resultat. Vid förundersökningen anges priset för att ta bort dina åderbråck.

Kostnaden för att ta bort åderbråck varierar beroende på behandlingsmetod som ska används. Generellt sett kommer en laserbehandling för att ta bort åderbråck att ha en högre kostnad än till exempel en skumbehandling som används för att ta bort mindre åderbråck.

När kan en åderbråcksbehandling täckas?

Graderingssystemet för åderbråck sträcker sig från C1 till C6, där C4-C6 är svårast. Om dina åderbråck är klassificerade C4-C6 kan du i de flesta fall få dem borttagna gratis inom den offentliga hälso- och sjukvården. Åderbråck som är graderade C3 och har tromboflebit, även kallad blodpropp, kan tas bort gratis i vissa fall.

gradering av åderbråck i skala 1-6. CEAP Klassifikation

Det finns en kärlkirurg som kan bedöma kostnaderna för att ta bort åderbråcket och om det kan täckas av regionen. Kärlkirurgen kommer att utföra en ultraljudsundersökning under en förundersökning för att avslöja eventuella åderbråck samt graden av tillståndet.

Denna individuella utvärdering är nödvändig för att se om du är berättigad till en åderbråcksbehandling som kan täckas av regionen.

5 snabba frågor om Ta bort åderbråck

Hur mycket kostar det att ta bort åderbråck?

Priset beror på vilken behandling som ska göras, och en individuell bedömning görs alltid vid en förundersökning. Du kommer att få en individuell pris vid förundersökningen hos våra kärlkirurger.

När ska man ta bort åderbråck?

Det är en bra idé att överväga att ta bort dina åderbråck när åderbråck blir ett problem för dig och du har symtom som kan störa dig i vardagen.

Kan man få blodpropp av åderbråck?

När du har åderbråck cirkulerar blodet lite långsammare eftersom de så kallade klaffarna i venerna redan fungerar lite sämre än vanligt. Klaffarna fungerar som en sorts ventil och mer blod kan samlas i benen om de inte håller tätt. Genom att blodet cirkulerar långsammare kan det bildas proppar.

I vilken ålder får man åderbråck?

Åderbråck kan förekomma under hela livet, och åderbråck ses även vid 20 års ålder. Åderbråck kommer ofta i takt med stigande ålder, då venklaffarna slits ut med tiden.

Är Åderbråckskliniken bra?

På Åderbråcksklinikerna lägger vi otrolig vikt vid kvalitet och säkerhet i alla våra behandlingar. Det är därför vi är ackrediterade enligt branschspecifik kvalitetsmodellen. Vi är därför också mycket noga med att kontinuerligt säkerställa att vårt arbete utförs i enlighet med gällande standarder.