April 14, 2020

Spruckna blodkärl är förstorade blodkärl som uppträder precis under hudens yta. Det resulterande röda, spindelvävsliknande utseendet gör att spruckna blodkärl ofta kallas för ådernät.

Var uppträder spruckna blodkärl

Spruckna blodkärl uppträder oftast i ansiktet, på nedre delen av låren eller övre delen av underbenen men spruckna blodkärl kan uppträda var som helst på kroppen.

Förutom att de spruckna blodkärlen syns väldigt tydligt på utsidan av kroppen, och därmed kan utgöra ett kosmetiskt problem, så är de helt ofarliga.

I den här artikeln tittar vi på orsakerna till och behandlingen av spruckna blodkärl, samt när det är viktigt att man uppsöker en läkare.

Orsaker till att spruckna blodkärl uppkommer

Det finns flera olika orsaker till att spruckna blodkärl kan uppträda på kroppen. Den vanligaste orsaken till att spruckna blodkärl uppträder går att återfinna i genetiken, det är helt enkelt arvet från föräldrarna som styr om en person kommer att få spruckna blodkärl eller inte.

En annan vanlig orsak till att spruckna blodkärl uppstår är sol. Det är välkänt att intensivt solande kan skada huden, spruckna blodkärl är en av de skador som kan uppkomma till följd av intensivt solande.

Förändringar i blodcirkulationen. Blodcirkulationen är viktig för att blodet ska pumpas till hjärtat för syresättning på ett smidigt sätt. Om blodcirkulationen är dålig kan trycket i  blodkärlen öka till den grad att de spricker.

Åderbråck ven grafik

Det finns också exempel på att intensiva nysningar eller skrattande kan göra att blodkärl spricker.

Vidare kan hormonförändringar under en graviditet orsaka spruckna blodkärl. Men spruckna blodkärl i samband med en graviditet läker ofta efter att graviditeten avslutats.

Exponering för kemikalier eller miljöföroreningar kan vara ännu en anledning till att spruckna blodkärl uppstår.

Många gånger är alkoholkonsumtion en anledning till att blodkärl spricker. Vid intensiv och långvarig alkoholkonsumtion

Slutligen kan förstås direkta skador från stötar, slag och så vidare orsaka att blodkärl spricker.

Diagnostisering av spruckna blodkärl

Spruckna blodkärl kan i normalfallet diagnostiseras av en läkare genom att denne tittar på blodkärlen från ytan på huden. Det behövs med andra ord oftast inte ultraljud eller någon annan mer komplicerad undersökning för att avgöra om en person har spruckna blodkärl eller inte.

Behandlingar för spruckna blodkärl

Det finns ett antal mycket effektiva behandlingar för spruckna blodkärl. Det är upp till den läkare som ska genomföra behandlingen att tillsammans med patienten komma fram till vilken behandling som kan vara den bästa i ett enskilt fall. Vid behandling för spruckna blodkärl kan behandlingen behöva upprepas för att ett tillfredsställande resultat ska uppnås.

Skleroterapi genomförs med en injektion av ett medel som sluter till de spruckna blodkärlen, varefter dessa försvinner. Det kan ta någon vecka innan resultatet av behandlingen är tydligt.

Laserbehandling är en mycket effektiv och skonsam metod för att ta bort spruckna blodkärl. Ljuset från lasern får blodet i de små blodkärlen att koagulera, vilket kommer att medföra att detta blodkärl försvinner och med det försvinner också det blod som läckt ut.

Behandlingarna för spruckna blodkärl är mycket skonsamma och tar bara någon timme att genomföra. Efter behandlingen behöver patienten endast någon dags konvalescens innan han eller hon kan återgå till sina normala aktiviteter. På Åderbråcksklinikerna används skleroterapi för att ta bort spruckna blodkärl.

Förebygg uppkomsten av spruckna blodkärl

Även om risken för att drabbas av spruckna blodkärl till stor del är genetiskt betingad så finns det åtgärder som kan vidtas för att minska risken för att spruckna blodkärl samt minska omfattningen av dem om de väl uppstår.

Undvik överdriven solning. Stark sol kan öka risken för spruckna blodkärl.

Alkohol kan öka risken för spruckna blodkärl så minska konsumtionen av alkohol om möjligt.

Förbättra blodcirkulationen genom att hålla normalvikt samt genom att motionera regelbundet.

När bör man uppsöka en läkare för spruckna blodkärl?

Spruckna blodkärl, ådernät, är nästan aldrig farliga. De är istället nästan alltid endast ett kosmetiskt problem.

Om man besväras av de kosmetiska problemen som man kan uppfatta till följd av de spruckna blodkärlen kan man dock uppsöka en läkare för att få dem diagnostiserade och efter det diskutera olika behandlingsmöjligheter.

Det finns dock fall då spruckna blodkärl kan vara ett symptom på ett underliggande medicinskt problem. Den som känner en oro för att så skulle vara fallet kan i så fall uppsöka en läkare för att undersöka om de spruckna blodkärlen är ett tecken på ett djupare problem, till exempel åderbråck.