Oktober 8, 2019

Varicer, som också kallas för åderbråck, är mycket vanliga i befolkningen. Det är ungefär en av tre personer som någon gång under sitt liv kommer att få varicer. Man skulle med andra ord kunna säga att varicer är en folksjukdom.

Varicer tar sig ofta uttryck i slingrande vener som ligger precis under huden. Eftersom blodet i varicer är syrefattigt ser varicer blåaktiga ut och eftersom de är överfyllda med blod så syns de väldigt tydligt på benen, varicer uppstår ofta först i knävecken och sprider sig sedan främst ned efter benen men även upp på låren.

Hur varicer som behöver opereras uppstår

Anledningen till att varicer uppstår är att syrefattigt blod som ska pumpas mot hjärtat för syresättning inte rör sig genom venerna som det ska utan till viss del läcker nedåt vid de klaffar som ska hindra just detta. Att vissa klaffar inte klarar att hindra blodet från att rinna tillbaka beror på att dessa klaffar har brister som gör att de inte kan hålla helt tätt. Att en person drabbas av läckande klaffar i venerna beror till väldigt stor del på ärftliga faktorer. Personer som har föräldrar med varicer kommer alltså med nästan hundra procents sannolikhet att få varicer.

För personer med anlag för varicer så är blodcirkulationen i benen avgörande för när varicer uppstår och hur omfattande de blir. En god blodcirkulation gör det lättare för blodet att pumpas uppåt mot hjärtat medan en dålig blodcirkulation omvänt gör att blodet pumpas långsammare, och därmed riskerar att rinna tillbaka vid de klaffar i venerna som inte fungerar fullt ut.

Därför opereras varicer

Att personer som har varicer väljer att operera dessa beror på ett antal olika saker. Dessa saker är dels relaterade till rent medicinska problem men också till de psykologiska besvär som är relaterade till hur varicer ser ut på benen.

De medicinska besvären av varicer är främst relaterade till den lindriga värk, känslan av tunga ben och klåda som kommer med varicer. Vid svåra fall av varicer kan svårläkta sår på nedre delen av benen också uppkomma. Eftersom varicer ofta växer fram under en längre tid så vänjer sig personen som har varicer ofta med de besvär som kommer med varicer. Denna tillvänjning inkluderar den lindriga värken, känslan av att benen är tunga och de kosmetiska nackdelarna med varicer.

För en person som haft varicer under en längre tid kan en operation av dessa därför medföra att personen upplever en väldigt oväntad lättnad eftersom den tillvänjning som skett över åren gjort att personen glömt hur skönt det kan vara att inte ha varicer.

Metoder för att operera varicer

En person som har varicer och funderar på att operera dem bör börja med att kontakta en kärlkirurg för en konsultation och undersökning som kommer att utgöra grunden för en eventuell operation. Vid undersökningen kommer kärlkirurgen att i detalj studera de varicer som finns och antagligen använda ultraljud för att bättre förstå den exakta omfattningen och karaktäristika på de varicer som är föremål för operationen.

När undersökningen är klar kommer kirurgen att tillsammans med patienten diskutera igenom fortsättningen och de möjligheter till operation av varicer som finns.

Det finns en mängd alternativ för operation av varicer. De allra flesta av dessa metoder är minimalt invasiva för patienten, som ofta kan återvända hem direkt efter den timmeslånga operationen av de varicer som patienten har.

De moderna metoder som används för operation av varicer går oftast ut på att en kateter förs in i den ven där varicer finns. På denna kateter sitter det ett verktyg som används för att försluta en varicer. Denna förslutning kan ske med till exempel laser, lim eller skum. Efter att varicerna förslutits kommer de att skrumpna och de kan då dras ut ur kroppen.

Operationen av varicerna tar ungefär en timme att utföra. Operationen kan utföras vid en klinik utanför ett sjukhus och endast lokalbedövning behövs. Efter operationen av varicerna kan patienten omedelbart återvända hem och efter ett par dagars konvalescens kan patienten återgå till sina normala aktiviteter.

Sammanfattning - Operation av varicer

Varicer är väldigt vanliga i befolkningen och för de personer som har dem kan varicer utgöra en negativ påverkan på livet. Denna negativa påverkan kan komma från den, oftast lindriga, värk som varicer ger eller att benen känns tunga. Andra besvär kan vara att det kan uppstå svårläkta sår på nedre delen av benen. Ett annat besvär från varicer kan vara att en person uppfattar dem som fula vilket kan medföra att personen inte vill visa sig barbent. Detta kan medföra en väsentlig inskränkning i livet för många människor. De ovan beskrivna besvären från varicer utgör goda skäl för en operation av varicerna.

Innan en person väljer att utföra en operation av sina varicer kan personen vidta egna åtgärder för att minska omfattningen och besvären som kommer med varicer. Dessa åtgärder för att undvika eller skjuta upp en operation av varicerna går alla ut på att förbättra blodcirkulationen i kroppen. Eftersom varicer uppstår på grund av brister hos de klaffar i venerna som reglerar blodflödet kan en förbättrad blodcirkulation göra det enklare för blodet att pumpas mot hjärtat. Åtgärder för förbättrad blodcirkulation inkluderar viktminskning, ökad fysisk aktivitet, undvikande av att sitta eller stå stilla, att inte bära tajta kläder över höfter och lår med mera.

Den person som väljer att operera sina varicer kan vända sig till en kärlkirurg för undersökning. De moderna typer av operationer för varicer som står till buds är alla mycket enkla och kan genomföras på cirka en timme följt av ett par dagars konvalescens.