Februari 4, 2020

Åderbråck, även kallade varicer, är ganska vanliga bland befolkningen och kommer att drabba runt trettio procent av alla personer vid någon tidpunkt i deras liv. Varicer uppstår bland annat till följd av arv. Det vill säga att du är genetiskt predisponerad för varicer om du har föräldrar som har eller har haft varicer någon gång i sina liv.

Vad är varicer?

Varicer är ett annat namn för åderbråck. Varicer är förstorade och slingrande vener som ofta först uppträder i knävecken och som sedan sprider sig, framförallt ned efter underbenen, men även uppåt på låret. Varicer går både att se och känna på ytan av huden och eftersom varicer består av syrefattiga vener är de ofta blåaktiga.

Varicer är ofta helt ofarliga men de kan orsaka obehag och lindrig smärta vilket kan försämra livskvaliteten för den person som har varicerna.

Därför uppstår varicer

Varicer uppstår av flera skäl, några av dem är:

- Slitna klaffar i venerna

Varicer uppstår på grund av slitna klaffar i venerna. Klaffarna i venerna är till för att hindra att blod som pumpas mot hjärtat rinner tillbaka nedåt i venerna. När dessa klaffar läcker kommer blod att ansamlas i pooler under venklaffarna. Det är dessa pooler av blod som växer till varicer. Precis som allting annat i kroppen slits venklaffarna med tiden, vilket är anledningen till att varicer är vanligare hos äldre människor än hos yngre människor.

- Dålig blodcirkulation

Försämrad blodcirkulation ökar risken för att varicer ska uppstå. När cirkulationen av blodet försämras ökar mängden blod som rinner tillbaka vid de trasiga venklaffarna. Om blodcirkulationen är god minskar å andra sidan mängden blod som rinner tillbaka vid de skadade venklaffarna.

- Övervikt

Övervikt och varicer är nära besläktade. En överviktig person har en större kropp att syresätta och det ökar risken för försämrad blodcirkulation vilket i sin tur ökar risken för varicer.

- Graviditet

En gravid kvinna har också en ökad kroppsvolym vilket ökar risken för varicer. Efter avslutad graviditet försvinner ofta, men inte alltid, varicerna. Om de inte försvinner kan en operation av varicerna vara nödvändig.

När är en operation av varicer nödvändig

Hur stor olägenhet varicer skapar skiljer sig från fall till fall men vanliga symptom är lindrig smärta, obehag och svullna ben som känns tunga och ömmar. Varicer kan också leda till kramper och en brännande känsla i benen. Hos en person som har långt framskridna varicer som inte har tagits hand om i tid kan i värsta fall irriterad hud, eksem och venösa bensår uppstå. Dessa venösa bensår kan vara mycket svårläkta.

Om varicerna leder till betydande fysiska och mentala begränsningar i vardagen är det en god idé att överväga en operation av varicerna. Ett liv med varicer kan leda till en betydande försämring av livskvaliteten eftersom den som har dem ofta känner sig begränsad. Om man har varicer som man vill behandla är det första steget en förundersökning med ultraljud. Därefter samråder man med kärlkirurgen om vilken typ av operation av varicerna som är bäst för patienten.

Symptom på varicer som inte bör ignoreras

Som vi nämnt ovan kan varicer i värsta fall leda till svårare symptom, som måste behandlas.

Det är därför mycket viktigt att uppsöka en läkare om följande symptom uppträder:

- Pigmentering av huden, ofta runt vristen eller nedre delen av benet, där huden har ändrat färg och har blivit mörkare och rödaktig

- Irriterad och känslig hud på underbenet och orsakar klåda och eksem av rödaktig natur

- Sår på underbenet, ofta runt vristen, som inte har orsakats av en olycka eller annan skada på benet

Om en person med varicer har ovanstående symptom är en operation av varicer vanligtvis den enda behandlingen som ger den bästa och mest hållbara effekten, eftersom en operation i de flesta fall tar bort orsaken till dessa otäcka symptom.

gradering av åderbråck i skala 1-6. CEAP Klassifikation

Olika typer av behandling för varicer

Vid Åderbråcksklinikerna arbetar Nordens ledande specialister inom vaskulär kirurgi, och de kommer att göra en individuell bedömning för att välja rätt behandling för den enskilda patienten som vill genomföra en operation för att ta bort varicer.

Olika behandlingsmetoder för operation av varicer används och de är vanligtvis minimalt invasiva. Några exempel på operationer av varicer är:

- Skum- och limbehandling

- Laserkirurgi

- Behandling med radiovågor

Vid laserbehandling för varicer förs en liten kateter in i venen med varicer varefter venen stängs vilket gör att blodet kommer att hitta andra vägar att strömma. Vid skum- och limbehandling injiceras ett läkemedel i venen varefter venen också stängs, och blodet kommer också att hitta andra vägar att strömma. Dessa operationer av varicer utförs under lokalbedövning och tar cirka en timme att utföra. Därefter kan patienten återvända hem för en kort tids återhämtning.

Hos en person som har varicer som är långt framskridna kan en annan typ av operation användas för att ta bort dem:

- Flebektomi

Vid denna typ av operation av varicer läggs ett litet snitt på benet där varicerna sitter varefter kärlkirurgen tar bort en liten del av den skadade venen.

Vad du kan göra själv för att undvika operation av varicer

Om du är genetiskt predisponerad för att få varicer är det ingenting du kan göra för att förhindra att de uppstår. Det finns dock några försiktighetsåtgärder du kan vidta för att minimera risken för varicer och hur tidigt i livet de kommer att uppstå:

- Fysisk aktivitet

- Hälsosam och aktiv livsstil

- Viktminskning

- Undvik att röka

Varicer uppstår allteftersom blodcirkulationen försämras och venklaffarna slits så en aktiv och hälsosam livsstil som förbättrar blodcirkulationen kan minska risken för att varicer uppstår tidigt i livet. Om du är genetiskt predisponerad för varicer kan man inte förhindra varicer, men man kan hjälpa till att skjuta upp en operation av dem.

Sammanfattning - Operation av varicer

Varicer är tjocka vener som är vridna och blåaktiga och ofta uppträder på underbenet och i knävecket. De uppstår på grund av defekter hos venklaffarna. Hur mycket venklaffarna slits är ärftligt men också relaterat till bland annat övervikt och ohälsosam livsstil.

Det är individuellt hur stor inverkan på livet varicer har. När varicer utgör en väsentlig begränsning i vardagen och leder till försämrad livskvalitet kan en operation av varicerna vara nödvändig. Det finns olika typer av operationer för varicer. Dessa operationer är ofta minimalt invasiva.

Innan man överväger en operation av varicer finns det olika förebyggande åtgärder som kan vidtas för att minska besvären från varicer eller risken för att varicer ska uppstå. Dessa förebyggande åtgärder för att undvika en operation av varicerna inkluderar en hälsosam och aktiv livsstil.