September 12, 2019

Åderbråck är svullna vener som oftast uppträder på underbenen. De syns genom huden som blå- eller lilaaktiga knutor av blodkärl och de sticker ut från huden så att de tydligt kan kännas på benen.

Personer som har åderbråck lider oftast inte mycket av dem men åderbråcken skapar ofta lindrig smärta, ömhet och en känsla av att benen är tunga och trötta. Åderbråcken kan med tiden också skapa variga, svårläkta, sår på nedre delen av underbenen och anklarna.

Åderbråck är nästan alltid ärftliga men det finns ett antal förebyggande åtgärder som en person kan vidta för att fördröja uppkomsten av åderbråck samt göra dem mindre besvärliga när de väl uppkommer.

Det finns ett antal metoder för operation av åderbråck. De flesta av dessa metoder är mycket enkla ingrepp som kan utföras på någon timme utanför ett sjukhus.

Hur uppstår åderbråck

Åderbråck uppstår på grund av brister i klaffarna i venerna. Klaffarna i venerna är till för att hindra blodet från att rinna tillbaka när det pumpas mot hjärtat för att syresättas. När klaffarna har brister rinner blodet tillbaka nedåt i venen och då bildas pooler av syrefattigt blod. Dessa pooler av syrefattigt blod är det som orsakar åderbråcken när venerna under de trasiga klaffarna sväller och börjar ringla sig precis under huden. På grund av att klaffarna i venerna, precis som allting annat, slits med åren är det framförallt äldre personer som drabbas av åderbråck. Åderbråck är mestadels inte hindrande för personer men kan uppfattas som obehagliga och kan också anses som fula av personen som har dem och detta kan göra att man önskar genomföra en operation av åderbråcken.

Operation av åderbråck

De personer som lider av sina åderbråck, antingen för att de skapar obehag och lindrig smärta eller för att de är fula, kan söka hjälp hos en kärlkirurg som är specialiserad på åderbråck. Kirurgen genomför då en undersökning av åderbråcken för att kunna ta reda på hur de sitter på benen och hur stora de är. Därefter kan kirurgen utföra en operation av åderbråcken.

Det är storleken och omfattningen på åderbråcken som styr vilken typ av operation som kommer att göras.

Olika typer av operationer för åderbråck

Det finns en serie med olika typer av operationer av åderbråck. Tidigare utfördes operationer av åderbråck med kirurgiska ingrepp som ofta var ganska påfrestande för patienten. Denne behövde sövas ned och blev också inlagd på sjukhuset. Därefter följde en längre tid av konvalescens.

Moderna operationer av åderbråck kan utföras på kliniker utanför ett sjukhus, patienten kan ges endast lokalbedövning och ingreppet tar bara någon timme att utföra. Därefter kan patienten åka hem och efter en konvalescens på under en vecka kan patienten återgå till sin normala verksamhet.

De moderna ingreppen vid operationer av åderbråck går nästan samtliga ut på att en kateter förs in i de skadade venerna som därefter försluts. Detta gör att de skadade venerna, åderbråcken, skrumpnar och därefter kan de dras ut ur kroppen. Förslutningen av de skadade venerna kan göras med till exempel laser, lim eller skum. Genom att använda en kateter blir inverkan på patienten minimal.

Även om en operation av åderbråck avlägsnar åderbråcken i sin helhet och gör att patienten blir fri från de problem som åderbråcken orsakat så löser inte dagens metoder grundorsaken till att åderbråcken uppstått från första början - nämligen de trasiga venklaffarna. På grund av att de trasiga venklaffarna kommer fortsätta läcka blod så kommer nya åderbråck med tiden att växa fram vilket gör att det kan behövas ännu en operation av åderbråcken. Eftersom det tar tid för åderbråck att växa fram så kan patienten dock vänta fem till tio år innan en ny operation av åderbråcken blir nödvändig.

När kan en operation av åderbråck behövas

När är det då dags att överväga en operation av åderbråck? Svaret på den frågan beror förstås helt och hållet på hur mycket en person med åderbråck tycker att de påverkar honom eller henne. De allra flesta åderbråck är helt ofarliga men de orsakar ofta obehag, lindrig smärta och kan uppfattas som fula. Dessa orsaker kan vara nog så besvärande och göra att en person vill genomföra en operation av åderbråcken. Det är dock vanligt att personer med åderbråck vänjer sig vid att ha dem med tiden och därför inte uppfattar de negativa följderna av åderbråck så tydligt som han eller hon skulle gjort om åderbråcken uppstått över en natt. Motsatsen till detta är att när en person med åderbråck väl opererar dem så kan han eller hon uppfatta en väldigt stor och oväntad lättnad över att äntligen ha blivit av med åderbråcken.

Undvik operation av åderbråck genom förebyggande aktiviteter

För en person som befinner sig i riskzonen för att utveckla åderbråck, till exempel om en eller båda personens föräldrar har eller har haft åderbråck, så kan det vara en god ide att vidta förebyggande åtgärder för att försena uppkomsten av åderbråck samt göra dessa mindre besvärliga när de väl uppkommer. En av de viktigaste faktorerna för utvecklandet av åderbråck är dålig blodcirkulation så allting som förbättrar blodcirkulationen kommer att försena eller förminska åderbråcken, vilket gör att man kanske kan undvika en operation i framtiden.

En förbättrad blodcirkulation kan åstadkommas genom att till exempel sluta röka, vara mer fysiskt aktiv, minska sin kroppsvikt, undvika tajta kläder runt höfter och lår samt undvika stillastående eller stillasittande.

En förbättrad blodcirkulation gör det lättare för blodet att pumpas tillbaka till hjärtat för syresättning vilket gör den negativa inverkan som trasiga venklaffar har mindre, vilket i sin tur reducerar möjligheterna för åderbråck att uppstå och därmed också behovet av en operation av åderbråck.

Sammanfattning - Operation av åderbråck

En kort sammanfattning om operation av åderbråck ger oss följande:

  • Utvecklandet av åderbråck är till största delen ärftligt. Om en person har en eller två föräldrar som har eller hade åderbråck är sannolikheten väldigt hög att också denna person utvecklar åderbråck
  • Åderbråck beror på brister hos klaffarna i venerna, som ska hindra blodet från att rinna tillbaka nedåt när de pumpas mot hjärtat
  • Det finns en mängd bra sätt för operation av åderbråck, de flesta av dem är minimalt invasiva
  • Personer som vill förhindra eller senarelägga uppkomsten av åderbråck bör fokusera på blodcirkulationen. Förbättrad blodcirkulation gör att blod lättare strömmar tillbaka till hjärtat vilket minskar risken för att blodet ska samlas nedanför venklaffarna och där bilda åderbråck. En förbättrad blodcirkulation kan åstadkommas bland annat genom att sluta röka, viktnedgång, ökad fysisk aktivitet, minskat stillastående eller -sittande samt att undvika tajta kläder runt höfter och lår.