Åderbråck är väldigt vanliga i befolkningen. Cirka trettio procent av alla människor kommer vid något tillfälle att få åderbråck så åderbråck kan utan tvekan klassas som en folksjukdom. Åderbråck är tjocka, blåaktiga vener som ringlar sig så nära ytan på huden att de både syns och känns från utsidan. Den vanligaste platsen där åderbråck först utvecklas är i knävecken varifrån de ofta rör sig både uppåt och nedåt på benen.

Det är slitage i de klaffar i venerna som kontrollerar blodflödet som gör att åderbråck uppstår. Om klaffarna i venerna inte håller tätt så kan blod rinna tillbaka nedåt och då samlas det nedanför den skadade klaffen eftersom den klaff som kommer därnäst kanske fungerar bra och hållet tätt. Med tiden växer denna ansamling av blod i en ven som då sväller och till slut blir ett åderbråck.

Trasiga klaffar i venerna orsakar behov att ta bort åderbråck

Anledningen till att klaffarna slits på ett sätt att de till slut inte fungerar är till stor del ärftlig. Om man har anlag som medför att klaffarna i venerna är svaga så kommer åderbråck utvecklas under en persons livstid. Detta slitage kommer att visa sig mer och mer med tiden. Kroppens funktioner försämras med stigande ålder men en persons livsstil spelar också väldigt stor roll för hur snabbt kroppen slits. Denna livsstil går att påverka så det finns en hel del en person kan göra för att undvika att åderbråck utvecklas tidigt och att åderbråcken blir så stora att de behöver tas bort. Nedan återkommer till hur livsstil kan påverka när en person vill ta bort åderbråck.

Varför ta bort åderbråck?

Det finns många anledningar till att en person kan vilja ta bort åderbråck. De vanligaste anledningarna till att vilja ta bort åderbråck är den lindriga värken som kommer med åderbråcken samt de kosmetiska skälen som är kopplade till att många personer uppfattar åderbråcken som fula.

Besvären med att ha åderbråck tar sig olika uttryck. En person som har åderbråck kan känna lindrig värk i benen, det kan uppstå svårläkta sår på den nedre delen av underbenen som också skapar svår klåda och benen kan kännas tunga. Det kan också vara så att en person tycker att åderbråcken på benen är så fula att han eller hon undviker att visa sig i kläder som inte täcker benen. Både de medicinska och kosmetiska problemen som en person med åderbråck uppfattar kan skapa begränsningar i livet och dessa begränsningar är fullgoda skäl till att vilja ta bort åderbråck. En person som tar bort åderbråck känner ofta en större lättnad än han eller hon räknat med vilket beror på att åderbråcken vuxit fram under en längre tid vilket orsakat en tillvänjning som gjort att personen vant sig med besvären. Även en person som vill ta bort åderbråck på grund av kosmetiska skäl har säkert också väntat en tid med att göra detta eftersom de första tecknen på åderbråck kanske inte uppfattades som tillräckliga för en behandling.

Okomplicerade metoder för att ta bort åderbråck

Den person som bestämt sig för att ta bort sina åderbråck har ett antal behandlingsmetoder att välja mellan. Vilken av dessa metoder som väljs för att ta bort åderbråcken bestäms tillsammans med den kärlkirurg som kommer att göra ingreppet. Proceduren börjar med att en kärlkirurg genomför en förundersökning av åderbråcken som patienten vill ta bort. Därefter diskuteras resultatet med patienten varpå en behandlingsmetod och ett datum för behandlingen bestäms.

Därefter kan den valda behandlingen utföras. De moderna behandlingsmetoder som står till buds för att ta bort åderbråck kan utföras på kliniker utanför ett sjukhus. Några stora fördelar för patienten är att moderna metoder för att ta bort åderbråck är väldigt enkla, kan utföras under lokalbedövning och bara tar någon timme att utföra. Patienten kan återvända hem direkt efter behandlingen och behöver därefter bara några dagars konvalescens innan han eller hon kan återgå till sina normala aktiviteter.

Hur kan man undvika att behöva ta bort åderbråck?

Även om det finns en väldigt stor ärftlig komponent bakom att en person får åderbråck så finns det en hel del en person kan göra för att undvika att hamna i en situation där han eller hon känner att de måste ta bort åderbråcken. Brister hos klaffarna i venerna kan kompenseras genom att förbättra blodcirkulationen så att blodet lättare pumpas mot hjärtat. Några saker som kan förbättra blodcirkulationen är att undvika övervikt, stillasittande, stillastående och tajta kläder över höfterna och låren. Dessa åtgärder bör kombineras med rikliga mängder motion.

För den person som redan har åderbråck kan ovan nämnda metoder också fungera för att lindra besvären med åderbråck.

Det är också viktigt att påpeka att eftersom de brister i venklaffarna som orsakade åderbråcken från början inte åtgärdas vid en behandling så kommer åderbråcken att komma tillbaka med tiden. Det kan dröja fem eller till och med tio år men då kan upprepade behandlingar för att ta bort åderbråck behövas. Några bra metoder för att åtgärda bristerna hos venklaffarna har ännu inte utvecklats.

Sammanfattning - Lätt att bort åderbråck

Det finns flera anledningar till att en person vill ta bort åderbråck, de vanligaste är att åderbråcken medför lindrig värk och att de uppfattas som ett kosmetiskt problem. Båda dessa anledningar uppfattas av vården som fullgoda anledningar till att låta en kärlkirurg undersöka åderbråcken och tillsammans med patienten planera för att ta bort åderbråcken.

Från början uppstår åderbråck för att klaffarna i venerna inte fungerar som de ska vilket medför att blod rinner tillbaka ned i venen och där samlas i pooler som sväller och bildar åderbråck. Att klaffarna slits på ett sätt att de inte fungerar är ärftligt men besvär och tiden för när åderbråck bildas kan påverkas genom att en person vidtar åtgärder för att förbättra blodcirkulationen i benen.

När tiden för en behandling för att ta bort åderbråck väl kommit utförs den med ett mycket litet ingrepp och patienten kan återgå till normal aktivitet inom bara några dagar.

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
Boka en konsultation
Vi är redo att hjälpa dig med dina åderbråck.