Mars 13, 2020

Var tredje person lider av åderbråck, särskilt på benen, och de drabbar både män och kvinnor. Åderbråck uppstår när klaffarna i venerna är slitna eller defekta. Det är klaffarna i venerna hjälper till att reglera cirkulationen så att blodet pumpas i rätt riktning. Om de klaffarna inte fungerar korrekt kommer blodet att rinna tillbaka och samlas i pooler vilket i sin tur kommer leda till att venen kommer att svullna och åderbråck bildas.

Som det mesta i kroppen slits venklaffarna över tiden vilket gör att risken för åderbråck ökar med åldern. Om du vill få dina åderbråck behandlade finns det olika behandlingsmetoder, vilka vid svåra fall av åderbråck kan betalas av regionen. I den här artikeln kommer vi att beskriva behandlingsmetoder för åderbråck samt vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att du ska få operationen för åderbråck betald av din region.

Diagnos av åderbråck

Åderbråck uppstår oftast på benen och särskilt på underbenet och knävecket. Åderbråck är tjocka, blå och tvinnade vener som ligger ytligt under huden. Det är också möjligt att ha djupare åderbråck som inte är direkt synliga men kan orsaka samma lindriga smärta som synliga åderbråck. Den lindriga smärta som åderbråck orsakar är svullna och trötta ben som kan känna tunga och ömma. Åderbråck kan också orsaka kramper i benen och fötterna.

Om du har åderbråck kommer de att förvärras med tiden, vilket kan orsaka pigmentering av huden, eksem och venösa sår. Dessa sår kan vara mycket svårläkta. En annan allvarlig sjukdom som kan orsakas av åderbråck är tromboflebit, en blodpropp i en ytlig ven, orsakad av bland annat dålig blodcirkulation.

Det första steget vid diagnostisering av åderbråck är en förundersökning. I en förundersökning undersöker kärlkirurgen benen med ultraljud för att avgöra om det finns åderbråck och i så fall hur svåra de är och vilken operation som rekommenderas för att ta bort åderbråcken.

Klassificering av åderbråck

Åderbråck klassificeras enligt ett system som graderar åderbråck efter svårighetsgrad. Systemet för detta kallas CEAP och går från C1-C6. Denna klassificering används bland annat för att bedöma om en åderbråcksoperation kan betalas av regionen.

Klassificering av åderbråck baserat på CEAP-systemet:

C0: Inga symptom eller åderbråck

C1: Ådernät är synliga men problemen för patienten är endast kosmetiska.

C2: Åderbråck är synliga och milda symptom i form av tunga och trötta ben förekommer tillsammans med kosmetiska besvär.

C3: Åderbråcken är tjocka och mycket tydliga. De orsakar svullnad och ödem i benen.

C4: Åderbråck har orsakat hudförändringar på underbenet, ofta på vristerna. Huden är missfärgad, grov och kan orsaka eksem.

C5: Bensår har uppstått och sedan läkt.

C6: Alla symptom ovan har förekommit och det finns bensår som inte läker.

gradering av åderbråck i skala 1-6. CEAP Klassifikation

Operation av åderbråck

Efter förundersökningen diskuterar läkare och patient vilken behandlingsmetod som är bäst för patienten utifrån svårighetsgraden enligt klassificeringen av åderbråcken.

Behandlingar för åderbråck

På Åderbråcksklinikerna används bara de modernaste och skonsammaste metoderna för behandling av åderbråck. Dessa metoder är minimalt invasiva, utförs under lokalbedövning och kräver endast en kort konvalescens.

Skumbehandling: Vid skumbehandling injiceras ett läkemedel i den skadade venen vilket gör att den sluts till och blodet rinner sedan i nya vener vilket medför att åderbråcken försvinner.

Laserbehandling: Laserbehandling utförs på så sätt att en kateter med en laser förs in i venen och dras sedan långsamt ut vilket gör att venen stängs av och åderbråcken försvinner. Denna typ av behandling används ofta i samband med flebektomi och är känd som känd som virknålsmetoden.

Virknålsmetoden: Virknålsmetoden börjar med att en mycket litet snitt läggs på huden där åderbråcken sitter varefter den sjuka venen dras ut. Denna metod tar bort kosmetiska problem med åderbråck och används ofta tillsammans med laserbehandling.

En operation av åderbråck kan ta bort både de fysiska och psykologiska besvär som uppstår tillsammans med åderbråck. Syftet med en behandling är att i största möjliga utsträckning ta bort dessa fysiska och psykiska besvär som orsakas av åderbråck och förebygga svårare symptom samt förbättra livskvaliteten för patienten.

Kriterier för att få en operation för åderbråck

Det krävs ingen remiss för att komma till en förundersökning eller för att få göra en operation av åderbråck hos Åderbråcksklinikerna. Alla som har problem med åderbråck på benen kan få en bedömning inför en operation vid Åderbråcksklinikerna, och i vissa fall kan kostnaderna för operationen täckas av regionen.

För att en operation av åderbråck ska täckas av regionen krävs dock att vissa kriterier är uppfyllda:

  • Åderbråcken är klassificerade mellan C4 och C6
  • Åderbråcken är klassificerade som C3 i kombination med tromboflebit

Andra kriterier som kan inkluderas är:

  • Åderbråcken blöder eller finns i ett område där det finns en hög risk för blödning.
  • Hur den allmänna livskvaliteten har påverkats.

Dessa kriterier är endast vägledande eftersom det är upp till kärlkirurg att bedöma om de kriterierna i en specifik region är uppfyllda för att få en åderbråcksoperation betald av regionen.

Åderbråcksklinikerna har avtal med Region Stockholm om åderbråcksbehandlingar. Det innebär att det är möjligt att få en operation betald av regionen om operationen utförs vid vår klinik i Stockholm. Det går bra att kontakta oss om du har några frågor.

Sammanfattning

Åderbråck drabbar varje tredje person. Åderbråck framträder oftast på underbenet i form av tjocka, vridna och blåaktiga vener. Om du har åderbråck kan du känna mild smärta, och om åderbråcken inte behandlas kan det leda till eksem, bensår och i värsta fall tromboflebit. För att klassificera åderbråck används CEAP-systemet. Detta system används av kärlkirurger för att bedöma om kriterierna för en åderbråcksoperation är uppfyllda. Det finns olika kriterier som måste uppfyllas innan kostnaderna för operationen kan täckas av regionen. Utöver svårighetsgraden hos åderbråck tittar man också på patientens livskvalitet och var åderbråcken sitter. Det senare kan påverka risken för blödning. Åderbråcksklinikerna har ett avtal med Region Stockholm vilket innebär att det är möjligt att täcka kostnaderna för en åderbråcksbehandling vid vår klinik i Stockholm om ovanstående kriterier är uppfyllda.