Juni 30, 2022

Det finns otroligt mycket information om olika typer av åderbråcks krämer, krämer som kan lindra åderbråck och krämer som kan ta bort åderbråck. Men kan det verkligen vara sant att man kan köpa krämer som kan få åderbråck att försvinna? Vi kommer att  titta närmare på det i den här artikeln.

Generellt om åderbråck

Åderbråck förekommer oftast på benen främst på underben men ävenpå låren och anklarna. Åderbråck kan se väldigt olika ut och kan vara stora, tjocka,  slingriga och bukta ut mycket på huden.  Åderbråck har  ofta blå eller lilafärg.

Åderbråck  uppstår när venklaffarnas funktion är nedsatt. Venklaffarna sitter på insidan av vener och  dessas funktion är att se till att blodet rinner  i riktning mot hjärtat för att syresättas. När klaffarnas funktion försämras uppstår återflödet. Det vill säga att blodet rinner bakåt vilket ökar trycket i venerna och blodet samlas i poolar. Detta tillstånd kan orsaka åderbråck.

Symtom på åderbråck

Om du har åderbråck kommer tillståndet i de flesta fall att förvärras gradvis med åren. Åderbråck delas in i CEAP-klassificering:

gradering av åderbråck i skala 1-6. CEAP Klassifikation

Denna gradering visar hur åderbråck kan utvecklas och vilka symtom och samsjuklighet åderbråck kan orsaka.

Vid uppkomst av åderbråck brukar tillståndet i de flesta fall förvärras gradvis med åren. De typiska symtomen är:

 • Klåda
 • Oro i benen
 • Känslan av tunga ben
 • Svullnad
 • Kramper

I mer avancerade åderbråck kan symtomen vara:

 • Ödem
 • Eksem och pigmentering
 • Venösa bensår
 • Blodproppar

Lindring av åderbråckssymtom

Vid åderbråcksom ger symtom av milda karaktär finns det olika åtgärder som kan hjälpa till att lindra dessa.. Dessa åtgärder handlar om att förbättra blodcirkulationen i benen. Detuppnås genom till exempel fysisk aktivitet, venpumpsövningar eller stödstrumpor. Dessa åtgärder kan i vissa fall lindra besvären som orsakas av åderbråck men de får inte åderbråck att försvinna.

Kräm mot åderbråck

Det finns mycket information på Internet om åderbråckskrämer och hur dessa krämer kan påverka åderbråcken. På vissa ställen sägs det att kräm mot åderbråck kan bidra till att minska åderbråcken. Vid befintliga åderbråck kan symtomen lindras genom användning av åderbråckskräm men åderbråck i sig kan bara försvinna efter behandling/operation. Det vill säga att det finns ingen åderbråckskräm som kan behandla eller minska åderbråck.

Behandling av åderbråck

Åderbråck kräver behandling för att avlägsnas och behandlas idag med mycket milda behandlingsformer.

Vi på Åderbråcksklinikerna behandlar åderbråck med laser, skumbehandling och flebektomi.

 • Laserbehandling innebär att stamvenen som orsakar åderbråcket försluts med hjälp av värmen från lasern. När venen med defekta klaffar  är stängd  hittar blodet en annan väg och åderbråcket försvinner.
 • Skumbehandlinginnebär att  venen som orsakar åderbråck försluts med ett läkemedel. Detta läkemedel förseglar venen så att åderbråck försvinner. Skumbehandling används ofta för patienter som tidigare har behandlats för åderbråck.
 • Flebektomi är en form av behandlingsmetod  som används för att ta bort synliga åderbråck. Vid flebektomi görs ett mikrosnitt varefter en liten del av åderbråcket tas bort så att åderbråcket inte längre buktar ut och syns på huden. Flebektomi används ofta i kombination med laser eller skum.

Sammanfattning

Det finns mycket information på Internet om åderbråckskrämer och olika typer av krämer som tros minska åderbråck. Åderbråck uppstår på grund av defekta venklaffar och kan endast tas bort med hjälp av behandling. Det finns olika åtgärder som kan vidtas för att förbättra eller bibehålla en god blodcirkulation och  kan hjälpa till att lindra eventuella åderbråckssymptom men när åderbråck har väl uppstått krävs det behandling för att ta bort dem. Åderbråcksklinikerna erbjuder skonsam behandling av åderbråck då endast de senaste metoderna används

Snabba frågor kring kräm mot åderbråck

Kan man ta bort åderbråck med kräm?

Åderbråck uppstår på grund av att venklaffarna inte fungerar tillräckligt bra så blodet ansamlas i venerna vilket leder till ökat tryck och åderbråck uppstår. Om du har åderbråck kommer det att krävas en åderbråcksbehandling för att bli av med åderbråcken. Det betyder att det inte finns någon kräm som kan ta bort åderbråck.

Är det bra att massera åderbråck?

Åderbråck måste tas bort med en behandling och man kan inte massera bort sina åderbråck. Om du har mycket obehag i benen kan det vara bra att använda en stödstrumpa som kan ge lite symtomlindring