December 19, 2019

Åderbråck är vener som syns genom huden och som också är tillräckligt tjocka för att kunna kännas på utsidan av huden. Åderbråck slingrar sig ofta precis under huden och uppstår ofta först i knävecken och precis under knävecken. Allteftersom åderbråcken växer i omfattning blir venerna som har åderbråck allt tjockare och åderbråcken rör sig också både uppåt och nedåt från knävecken, den största delen ned utmed underbenen. Åderbråck växer ofta fram över lång tid vilket gör att personen som har åderbråck sällan märker av de fysiska problem som kommer med åderbråcken. Men de kosmetiska problemen märker man dock ofta av.

Symptom och besvär av åderbråck

När det gäller symptom och besvär av åderbråck ska vi först och främst konstatera att åderbråck generellt sett inte är farliga. Det är bara i väldigt sällsynta fall som mindre proppar kan lossna från ett åderbråck för att sedan fastna i ett blodkärl i någon annan del av kroppen.

De vanligaste symptomen från åderbråck är annars först och främst de blåaktiga blodkärl som ringlar sig under huden. Till skillnad från ådernät så går det att känna åderbråck med handen på ytan av huden.

Åderbråck skapar ofta en lindrig värk hos den person som har dem och benen kan också kännas tunga. Om åderbråcken växer i omfattning kan det också uppstå rodnader på huden som orsakar klåda. Med tiden kan det också uppstå variga sår i området där rodnaden finns. Dessa sår läker ofta väldigt långsamt eller inte alls.

Ett av de symptom på åderbråck som absolut inte ska underskattas är de kosmetiska symptomen. Många personer uppfattar åderbråck som väldigt fula och detta kan leda till att personen med åderbråcken gör inskränkningar i hur personen lever. En person med omfattande åderbråck på benen kanske undviker att visa upp sig i kortbyxor, kjol eller kort klänning och kanske också undviker alla situationer där man normalt klär sig i baddräkt, bikini eller badbyxor. Vissa personer kanske också undviker intima situationer med nya partners eftersom personen med åderbråck har fått en försämrad självkänsla till följd av åderbråcken.

Både de fysiska och psykiska besvären till följd av åderbråcken utgör väl så goda grunder till att behandla dem.

Varför åderbråck uppstår

Anledningen till att åderbråck uppstår från första början är brister i de klaffar i venerna som reglerar flödet när blodet pumpas till hjärtat för syresättning. Dessa klaffar öppnas när hjärtat slår men ska hålla tätt mellan hjärtslagen så att blodet i venerna inte rinner tillbaka. Om dessa venklaffar inte håller tätt så kommer en del av blodet att rinna tillbaka genom den otäta klaffen. När blod läcker tillbaka vid venklaffen så ansamlas det under klaffen och när den ansamlade mängden blod växer så uppstår det pooler av syrefattigt blod som ser blå- eller lilaaktigt ut. När dessa pooler av syrefattigt blod växer så sväller venerna blodet ansamlats i och det är det som är åderbråck.

normala vener vs åderbråck vener

Anledningen till att åderbråck framförallt uppstår på underbenen är att det krävs mer energi för att pumpa blodet uppåt än nedåt i kroppen och eftersom benen oftast är belägna lägre än hjärtat så påverkar skadade venklaffar i benen blodcirkulationen mer än skadade klaffar i andra delar av kroppen. Det är också klaffarna i benen som, även när de fungerar som de ska, utsätts för högre belastning just på grund av gravitationen.

Om en person har brister i venklaffarnas funktion så kommer dessa brister att utgöra ett större problem för en person som har en dålig blodcirkulation. Vid en bra blodcirkulation är det lättare att pumpa blodet mot hjärtat jämfört med om blodcirkulationen är dålig och det medför att illa fungerande venklaffar i högre grad ökar risken för uppkomst av åderbråck än om blodcirkulationen är god.

Anledningen till att vissa personers venklaffar fungerar illa är till nästan hundra procent ärftlig. Om en persons föräldrar har fått åderbråck till följd av brister hos venklaffarna så kommer barnet också att få åderbråck. Det finns dock ett antal livsstilsfaktorer som spelar roll för när åderbråcken uppstår samt hur omfattande de blir.

Livsstilsfaktorer som påverkar åderbråck

Även om åderbråck till nästan hundra procent är ärftliga så kan en person påverka hur tidigt i livet åderbråcken uppstår samt hur omfattande åderbråcken blir. Denna påverkan sker framförallt genom en anpassad livsstil.

Förutom ärftlighet, som påverkar styrkan och uthålligheten i venklaffarna, så är det blodcirkulationen som påverkar åderbråck. Detta beror på att en god blodcirkulation gör att betydelsen av de skadade venklaffarna får mindre påverkan på hur väl blodet pumpas mot hjärtat.

Det som påverkar blodcirkulationen i kroppen är framförallt kroppsvikt och allmän kondition.

Förebygg åderbråck

Så även om man inte kan förhindra uppkomsten av åderbråck så kan man senarelägga den samt minska åderbråckens omfattning.

De åtgärder som man bör vidta för att förebygga åderbråck är alla kopplade till en förbättrad blodcirkulation. Att röra på sig regelbundet är mycket viktigt. Det handlar dels om att avbryta stillasittande eller stillastående genom att ta några steg runt skrivbordet eller runt i byggnaden där man vistas. Långvarigt stillasittande eller stillastående är mycket negativt för blodcirkulationen.

Men regelbunden fysisk aktivitet inkluderar också längre stunder av fysisk aktivitet såsom promenader, joggingrundor, idrott eller aktiv fritid - som till exempel trädgårdsarbete - vilka alla förbättrar blodcirkulationen.

En annan mycket viktig del av en god blodcirkulation är att hålla normalvikt. Övervikt innebär mycket extra kroppsvolym som ska syresättas och alla dessa artärer och vener som blod ska pumpas igenom kommer att påverka blodcirkulationen i kroppen som helhet mycket negativt.

Rökning, alkohol och diet - mycket grönsaker - spelar också roll för blodcirkulationen så det är viktigt att hålla sig med hälsosamma vanor.

Att bära stödstrumpor och att hålla benen i högläge - högre än hjärtat - är också saker som förbättrar blodcirkulationen i benen och därmed lindrar symptomen från åderbråck.

Det finns med andra ord mycket man kan göra själv för att påverka blodcirkulationen, som i sin tur är en så viktig faktor för när och hur stora åderbråcken blir för en person som har anlag för dem.