Oktober 5, 2019

Åderbråck är något som cirka en tredjedel av alla svenskar kommer att få under sin livstid. Åderbråcken kommer oftast i knävecken och på underbenen men kan också växa fram på låren, framförallt från knävecken och uppåt. Åderbråck är nästan aldrig farliga men det finns ett antal erkända besvär som kan komma med åderbråck. Dessa besvär inkluderar men är inte begränsade till lindrig värk, en känsla av att benen är tunga, att man kan få klåda på benen när blodcirkulationen försämras, att svårläkta sår och att åderbråcken kan uppfattas som väldigt fula.

Att åderbråcken uppfattas som fula bör diskuteras lite extra eftersom det är ett rent kosmetiskt problem som kan uppfattas som ett utslag av fåfänga och inte ett egentligt medicinskt problem. Men om man betraktar medicinska problem som något som påverkar livet negativt så bör man ta kosmetiska problem på mycket större allvar. Att till exempel få åderbråck på låren kan leda till att en person drar sig för att vistas på en badstrand, en simhall eller rentav undviker att gå i kortbyxor eller kjol. Dessa begränsningar är helt klart värda att klassa som negativa för en persons livskvalitet på samma sätt som det är att ha lindrig värk.

Vad är åderbråck på ett lår?

Åderbråck på ett lår är när det bildas pooler av blod i venerna i låret som växer i venerna. Dessa växande pooler av blod kommer att göra att venerna som ligger ytligt kommer att lägga sig precis under huden och synas och kännas genom huden. Dessa vener, åderbråcken, slingrar sig ofta och är blåaktiga på grund av att blodet de innehåller är syrefattigt.

normala vener vs åderbråck vener

Hur kan man få åderbråck på låren?

Anledningen till att poolerna av blod bildas från början är brister i de klaffar i venerna som ska förhindra att blodet rinner tillbaka när det pumpas mot hjärtat för att syresättas. Venklaffarna, precis som allting annat i kroppen, slits med åren och detta slitage gör att klaffarnas förmåga att hålla tätt minskar. Anledningen till att klaffarna slits och till slut inte fungerar är framförallt ärftliga, den som har föräldrar som har åderbråck på låren kan räkna med att också få det.

När och hur stora dessa åderbråck blir har dock att göra med en persons livsstil och situation. Äldre personer får oftare åderbråck på låren än vad yngre personer gör vilket beror på att venklaffarna slits över tiden. Det är dock alltmer vanligt att yngre personer också får åderbråck och detta kan förklaras med livsstilsfaktorer. Det som påverkar en tidig uppkomst av åderbråck på låren är bland annat övervikt, stillasittande, stillastående, brist på fysisk aktivitet, rökning, att man bär tajta kläder över höfter och lår med mera. Det som dessa saker har gemensamt är att de försämrar blodcirkulationen. Att styrkan på venklaffarna är ärftlig gör att det är svårt att påverka om man får åderbråck på låren eller ej men om man kompenserar för denna brist genom att se till att man har en mycket god blodcirkulation kan man fördröja uppkomsten av åderbråcken på låren och man kan också göra att de blir mindre omfattande när de väl uppstår.

Så kan man påverka om man får åderbråck på låren

Med tanke på att blodcirkulation är en så viktig faktor för när åderbråck kan uppstå på låren är det brister i blodcirkulationen man ska påverka för att försena uppkomsten av åderbråcken samt deras omfattning. Dessa livsstilsförändringar är alla relaterade till blodcirkulationen. Det handlar om att ta pauser och röra på sig med jämna mellanrum om man har ett arbete som innebär att man sitter eller står stilla under längre tider. Det är också viktigt att inte vara överviktig eller att motionera för lite eftersom det också försämrar blodcirkulationen. När det gäller kläder är det viktigt att undvika att bära kläder som försämrar blodcirkulationen i benen. De mest uppenbara kläderna som kan påverka blodcirkulationen är byxor som sitter väldigt tajt över höfter och lår, dessa bör undvikas så mycket det går.

Om man sköter sin kropp på ett bra sätt så kan man skjuta upp uppkomsten av åderbråck på benen och om man redan har åderbråck kan man minska deras omfattning.

Bra behandlingsmetoder för åderbråck på ett lår

Det finns en serie med mycket bra behandlingsmetoder för åderbråck på ett lår. Dessa moderna behandlingsmetoder är mycket smidiga och kan utföras på en klinik som ligger utanför ett sjukhus eftersom patienten inte behöver stanna över natten efter ingreppet. Några exempel på behandlingar för åderbråck på ett lår är laserbehandling, behandling med lim eller skum. Dessa behandlingar utförs med en kateter som förs in i venen som har åderbråck. Väl inne i venen så försluts åderbråcket med laser, lim eller skum vilket gör att venen skrumpnar och därefter kan dras ut ur kroppen.

Dessa behandlingar kan alla utföras under lokalbedövning och tar cirka en timme att utföra. Efter detta kan patienten direkt återvända hem och efter några dagars konvalescens går det bra att återgå till normala aktiviteter.

Sammanfattning - Om åderbråck på låret

Åderbråck som kan uppstå på låret beror på brister i klaffar i de vener som ska föra blodet till hjärtat för syresättning. Om dessa klaffar inte fungerar som de ska samlas blod i pooler under klaffarna och det är dessa pooler som växer och bildar åderbråck. Åderbråck på låret framträder oftast som slingrande, blåaktiga vener som både syns och känns på utsidan av låret.

Åderbråcken kan medföra bland annat lindrig värk och klåda samt framstå som fula. Alla dessa symptom är goda skäl till att behandla åderbråck som vuxit fram på låret.

Dagens behandlingar för åderbråck är mycket skonsamma och går att utföra på en klinik utanför ett sjukhus. En behandling tar cirka en timme varefter patienten kan återvända hem.

Åderbråck på låret uppstår oftast på grund av ärftliga faktorer men bristande blodcirkulation är en starkt bidragande orsak. Det är därför viktigt att en person med åderbråck på låret undviker övervikt, stillasittande med mera samt motionerar regelbundet och undviker övervikt - allt för att förbättra blodcirkulationen för att kompensera brister hos klaffarna i venerna.