Januari 3, 2020

Åderbråck och ådernät är något som väldigt många personer kommer att få uppleva under sin livstid. Man räknar med att uppåt en tredjedel av befolkningen någon gång kommer att utveckla åderbråck eller ådernät. Det absolut viktigaste orsaken till att åderbråck eller ådernät utvecklas är arv men det finns många livsstilsfaktorer som kan tidigarelägga och förvärra åderbråck och ådernät.

De livsstilsfaktorer som kan avgöra om åderbråck eller ådernät utvecklas i knävecken är framförallt relaterade till vad som påverkar blodcirkulationen i kroppen. Eftersom åderbråck och ådernät växer fram på grund av att de klaffar i venerna som reglerar blodflödet till hjärtat slits ned och börjar läcka så är allting som gör det enklare för blodet att pumpas till nytta för att senare lägga och begränsa framväxten av åderbråck och ådernät i knävecken.

Exempel på saker som kan förbättra blodcirkulationen är att sluta röka, vara mer fysiskt aktiv; att undvika övervikt, stillasittande och stillastående; samt att hålla benen i högläge och att bära stödstrumpor.

Vilken är skillnaden mellan åderbråck och ådernät som utvecklas i knävecken

Det är brister i venklaffarna i benen som gör att åderbråck och ådernät uppstår i knävecken.

Det som framförallt skiljer åderbråck och ådernät är de symptom som de ger:

  • Ådernät orsakar nästan aldrig något obehag och är också mycket små
  • Åderbråck kan till skillnad från ådernät i vissa fall vara farliga
  • Åderbråck skapar ofta obehag, lindrig värk och uppfattas som fula
  • Ådernät känns inte på utsidan av huden och syns ofta inte på håll
  • Både ådernät och åderbråck utvecklas nästan alltid först i knävecken

Åderbråck orsakar ofta mild smärta och fysiska begränsningar

Det som främst skiljer åderbråcken från ådernäten är att åderbråcken skapar lindrig smärta och andra obehag som inte är kosmetiska utöver de väldigt stora obehag som en person också upplever från de kosmetiska problemen med åderbråck. De obehag som ådernät å andra sidan skapar är helt och hållet kosmetiska, om än inte lika allvarliga som vid åderbråck.

Ådernät i knävecken

De fysiska obehag som åderbråcken medför kan komma att innebära konkreta fysiska begränsningar till följd av att det kan göra ont att gå, man lider av klåda och variga sår på underbenen samt kanske har svårt att sova på grund av den konstanta lindriga smärtan som åderbråcken orsakar.

Övriga fysiska begränsningar som både åderbråck och ådernät medför kommer framförallt från att många personer uppfattar både åderbråck och ådernät i knävecken som så fula att de drar sig för att visa upp sig barbenta.

En förundersökning på Åderbråcksklinikerna kan visa vilken typ av behandling som är bäst vid åderbråck eller ådernät i knävecken

Den som har åderbråck eller ådernät i knävecken och känner ett intresse för att förstå vad det innebär att ha åderbråck eller ådernät, samt hur dessa kan behandlas, kan med fördel kontakta Åderbråcksklinikerna för att boka tid för en förundersökning. Vid en sådan förundersökning så inspekterar en kärlkirurg åderbråcken eller ådernäten okulärt samt via en ultraljudsundersökning.

Dessa två undersökningar ligger sedan till grund för ett samtal mellan patienten och läkaren där man tillsammans bestämmer sig för om en behandling ska genomföras eller inte samt, om en behandling ska genomföras, vilken behandling som är den bästa för patienten.

Ådernät i knävecken

Ådernät medför ofta kosmetiska problem och kan förekomma på båda benen och andra delar av kroppen, t.ex. i ansiktet. Det som skiljer ådernät från åderbråck är framförallt att ådernäten inte ger några smärtor, inte under några omständigheter är farliga samt att ådernäten inte kan kännas genom huden där de sitter.

Det som är gemensamt för ådernät och åderbråck är att de ofta först uppträder i knävecken och att de av de allra flesta personer som har dem uppfattas som fula. Ådernät uppstår dessutom inte sällan i ansiktet.

De kosmetiska nackdelar som ådernäten medför är de huvudsakliga anledningarna till att man väljer att behandla dem. Det ska sägas klart och tydligt att de kosmetiska skälen är nog så goda anledningar till att behandla ådernät eftersom de kosmetiska problemen kan leda till väsentliga inskränkningar i livet, om man till exempel drar sig för att gå utomhus barbent eller helt och hållet undviker att gå i kjol eller kortbyxor.

Det finns ett antal moderna behandlingar för åderbråck och ådernät i knävecken

För den som efter att ha undersökt sina åderbråck eller ådernät i knävecken väljer att gå vidare med en behandling så finns det många bra och moderna behandlingsmetoder att välja mellan. Det är viss skillnad mellan vilka behandlingsmetoder som är bäst för åderbråck i knävecken respektive ådernät i knävecken.

När det gäller åderbråck i knävecken är de bästa, och modernaste, behandlingarna att använda skum, laser eller lim för att sluta till venen med åderbråck så att den skrumpnar. Detta sker genom att en kateter förs in i kroppen till den skadade venen och där används det verktyg som sitter på katetern för att sluta till venen. Vid större åderbråck kan så kallad flebektomi användas, då tas hela venen med åderbråck bort.

Vid behandling av ådernät så används istället ofta IPL-laser eller skleroterapi för att behandla ådernät i knävecken. Hos Åderbråcksklinikerna används skleroterapi.

Behandlingarna för såväl åderbråck som ådernät går mycket snabbt att genomföra och de sker under lokalbedövning. Patienten kan lämna kliniken direkt efter behandlingen och därefter återgå till sina normala aktiviteter efter bara några dagars konvalescens.  För att ådernät helt och hållet ska försvinna kan det krävas att behandlingen upprepas ett par gånger.