Juni 24, 2020

Känslan av tunga och trötta ben, en känsla av oro och kramper samt svullnad är dagliga komplikationer för en person som har åderbråck. Åkommorna som orsakas av åderbråck kan vara mycket besvärliga och orsaka både fysisk och mental smärta. Personer som har åderbråck upplever ofta mycket lättnad efter en behandling av åderbråck, och en behandling av åderbråck kan hjälpa till att förbättra livskvaliteten.

Åderbråck och defekta venklaffar

Orsaken till åderbråck återfinns i kroppens blodcirkulation. När det syrefattiga blodet pumpas till hjärtat för att syresättas är det i venerna som det pumpas. Här pumpas blodet mot tyngdkraften, och för att hindra att blodet rinner tillbaka nedåt finns venklaffarna som reglerar blodflödet.

normala vener vs åderbråck vener

Venklaffarna slits, precis som resten av kroppen, över tiden men det finns också andra faktorer som påverkar venklaffarnas funktion.

Genetik

Den främsta anledningen till att åderbråck uppstår är arv, åderbråck är nästan till hundra procent ärftliga. Har en förälder haft åderbråck kommer barnet också att få det. Men även om åderbråck är ärftliga kan en person själv påverka när i livet åderbråcken kommer och hur omfattande de blir.

Övervikt

Övervikt betyder att det finns en större kroppsvolym som behöver blod, detta leder till att hjärtat måste pumpa mer och det leder till brister i blodcirkulationen vilket i sin tur leder till att belastningen på venklaffarna ökar, och därmed ökar risken för åderbråck.

Graviditet

Vid en graviditet ökar också kroppsvikten. Samtidigt förändras hormonbalansen, vilket påverkar venernas elasticitet. En växande livmoder ökar också trycket på bäckenet och de stora blodkärlen, och detta påverkar också uppkomsten av åderbråck.

Tromboflebiter

En tromboflebit är en liten blodpropp som kan uppstå i benen. Blodproppen kan orsaka ökat tryck i venerna och bilda åderbråck.

Förundersökningen - Första steget för att behandla åderbråck

För en person som har åderbråck som orsakar fysiska och psykiska besvär kan behandla åderbråcken, och därmed bli av med besvären. Det finns olika, mycket skonsamma och effektiva metoder för behandling av åderbråck. De metoder som används vid Åderbråcksklinikerna är de mest moderna formerna för behandling av åderbråck.

Det första steget i behandlingen av åderbråck är en förundersökning där en specialist undersöker benen med ultraljud. Ultraljudsundersökningen ger en bild av blodflödet, venklaffarnas funktion och graden av möjliga åderbråck. Specialisten utvärderar sedan rätt metod för behandling av åderbråck.

Behandling av åderbråck - Skonsamma behandlingsmetoder

Den behandlingsmetod som väljs för behandling av åderbråck beror på olika faktorer, inklusive graden av åderbråck i fråga samt om en tidigare behandling har utförts för åderbråck.

Laserbehandling för behandling av åderbråck

En av de mest använda metoderna för behandling av åderbråck är laserbehandling. Denna behandling innefattar att stänga den sjuka venen med en laser. Värmen från lasern påverkar venen så att den stängs och det gör att åderbråcken försvinner eftersom blodet inte längre kan passera.

Radiofrekvens - En metod för behandling av åderbråck

Vid en radiofrekvensbehandling avlägsnas åderbråcken genom att en kateter sätts in i venen och värmen som avges av radiofrekvensen får venen att stängas. Detta resulterar i att åderbråcken försvinner.

Skuminjektion för behandling av åderbråck

En så kallad skumbehandling används för mindre åderbråck eller där åderbråcken tidigare har behandlats. Om en behandling av åderbråck redan tidigare har utförts finns det begränsningar för typen av behandling som kan användas vid en ny behandling av åderbråck. I detta fall kan en skumbehandling erbjudas för att behandla åderbråcken. En skumbehandling är inte lika effektiv som en laser- eller radiofrekvensbehandling, men den är effektiv vid behandling av mindre åderbråck.

Flebektomi - Behandling av synliga åderbråck

Åderbråck kommer i många fall att uppträda som synliga blodkärl på benen. Behandling med flebektomi kan ta bort dessa synliga blodkärl och är därför en behandling för den kosmetiska delen av åderbråck. Vid en flebektomi kommer specialisten att lägga mycket små snitt på benet där de synliga blodkärlen sitter, varefter en liten del av de synliga åderbråcken tas bort.

Flebektomi används ofta i kombination med en annan typ av behandling av åderbråck för att komma åt både de medicinska och kosmetiska symptomen.

Sammanfattning - Behandling av åderbråck

Det finns olika faktorer som bidrar till åderbråck. Arv är den viktigaste faktorn, men övervikt och graviditet spelar också en avgörande roll. Åderbråck uppträder när funktionen av venklaffarna är otillräcklig, så att trycket i venen ökar vilket kan resultera i åderbråck.

Det finns flera metoder för behandling av åderbråck, valet av behandlingsmetod beror bland annat på graden av åderbråck.

Behandling av åderbråck kan hjälpa till att ta bort eller minimera de fysiska och mentala besvären som kommer med åderbråck och det kan förbättra en persons livskvalitet.

före och efter behandling av åderbråck

5 snabba frågor om Behandling av åderbråck

Åderbråck på fötterna

Åderbråck förekommer oftast på benen, men åderbråck ses också väldigt ofta på fötterna. Det kan vara svårt att behandla åderbråck på fötterna och kräver en bedömning av en specialist.

Kriterier för operation av åderbråck

Åderbråck klassificeras från C0-C6. Åderbråck kan opereras när det vid ultraljudsundersökning har upptäckts att det finns åderbråck. När det gäller en C1 kallas det för vaskulär ruptur/ådernät, som kan avlägsnas genom skleroterapi.

Få bort åderbråck själv

Om du har åderbråck kräver det behandling för att få dem borttagna. Du kan själv vidta olika åtgärder för att minska besvären och lindra symtomen – inklusive användning av stödstrumpor och att hålla dig frisk och aktiv.

Symtom på åderbråck

De vanligaste symptomen vid åderbråck är
- Oro i benen
- Svullnad
- Kramp
- Känslan av tyngd
- Klåda
Dessa symtom kan lindras genom att till exempel använda stödstrumpor.

Vad är åderbråck?

Ett åderbråck är en ven, ett blodkärl, som buktar ut på huden och orsakar mild smärta. Åderbråck ses ofta på benen, då trycket på venerna är störst i benen. Om du har åderbråck ska de tas bort med behandling.