November 25, 2019

Åderbråck är slingriga, blåaktiga, svullna vener som ligger så ytligt under huden att de både syns och kan kännas från utsidan. Åderbråck uppstår oftast först runt knävecken och växer sedan både upp och ned på benet, oftast nedåt på underbenet.

Anledningen till att åderbråck uppstår är att klaffarna som reglerar blodflödet i venerna försämras till den grad att de läcker blod nedåt. Detta blod ansamlas i pooler under venklaffarna och det är dessa pooler av blod som växer till åderbråck.

Arv är den viktigaste anledningen till att en person får åderbråck. Om en eller båda föräldrarna har åderbråck är det nästan hundra procents sannolikhet att barnet också får åderbråck. När åderbråcken uppstår och hur omfattande de blir påverkas dock av en persons livsstil.

Varför åderbråck bör behandlas

Åderbråck är nästan aldrig farliga men kan orsaka obehag och lindrig värk. En person som har åderbråck kan känna att benen är tunga och en lindrig värk i benen där åderbråcken sitter.  Vid svårare fall av åderbråck kan mörka fläckar växa fram vid anklarna och dessa mörka fläckar kan efter en tid orsaka klåda och variga, svårläkta, sår.

gradering av åderbråck i skala 1-6. CEAP Klassifikation

En annan form av obehag som åderbråck kan skapa är de som är av en kosmetisk typ. Många personer uppfattar åderbråck som mycket fula vilket gör att personen i fråga drar sig för att visa upp sig i kläder där benen där synliga - såsom kortbyxor, kjol, kort klänning eller badkläder. Man kan också känna att man är oattraktiv inför sin partner eller en potentiell ny partner. Dessa känslor relaterade till de kosmetiska delarna av åderbråck kan medföra inskränkningar i en persons liv och de ska därför accepteras som ett fullgott skäl för att behandla åderbråcken.

Hur man inleder en behandling av åderbråck

Om en person känner att hans eller hennes symptom, fysiska eller kosmetiska, från åderbråcken innebär ett obehag eller en inskränkning i livet så kan personen ifråga kontakta en läkare för en undersökning av åderbråcken samt en konsultation kring möjliga behandlingar av åderbråcken.

Det bör vara en läkare som är specialiserad på kärlkirurgi som gör undersökningen av åderbråck. Denna undersökning görs genom att läkaren synar åderbråcken från utsidan och ofta används också ultraljud för att skapa en mer komplett bild av åderbråckens omfattning.

Därefter används resultatet från undersökningen som grund för en diskussion mellan läkare och patient om hur man ska gå vidare med en eventuell behandling.

Det finns två generella riktningar för att gå vidare med en behandling av åderbråck. Den första är att personen med åderbråck själv vidtar livsstilsrelaterade åtgärder för att lindra symptomen från åderbråcken. Den andra är att genomföra en klinisk behandling för att ta bort åderbråcken.

Behandla åderbråck genom förändrad livsstil

Som vi beskrivit ovan är det brister hos klaffarna i venerna som gör att blod läcker tillbaka nedanför klaffarna där de ansamlas i pooler som sedan växer till åderbråck. Det är en persons genetiska arv som nästan till hundra procent avgör om venklaffarna kommer att fungera livet ut eller inte. Men även om det finns brister i venklaffarna så kan det få olika stor konsekvens för en person beroende på personens livsstil.

Det finns nämligen en starkt bidragande orsak till hur stor påverkan brister i venklaffarna får på framväxten av åderbråck och det är blodcirkulationen. Om en person har en god blodcirkulation så flödar blodet lättare upp mot hjärtat vid varje pulsslag jämfört med om blodcirkulationen är dålig. Brister hos venklaffarna kan med andra ord kompenseras med en god blodcirkulation.

Några saker som kan förbättra blodcirkulationen är att hålla en normal kroppsvikt, regelbunden motion, undvika rökning, minska alkoholkonsumtionen, öka intaget av grönsaker och minska intaget av kött, undvika att stå eller sitta helt stilla under längre perioder, hålla benen i högläge, bära stödstrumpor med mera.

En person som förändrar sin livsstil på ett sätt som förbättrar blodcirkulationen kan reducera symptomen från åderbråck samt försena uppkomsten av åderbråck även om venklaffarna börjar fungera sämre. En förbättrad blodcirkulation minskar också slitaget på venklaffarna från första början.

Kliniska behandlingsmetoder för åderbråck

Som komplement till livsstilsförändringar för att motverka uppkomsten av och symptomen från åderbråck kan man också ta bort åderbråcken helt och hållet. Det finns ett antal moderna behandlingar för åderbråck som alla har det gemensamt att de går snabbt att utföra och att de är minimalt invasiva för patienten.

De moderna metoderna för behandling av åderbråck utförs av en kärlkirurg som för in en kateter i de vener där åderbråcken finns. Med ett verktyg på katetern försluts därefter de skadade venerna som utan syretillförsel snart skrumpnar varefter de kan dras ut ur kroppen med hjälp av en mycket liten krok.

De metoder som används för att försluta de skadade venerna är bland andra laser, lim och skum.

Ett ingrepp som det beskrivs ovan kan utföras under lokalbedövning på en klinik utanför ett sjukhus, det tar bara någon timme att utföra och patienten kan därefter återvända hem för några dagars konvalescens innan han eller hon återgår till sina normala aktiviteter.