Juni 3, 2019

Åderbråck är i sina vanligaste former inte farliga. Åderbråck skapar dock ofta obehag och kan uppfattas som fula av den som har dem, och vara en begränsning i vardagen som kan leda till försämrad livskvalitet.

I vissa fall kan dock åderbråcken förvärras och då kan de vara både smärtsamma och farliga.

Några av de vanligaste symptomen på att åderbråcken har förvärrats är missfärgning av den nedre delen av underbenet i kombination med variga sår som inte försvinner av sig själva, smärta och rastlöshet i benen under natten eller när personen ställer sig upp efter att ha suttit en stund samt om åderbråcken börjar blöda och inte slutar blöda utan att de utsatts för någon avsevärd skada utifrån.

När åderbråcken har symptom som är allvarliga är det viktigt att omedelbart uppsöka en läkare. På Åderbråcksklinikerna kan vår specialläkare undersöka dina ben för åderbråck och kontrollera graden av dem. Detta görs genom en förundersökning, som är det första steget till en åderbråck.

Farliga tillstånd som kan orsakas av åderbråck

Några av de tillstånd som kan uppstå när åderbråcken är allvarliga, och rent av farliga är:

Hyperpigmentering
I allvarliga fall vid åderbråck kan blod i benens vener läcka till den omgivande vävnaden. Benet kommer då att svullna upp vilket orsakar smärta för patienten och benet kommer också bli missfärgat i en mörk ton. Detta tillstånd kallas för hyperpigmentering.

Lipodermatoskleros
Lipodermatoskleros är ett tillstånd som kan uppstå i svåra fall av åderbråck, då venerna i benen fungerar mycket dåligt. Lipodermatoskleros är en inflammation i underbenet, oftast i ankelhöjd, och syns på benets utsida då det blir svårt missfärgat i en mörk ton. Detta kommer medföra att benet svullnar upp, tar en fast form och känns tungt vilket gör att det är svårt att slappna av.

Venöst bensår
Åderbråck som beror på svår förslitning av venklaffarna i benen kan med tiden orsaka venösa bensår. Detta tillstånd innebär att huden bryts ned och visar köttet därunder. Venösa bensår tenderar att växa med tiden och därmed skapa allt större obehag och irritation i benen. Venösa bensår kan vara stora som en handflata och såren är ofta röda eller gula

Spontana blödningar
Åderbråck tenderar att bryta ned huden med tiden. Detta medför att åderbråcken kommer allt närmare ytan på huden vilket i sin tur medför att minsta lilla skada på huden kan leda till blödningar som inte upphör av sig själva. Själva blödningen kanske inte orsakar smärta men blodförlusten kan bli allvarlig om skadan inte behandlas.

Tromboflebit
Tromboflebit är en blodpropp i en ytlig ven som ofta uppstår i kombination med en inflammation. Denna blodpropp uppstår på grund av försvagade vener och dålig blodcirkulation. En person som har en ytlig blodpropp kan känna att venerna är ömma samt en bestående smärta och svullna ben.

Djup ventrombos
En djup ventrombos är en farligare typ av blodpropp än en tromboflebit. En av farorna med en djup ventrombos är att personen som drabbas inte märker det. Blodproppen kan göra att venerna sväller upp och det gör ont. I ett värsta läge kan blodproppen lossna för att sedan fastna igen i en annan plats i kroppen där den är mycket farligare, till exempel i lungorna.

gradering av åderbråck i skala 1-6. CEAP Klassifikation

Personer som visar symptom som kan vara tecken på något av ovanstående tillstånd ska omedelbart uppsöka en läkare för undersökning.

Minska risken för uppkomst av farliga åderbråck

Det finns en mängd åtgärder som en person med åderbråck kan vidta för att undvika de mer allvarliga, och farliga, tillstånden som åderbråck i värsta fall kan leda till.

Uppkomsten av åderbråck är starkt kopplad till försvagade klaffar i venerna i benen vilket gör att alla åtgärder för att minska denna förslitning innebär att risken för att få åderbråck eller för att befintliga åderbråck förvärras är att rekommendera.

Ett av de bästa sätten att minska förslitningen av venklaffarna i benen är att förbättra blodcirkulationen och detta kan åstadkommas genom till exempel viktminskning, ökad motion, minskat stillasittande, att ha benen i högläge, att bära stödstrumpor och att undvika kläder som sitter åt runt lår och höft.