Oktober 3, 2019

Att bli och vara gravid är kanske den mest spännande delen av en kvinnas liv. Det är mycket känslor och förhoppningar som kommer under en tid då kroppen också går igenom en mängd förändringar. De flesta av dessa förändringar är förstås positiva men några av dem kan vara påfrestande för kroppen. Vissa förändringar finns också kvar efter graviditeten och en del av dem kan uppfattas som besvär. En av de förändringar som kan uppfattas som besvär efter en graviditet är att den ökade kroppsvikten under graviditeten påverkat blodcirkulationen på ett sätt som gjort att venklaffarna inte riktigt kunnat göra sitt jobb och att det därmed skapats små pooler av blod i venerna, oftast på baksidan av knäna, som kan leda till att ådernät bildas.

Vad är ådernät?

Dessa små pooler av blod syns ofta genom huden som små blå eller lila ådror som ofta slingrar sig som ett nät där de uppstår. Det är på grund av detta utseende som dessa blodkärl kallas för ådernät. Ådernät är inte farliga och de orsakar ingen smärta.

Hur uppkommer ådernät?

Ådernät uppstår på grund av bristande funktion i de klaffar som reglerar blodflödet i venerna. När dessa klaffar slits så kan blodet som ska pumpas mot hjärtat istället rinna tillbaka ned i venen och där bildas då pooler av blod som gör venerna tjockare och det bildas då också nya vener som ringlar sig nedanför venklaffarna. Det är dessa nya vener som är ådernäten.

Ådernäten uppkommer som sagt på grund av brister i venklaffarna. Brister i venklaffarna uppkommer i sin tur på grund av att dessa slitits och därför fungerar illa. Som alla andra funktioner i kroppen så slits också venklaffarna med tiden. Detta gör att ådernät är vanligare bland äldre personer än bland yngre personer. Anlag är den absolut vanligaste anledningen till att en person får ådernät. Om en person har anlag för ådernät kommer den personen nästan helt säkert att få ådernät någon gång under livet.

Normal ven grafik
Åderbråck ven grafik

Det är däremot ett antal faktorer som spelar in på när ådernäten kommer att uppstå och hur omfattande dessa blir. Dessa faktorer är bland andra övervikt, motion, rökning, stillasittande med flera. Det gemensamma för de riskfaktorer som finns för att ådernät ska uppstå är att de alla försämrar blodcirkulationen vilket leder till att redan slitna venklaffar får än svårare att pumpa blod mot hjärtat vilket gör att blodet ansamlas i de pooler som vi nämnt ovan.

Varför är ådernät vanliga vid graviditet?

Ådernät är vanligt förekommande i samband med graviditet. Detta beror på att en gravid kvinna i strikt bemärkelse är överviktig under graviditeten. Det är inte övervikt som beror på fetma som avses utan den extra vikt som fostret och fostervattnet medför. Denna vikt påverkar kroppen på samma sätt som traditionell övervikt när det gäller blodcirkulationen. Till detta kommer att det är mer blod som ska pumpas runt eftersom fostret också är en del av blodomloppet hos en gravid kvinna. Därför är det mycket vanligt att annars mycket friska kvinnor drabbas av ådernät i samband med graviditet.

Försvinner ådernäten efter graviditeten?

Det är vanligt att ådernät försvinner av sig själva efter att graviditeten avslutats eftersom den graviditetsrelaterade övervikten då försvinner och blodcirkulationen då förbättras. Det är dock inte alltid som ådernäten försvinner av sig själva trots att övervikten försvinner och det är inte heller så ovanligt att kvinnor i samband med graviditet har gått upp i vikt på grund av förändrade mat- och motionsvanor under graviditeten. Försvinner inte denna övervikt efter graviditeten så finns det risk att eventuella ådernät inte försvinner av sig själva.

Finns det skäl att behandla ådernät i samband med graviditet?

Ådernät i samband med graviditet är som sagt helt ofarliga men det finns många personer som tycker att dessa ådernät är fula. Man kan förstås föra ett resonemang om varför kosmetiska problem är något för vården att hantera men man får inte glömma bort att om kosmetiska förändringar innebär begränsningar i livet så är de väl så goda anledningar till att genomföra en behandling. Om en person uppfattar sina ådernät som fula kan det innebära att den personen drar sig för att gå i kjol eller kortbyxor och personen kanske heller inte vill visa upp sig på en offentlig badstrand. Dessa begränsningar kan helt klart klassas som försämrad livskvalitet och det är ett mycket gott argument för att genomföra en behandling för ådernät i samband med graviditet.

Kan man behandla ådernät kopplade till graviditet?

Det finns flera mycket bra behandlingsmetoder för ådernät i samband med graviditet. Dessa moderna metoder kräver inga större ingrepp och kan utföras vid en klinik utanför ett sjukhus. Patienten kan gå hem direkt efter ingreppet som utförs under lokalbedövning och tar cirka en timme att genomföra. Efter ingreppet behöver patienten bara ett par dagars konvalescens innan hon kan återgå till sin normala verksamhet.

Sammanfattning - Ådernät och graviditet

Ådernät i samband med graviditet beror på att kvinnans vikt ökar under graviditeten på grund av fostret och fostervattnet. Dessa ådernät försvinner ofta av sig själva efter att graviditeten avslutats.

Om inte ådernäten som uppkommit i samband med en graviditet försvinner av sig själva och kvinnan uppfattar dem som en begränsning i livet kan ådernäten behandlas. Moderna metoder för att behandla ådernät är mycket smidiga och tar bara någon timme att utföra. Efter utfört ingrepp kan kvinnan återvända hem och kan därefter återgå till normala aktiviteter efter bara några dagar.