Åderbråck är en vanlig venös sjukdom som drabbar ungefär var tredje vuxen. Åderbråck är ärftliga, så om en av föräldrarna har haft det kommer barnet att få det. Om åderbråck är en stor olägenhet och bidrar till en försämring av livskvaliteten kan det vara värt att överväga en åderbråcksbehandling som kan ta bort eller minska fysiska och psykiska besvär.

Åderbråck uppstår på grund av defekta venklaffar

Åderbråck är en samling blod i en ven. Detta tillstånd kan uppstå om venklaffarna är defekta, till exempel på grund av slitage. Venklaffarna slits över tiden precis som resten av kroppen. Venklaffarna inne i venerna i benen har till uppgift att reglera blodflödet så att blodet bara kan pumpas i en riktning till hjärtat för att få syresättas. När venklaffarna är defekta och inte kan reglera blodflödet kan återflöde uppstå, vilket kan leda till ökat tryck i venerna och blod kan samlas i pooler, vilket är vad som orsakar åderbråck. Dåliga venklaffar kan vara en kronisk venös sjukdom, venös insufficiens, men tillståndet kan också uppstå på grund av andra faktorer som ålder, fetma eller graviditet.

normala vener vs åderbråck vener

Vem får åderbråck?

Alla vuxna, och även unga människor, kan också få åderbråck. Åderbråck påverkar ungefär trettio procent av alla människor, oftast på grund av arv eller miljöfaktorer, men åderbråck är ofta relaterade till:

Hög ålder

Äldre människor har oftare defekta venklaffar eftersom venklaffarna, precis som resten av kroppen, slits med åldern. Därför är åderbråck vanligare hos äldre än hos yngre människor.

Övervikt

Övervikt och åderbråck är ofta relaterade eftersom fetma försämrar blodcirkulationen, vilket leder till ökat tryck i venerna.

Graviditet

Åderbråck kan uppstå under graviditet och detta beror ofta på kvinnans ökade kroppsvikt tillsammans med en förändrad hormonbalans som har en negativ inverkan på venklaffarna.

När ska man behandla åderbråck?

Åderbråck orsakar ofta fysiskt obehag i form av tunga, trötta och ömma ben. Detta tillstånd kan också orsaka svullnad och en känsla av tyngd. En person som har haft åderbråck under en lång tid vänjer sig ofta med åderbråcken och därför kan det vara svårt att bedöma när en åderbråcksbehandling behövs.

Åderbråck orsakar inte bara fysiskt obehag utan kan också orsaka visst psykiskt lidande och vara en begränsning i vardagen eftersom man kanske inte vill visa upp sig barbent.

Åderbråck utvecklas över tid, vilket innebär att åderbråcken försämras om de inte behandlas. Åderbråck är ofarliga men om tillståndet förvärras kan det orsaka allvarligare sjukdomar.

Icke-behandlade åderbråck kan förvärras och orsaka venösa bensår som inte läker, och i svårare fall kan de leda till tromboflebit, blodproppar.

gradering av åderbråck i skala 1-6. CEAP Klassifikation

Typer av åderbråcksbehandlingar

Det första steget inför en åderbråcksbehandling är en förundersökning då specialisten undersöker benen med ultraljud för att få en uppfattning om blodcirkulationen är och om det finns åderbråck. Om förundersökningen visar att det finns åderbråck, kommer specialisten att bedöma lämplig behandling för patienten.

Det finns olika typer av åderbråcksbehandlingar som alla är extremt skonsamma och effektiva. Vid Åderbråcksklinikerna används endast de mest moderna åderbråcksbehandlingarna.

Laserbehandling

En laserbehandling är en mycket effektiv metod för att ta bort åderbråck. Denna typ av åderbråcksbehandling innebär att en kateter förs in i den sjuka venen, och sedan sätts lasern in i katetern och dras långsamt ut. Lasern släpper ut värme som får venen att stängas, vilket innebär att blodet inte kan passera och åderbråcken försvinner därmed.

Skumbehandling

En skumbehandling används ofta i mindre och mer ytliga åderbråck eller hos patienter som redan tidigare har behandlat åderbråck. Vid denna åderbråcksbehandling injiceras ett läkemedel, en typ av skum, i den sjuka venen. Skummedlet gör att venen täpps till och blodet rinner därför på andra sätt och åderbråcken försvinner.

Både laserbehandling och skumbehandling är medicinska åderbråcksbehandlingar. Det vill säga de tar bort den del av åderbråcken som orsakar obehag. För att ta bort den kosmetiska delen, det vill säga de synliga åderbråcken på benet, används flebektomi.

Flebektomi

Flebektomi används ofta i samband med en annan åderbråcksbehandling. Vid flebektomi läggs små snitt i huden där åderbråck sitter. Därefter dras en liten bit av den sjuka venen ut och därmed försvinner de synliga åderbråcken på benen. De mycket små ärr som uppstår i samband med behandlingen minskar med tiden.

Efter en åderbråcksbehandling

Beroende på vilken åderbråcksbehandling som använts får patienten ett bandage som ska användas under ett dygn. Efter det är det en god idé att använda en kompressionsstrumpa för att främja blodcirkulationen och minska svullnaden.

Alla patienter som har behandlat åderbråck vid Åderbråcksklinikerna erbjuds en uppföljning tre till fyra månader efter åderbråcksbehandlingen. Vissa patienter kan uppleva missfärgningar upp till sex månader efter en åderbråcksbehandling, men detta är helt individuellt.

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
Boka en konsultation
Vi är redo att hjälpa dig med dina åderbråck.