Juni 13, 2022

Stödstrumpor kan vara ett bra alternativ om du har mycket problem med åderbråck, eftersom stödstrumpan lindrar smärtan som åderbråck kan orsaka. Stödstrumpor kan också användas som en förebyggande åtgärd för att främja optimal blodcirkulation.

Hur åderbråck uppstår

Åderbråck bildas när venklaffarna inte fungerar korrekt, vilket gör att blodet kan strömma tillbaka i venerna. I venerna finns venklaffar som ser till att blodet bara går åt ett håll, mot hjärtat. Om dessa venklaffar är skadade stängs de inte längre ordentligt, vilket gör att blodet kan flöda i fel riktning. Detta höjer blodtrycket och orsakar åderbråck som blir synliga på benen.

Åderbråck är nästan 100 procent ärftligt, och defekta venklaffar är genetiskt betingad. Du kan med all sannolikhet inte undvika att få åderbråck om du har en anlag för dem. Det finns dock olika åtgärder du kan följa för att minimera risken att få åderbråck.

Symtom på åderbråck - Olika åtgärder

Det finns flera faktorer som påverkar när i livet man får åderbråck. Åderbråck är vanligare hos kvinnor, överviktiga, gravida kvinnor, hos personer som har rökt i många år och personer som har haft en ohälsosam livsstil under många år.

Om du har en ärftlighet för åderbråck kan du vidta några åtgärder för att öka cirkulationen i benen. Det kan vara bra att bära stödstrumpor, förutom regelbunden motion och rörelse. Om du redan har åderbråck och känner svullnad och smärta kan en stödstrumpa ge symtomlindring.

Stödstrumpor är bra för symtomlindring

Åderbråck kan ge lindriga besvär som kramper, svullnad och en känsla av tyngd i benen. Stödstrumpor kan hjälpa till att lindra detta genom att öka blodflödet till benen, vilket lindrar smärtan som orsakas av åderbråck.

Stödstrumpor kan också hjälpa till att minimera risken för att åderbråck utvecklas snabbt om åderbråcken ännu inte är så långt framskridna. Stödstrumpor kan hjälpa till att lindra symtomen, men åderbråck kan inte avlägsnas med hjälp av stödstrumpor och stödstrumpor ingår inte i själva behandlingen av åderbråck.

Stödstrumpor hjälper till att stödja benens pumpfunktion och gör det enklare för blodet att återvända till hjärtat. Det är just denna funktion som skadas när åderbråck utvecklas.

Stödstrumpor - vilka typer finns det?

Strumpor kan delas in i olika kategorier beroende på dina behov. Innan du väljer rätt typ av stödstrumpa bör du alltid rådgöra med en professionell person eller läkare.

Stödstrumpor hjälper till att förbättra blodcirkulationen från benen till hjärtat. Eftersom stödstrumporna ger ett yttre tryck och förbättrar blodflödet förbättras venpumpens funktion avsevärt när stödstrumpor används.

Stödstrumpor är därför en riktigt bra idé att använda om du vill lindra besvären från åderbråck och förbättra blodcirkulationen.

Snabba frågor kring åderbråck och stödstrumpor

Är stödstrumpor bra mot åderbråck?

Stödstrumpor kan hjälpa till att lindra de symtom som åderbråck kan orsaka. Genom att använda en stödstrumpa förbättras blodcirkulationen eftersom stödstrumpan ger ett lätt tryck på benet och på musklerna.

Hur får jag bort åderbråck utan operation?

Stödstrumpor kan användas för att lindra symtomen, men de anses inte vara en del av behandlingen. Om du har åderbråck kommer det att krävas behandling för att bli av med åderbråck.

Kan man smörja bort åderbråck?

Åderbråck kan inte tas bort med en kräm. Enda sättet att bli av med dina åderbråck är genom en åderbråcksbehandling med till exempel laser, radiofrekvens eller skum.