April 17, 2019

Det är vanligast att åderbråck förknippas med äldre personer och åldrande är en av de starkast bidragande orsakerna till att åderbråck uppstår. Det finns dock många andra saker som bidrar till uppkomsten av åderbråck varav livsstilen är en av de främsta. Den här artikeln är skriven för personer som är i 20- till 30-årsåldern och funderar på varför de fått åderbråck.

Vad orsakar åderbråck

Det är många faktorer som orsakar åderbråck men den faktor som är viktigast är arvet. Om en persons föräldrar eller far- och morföräldrar har eller har haft åderbråck är det mycket sannolikt att personen också kommer att få dem. Särskilt om det är en kvinna som är över 30 år.

Oavsett arv och ålder så är uppkomsten av åderbråck starkt kopplat till en persons livsstil. Så om en person har både ett arv som inkluderar åderbråck och en livsstil som ökar risken för åderbråck så är det högst sannolikt att personen också kommer att få åderbråck.

Varför kan åderbråck uppstå hos yngre personer

Det har blivit vanligare med åderbråck hos personer i ung ålder. Varför det blivit så är kopplat till hur åderbråck uppstår. Så det första vi ska göra är att titta närmare på vad det är som orsakar åderbråck.

Vad orsakar åderbråck hos yngre personer

Några av de faktorer som bidrar till uppkomsten av åderbråck i unga år är:

 • Graviditet, nu eller tidigare
 • Genetiskt arv. Det kan till exempel vara gener som medför att klaffarna i venerna är svagare och därmed slits ned snabbare
 • Kirurgiska ingrepp som följd av olyckor, sjukdom med mera
 • Kläder och skor, som till exempel tajta byxor och skor med höga klackar
 • Tidigare skador på venerna i benet
 • Kvinnor utvecklar oftare än män åderbråck i unga år. Detta är kopplat till kvinnors hormoner
 • Övervikt eller fetma
 • Fysisk inaktivitet
 • Att en person sitter eller står stilla hela dagarna när han eller hon arbetar
 • Medicinering som påverkar blodcirkulationen
 • Att personen varit sängliggandes under en längre tid, till exempel på grund av sjukdom, idrottsskador eller annat

De situationer som listas ovan bidrar alla till att öka risken för åderbråck i unga år.

Graviditet och åderbråck

Redan tidigt i graviditeten ökar risken för att blod ansamlas i benen. Även om detta är vanligare hos blivande mammor i 30-årsåldern så förekommer det också hos blivande mammor som är yngre.

Viktökning under graviditet är en starkt bidragande orsak till åderbråck. Det är inte bara mammans egen vikt som ökar utan det är också den viktökning som kommer med fostret, fostervattnet och moderkakan.

Det är dock inte bara vikten utan också den ökade blodvolymen och hormonella förändringar som orsakar åderbråck under eller efter graviditet. Extrema hormonförändringar under den tidiga graviditeten samt ett långsammare blodflöde för att förbereda kroppen på graviditet och födseln kan orsaka åderbråck och spindennätsvener samt blodproppar. En person som har åderbråck i familjearvet ska prata med sin läkare om hur han eller hon kan minska riskerna för åderbråck under graviditeten. Personen bör också uppsöka läkare om de åderbråck personen dragit på sig under graviditeten inte försvinner inom tolv veckor efter att graviditeten avslutats.

Fetma, övervikt och åderbråck

Övervikt och fetma är en starkt bidragande orsak till uppkomsten av åderbråck. Det är en kombination av genetik, stillasittande och dåliga matvanor som gör att uppkomsten av åderbråck ökar bland yngre personer. Redan i unga år bidrar fetma och stillasittande till uppkomsten av vuxna personers sjukdomar hos barn och unga. Det är inte bara åderbråck utan också andra sjukdomar relaterade till blodcirkulation som till exempel hjärtsjukdom och högt blodtryck.

Stillasittande och åderbråck

Det är mycket vanligt med personer som inte bara sitter stilla under sin lediga tid men också när de arbetar. Även att stå still under längre tider inkluderas här. Det är inte bara det att brist på fysisk aktivitet minskar blodcirkulationen, utan den orsakar också övervikt och fetma. Det är heller inte bara åderbråck som kan uppstå som en följd av fysisk inaktivitet utan också en mängd andra sjukdomar.

Skador, sängliggande och åderbråck

Även en person som sköter sin hälsa och klär sig i lediga kläder löper risken att drabbas av åderbråck om personen drabbas av skador som gör personen sängliggande under en längre period. Att ligga i horisontalläge under en längre tid kan minska blodcirkulationen och öka risken för åderbråck och blodproppar.

Vad kan förebygga uppkomsten av åderbråck hos yngre personer

En person som tillhör någon av riskgrupperna för att få åderbråck och dessutom har en livsstil som gör sannolikheten för åderbråck större bör förstås agera så snart det går för att minska riskerna för åderbråck. Om åderbråck väl utvecklats på benen tar är det mycket mer tid och är mer komplicerat att bli av med dem än det är att förebygga deras uppkomst och åderbråcken blir också mycket värre med tiden.

Med rätt råd och en förändrad livsstil kan en person dock göra mycket för att minska risken för att få åderbråck.

Det finns ett antal saker en person själv kan göra för att förebygga uppkomsten av åderbråck i unga år. Några av dessa saker är:

 • Motionera
 • Bär stödstrumpor
 • Gå ned i vikt

Motionera för att förebygga uppkomst av åderbråck i unga år

Ett av de bästa sätten att förebygga uppkomsten av åderbråck i unga år är att motionera. Det kan vara så enkelt som att resa sig ur soffan varje timme och ta en promenad runt huset. Eller så kan personen parkera bilen längst bort på parkeringsplatsen och få några extra steg på väg till jobbet eller affären.

Eftersom personer som löper högre risk för att få åderbråck i unga år ofta är väldigt stillasittande så är det ofta mycket små ansträngningar som krävs för att bryta det negativa mönstret. Att lämna stadiet som helt stillasittande innebär, precis som ordet antyder, att röra på sig, om än väldigt lite.

Gå ned i vikt för att förebygga uppkomst av åderbråck i unga år

Vad en person äter är väldigt kopplat till personens hälsa och även i fall med åderbråck hos unga personer finns det ett tydligt samband mellan vad personen äter, om personen har övervikt och om personen löper risk att drabbas av åderbråck. Så unga personer som lider av övervikt eller fetma bör definitivt se över sin diet så att övervikten eller fetman kan minska och därmed också minska risken för att åderbråck ska uppkomma.

Rätt klädsel för att förebygga uppkomst av åderbråck i unga år

Att vara klädd i väldigt åtsittande kläder eller gå i höga klackar påverkar blodcirkulationen i benen negativt vilket i sin tur ökar risken för åderbråck. Till och med hos unga som i övrigt är helt friska och lever ett hälsosamt liv ökar risken för åderbråck markant om personen bär kläder som är åtsittande över benen eller sträcker underbenen på ett sätt som höga klackar gör.

Inta rätt position för att förebygga uppkomst av åderbråck i unga år

En person som är medveten om att han eller hon befinner sig i riskzonen för att få åderbråck kan minska den risken genom att lägga benen i högläge när så är möjligt. Med högläge menas inte horisontalläge utan vad som menas är att underbenen ska befinna sig högre än vad hjärtat gör. Att ha underbenen så högt ökar blodflödet genom venerna tillbaka till hjärtat vilket minskar den ansamling av blod i venerna som är orsaken till att åderbråck uppstår.

Hur kan åderbråck hos yngre personer behandlas

För yngre personer som redan drabbats av åderbråck finns det en hel del behandlingar som kan åtgärda problemen. Innan en medicinsk behandling inleds är det dock rekommenderat att personen försöker lindra besvären genom att vidta de åtgärder som vi ovan beskrivit som förebyggande. Det är nämligen så att besvären åderbråck skapar kan lindras väsentligt genom egen behandling.

Skulle det trots egna åtgärder vara så att åderbråcken är mycket besvärande eller känns väldigt anskrämliga för en person så finns det många bra metoder för att behandla åderbråck och många av dessa metoder är både skonsamma och går snabbt att genomföra.

Som vi ovan nämnt blir åderbråck värre med tiden så det är viktigt att en person som lider av åderbråck tar tag i sin situation i ett tidigt skede.

Sammanfattning av åderbråck hos yngre personer

Nedan följer en kort sammanfattning av artikeln ovan.

Vad orsakar åderbråck

Åderbråck orsakas av att klaffarna i venerna i benen inte håller helt tätt, och det kan bero på att klaffarna är slitna eller defekta. Detta leder till blodansamling i venerna och detta leder i sin tur till att dessa vener blir tjocka och får den blåaktiga färg som syrefattigt blod har när det syns genom huden.

Varför kan åderbråck uppstå hos yngre personer

Åderbråck hos yngre personer orsakas framförallt på grund av:

 • Genetisk predisposition
 • Övervikt
 • Stillasittande
 • Långvarigt sängliggande
 • Skador på venerna till följd av till exempel olyckor eller kirurgi
 • Medicinering

Vad kan förebygga uppkomsten av åderbråck hos yngre personer

En person kan förebygga åderbråck genom att påverka riskerna som följer med en viss livsstil. En person som återfinns i riskgrupper för att få åderbråck kan:

 • Motionera
 • Gå ned i vikt
 • För att öka blodcirkulationen kan en riskperson placera benen i ett läge där de är högre än hjärtat

Hur kan åderbråck hos yngre personer behandlas

Det finns många sätt att behandla åderbråck hos yngre personer. De första sättet är att förändra livsstilen. De andra sätten är medicinska behandlingar såsom laserbehandling, kirurgi med mera.