September 22, 2022

Varicer betyder åderbråck, och ordet varicer används ofta som fackterm. Varicer är en vensjukdom som drabbar ungefär var tredje person. Varicer är helt normalt att ha, är oftast inte farligt och det finns nya behandlingsmetoder för att enkelt och skonsamt ta bort varicerna.

Varicer och venklaffar

I venerna i benen rinner blodet mot hjärtat för att syresättas, och för att undvika tillbakaflöde har vi venklaffar som sitter på insidan av venväggen. Venklaffarna har som uppgift att se till att ”vägen” är enkelriktad, så att blodet bara kan rinna i en riktning mot hjärtat.

När vi blir äldre utsätts kroppen för slitage, och venklaffarna försämras också. När venklaffarna är slitna fungerar de otillräckligt, så att en del av blodet rinner något bakåt. När detta tillstånd inträffar samlas blodet i pooler, och trycket i venerna ökar och åderbråck, varicer, kan utvecklas.

Defekta venklaffar orsakar varicer

Som beskrivits kommer venklaffarna att slitas ut med tiden, och detta tillstånd kan bidra till att orsaka varicer. Venklaffarna kan också bli defekta på grund av andra faktorer som:

  • Graviditet
  • Övervikt
  • Inaktivitet
  • Rökning

I samband med en graviditet sker stora och plötsliga förändringar i kroppen. Kroppsvikten ökar rejält, vilket pressar venerna, och hormonbalansen förändras vilket även påverkar venernas elasticitet. Likaså ökar blodvolymen markant och alla dessa förändringar påverkar blodcirkulationen och venklaffarnas funktion, vilket kan orsaka varicer. Därför är det många kvinnor som får varicer i samband med graviditet, och risken för varicer ökar med antalet graviditeter.

En allmänt ohälsosam livsstil med inaktivitet och rökning bidrar också till en högre risk att utveckla varicer någon gång i livet.

Symtom på varicer

Varicer är en vensjukdom, som hos många kommer att börja med lindriga symtom, som många väljer att leva med under en viss period. Dessa symtom på varicer kan dock utvecklas och bli ett stort besvär både fysiskt och kosmetiskt. De vanligaste symtomen är:

  • Klåda
  • Rastlöshet i benen
  • Tyngdkänsla i benen
  • Svullna ben
  • Kramper

När du väl har varicer på benen kommer tillståndet i många fall att förvärras med tiden, och varicerna försvinner inte av sig själva. Det betyder att när du har varicer på benen kommer det att krävas behandling mot varicer för att få bort varicerna på benen.

De symtom du kan ha kan därför med tiden förvärras och utvecklas till värre sjukdomsfall. Svårighetsgraden av varicer klassificeras enligt ett system, CEAP-klassificering, och denna används av kärlkirurgen för att bedöma varicernas tillstånd.

När tillståndet med varicer förvärras och varicer inte behandlas kan det i värsta fall leda till ett tillstånd med pigmentering, eksem eller venösa bensår.

Varicer kan minska livskvalitet

Som tidigare beskrivits kommer det att krävas en behandling av varicer för att ta bort varicerna och ta bort symtomen. Om varicer inte behandlas är det stor sannolikhet att tillståndet förvärras med åren, och detta tillstånd kan påverka livskvaliteten negativt.

Det har gjorts forskning som visar att livskvaliteten förbättras efter en behandling mot varicer och många upplever en stor förbättring i vardagen efter att varicerna har tagits bort.

Behandling av varicer

När varicerna på benen orsakar symtom som är väldigt besvärliga, och varicerna börjar påverka livskvaliteten, är det en bra idé att få varicerna behandlade. Det finns riktigt bra och skonsamma behandlingsmetoder för att ta bort varicer. De moderna metoderna för att behandla varicer är minimalt invasiva, endast lokalbedövning används och du kan normalt återuppta din vardag direkt efter varicebehandlingen.

Laserbehandling med flebektomi

En vedertagen och använd metod för att ta bort varicer på benen är laserbehandling. Behandlingen sker i lokalbedövning, och hela behandlingen tar ca 1 timme. Värmen som frigörs från lasern gör att venen som orsakar varicerna sluter sig. En laserbehandling kompletteras ofta med flebektomi för att uppnå bästa möjliga resultat, där orsaken till varicerna, liksom de synliga varicerna, tas bort.

Skumbehandling för att avlägsna varicer

Varicer kan uppstå flera gånger i livet, så vissa kan uppleva att behöva behandlas igen efter ett antal år. Om du får varicer igen så hade dessa varicer kommit oavsett om du har behandlats tidigare eller inte. I områden där varicer tidigare har tagits bort kommer i vissa fall en skumbehandling att användas för att ta bort befintliga varicer. Skumbehandling används också ofta för mindre typer av varicer. Med en skumbehandling stängs venen med ett läkemedel, och orsaken till varicerna avlägsnas.

En förbättrad livskvalitet och fina ben utan varicer

En varicebehandling tar bort varicerna och orsaken till varicer. Efter en varicebehandling blir det ofta tydligt för många hur besvärade de egentligen har varit av sina symtom. Många upplever att de har vant sig vid symtomen och därför är det plötsligt väldigt tydligt när symtomen är borta. Förutom de besvärande symtomen drabbas många även av de synliga varicerna på benen, vilket kan bidra till att begränsa människor i deras val av klädesplagg. Efter en mot varicer tas varicerna bort och forskning visar att detta bidrar till att förbättra livskvaliteten för många människor.

5 Snabba frågor om varicer

Vad är varicer?

Varicer är åderbråck, som är utvidgade, slingrande blodkärl som buktar ut på huden. Varicer förekommer särskilt på vaden och låret.

Varför får man varicer?

Varicer uppstår på grund av försvagning av venerna i benen på grund av ökat blodtryck i venerna och försvagade venklaffar.

Varför får man ådernät på benen?

Ådernät och varicer uppstår när venklaffarna inte kan hålla tätt, och trycket i venerna ökar, vilket gör att blodet samlas och det kan leda till ådernät eller varicer.

Kan varicer vara farligt?

Varicer är normalt inte farligt, men om varicerna inte behandlas kan de leda till allvarligare sjukdomar, som hudförändringar och venösa bensår.

Kan ådernät försvinna av sig själv?

När du väl har ådernät på benen kommer det att krävas behandling för att bli av med dem. Ådernät kan tas bort med skleroterapi.