Januari 21, 2020

Åderbråck är en vanlig åkomma och   ungefär trettio procent av befolkningen kommer vid något tillfälle i livet att få åderbråck.

Åderbråck uppkommer till följd av att venklaffarna blir försvagade och blodflödet försämras.  Det är dessa illa fungerande venklaffar som gör att blodet samlas i pooler.. Dessa pooler utvecklas därefter till åderbråck som slingrar sig nedåt och uppåt från knävecken där de oftast framträder först.

Åderbråcken fortsätter ofta att växa på benen och blir tjockare samtidigt sprider sig över större ytor främst på underbenen.

Åderbråck C2 CEAP Klassifikation

Även om åderbråck är nästan aldrig farliga , ger de oftast symptom i form av obehag och lindrig smärta. Dessutom uppfattas ben med åderbråck som  mindre estetiska och de drabbade personerna undviker att visa sina ben offentligt.

Det är därför många personer väljer att operera sina åderbråck. Rent generellt så är dock förväntningarna på resultaten av operation av åderbråck mycket höga och förståelsen för hur en persons livsstil påverkar uppkomsten av åderbråck låg.

Möjliga biverkningar vid operation av åderbråck

Det finns ett antal mycket effektiva metoder inom modern åderbråckskirurgi. De vanligaste metoderna är laserbehandling, flebektomin(så kallad virknålsmetod) och injektionsbehandling med skum.

Biverkningar vid operation för åderbråck

Som vid alla andra operationer finns det en risk att drabbas av biverkningar efter ingreppet. Vid en åderbråcksoperation är de vanligaste biverkningarna blåmärken, svullnad, missfärgning av huden samtidigt lindrig smärta. Man kan även drabbas av ett blodpropp dock frekvensen av blodproppförekomst är mycket låg, cirka en till tre procent.

Vid stripping som är en äldre behandlingsmetod för åderbråck är biverkningarna ofta något allvarligare men ofta av samma typ som vi nämnt ovan. Stripping kan dock i sällsynta fall också gebiverkningar som till exempel svår smärta, infektion, blodproppar och ärrbildning. Andra typer av komplikationer är mycket ovanliga men det kan hända att en felaktigt placerad kateter orsakar trombotisering i det djupa vensystemet samtidigt ger skada på nerver eller artärer. Nålen på katetern eller hettan från en laser eller annat verktyg kan också göra hål på närliggande vävnad vilket kan leda till biverkningar.

Försiktighetsåtgärder efter operation av åderbråck

Efter en operation lindarsofta in benen som opererats i elastiska bandage. När patienten återvänder hem bör hen följa de instruktioner och rekommendationer som läkaren utfärdat. Det är viktigt att röra på sig efter operationen  för att minska risken för blodproppar.

Vad kan man göra själv?

Arv är avgörande för förekomst avåderbråck. Om en eller båda föräldrar har åderbråck är sannolikheten närmare hundra procent för att barnet också kommer att få åderbråck under sin livstid. Många personer är inte medvetna om vilken betydelse livsstil har för när i livet åderbråcken uppkommer och hur omfattande de blir.

Efter  genomgången behandling av åderbråck är risken för att få ett återfall inom tre år mellan tio tilltrettio procent. Många av de metoder som nu används för att behandla åderbråck är dock relativt nya varför forskning och data över längre tid saknas.Det finns dock en hel del patienten själv kan göra för att undvika att åderbråcken återkommer. Nästan alla dessa aktiviteter riktar sig mot  att hålla blodcirkulationen igång, till exempel att hålla normalvikt, motionera regelbundet, sluta röka, undvika stillastående eller stillasittande, lägga benen i högläge med mera.

Sammanfattning

Åderbråck är en relativt vanlig åkomma  och cirka trettio procent av befolkningen kommer att utveckla åderbråck under sin livstid. Åderbråck är ärftligtdock kan individens livsstil påverka när åderbråcken kommer att uppstå och hur allvarliga de kommer att bli.

Det finns många moderna och effektiva behandlingsmetoder  för åderbråck som är minimalt invasiva och kan utföras under lokalbedövning. Proceduren tarcirka en timme varefter patienten kan återvända till hemmet för återhämtning som tar ett par dagar till en vecka. Risken är cirka tio till trettio procent att åderbråcken återkommer tre år efter genomgången behandling.

Även om de moderna metoderna för åderbråck är väldigt effektiva finns det vissa biverkningar som patienten ska vara medveten om. De vanligaste biverkningarna är blåmärken, svullnad, missfärgning av huden samt lindrig smärta. Allvarligare biverkningar är mycket sällsynta.

Efter en operation av åderbråck bör patienten motionera försiktigt, undvika stillastående eller stillasittande samtidigt hålla normalvikt. Det är viktigt för att återhämtningen ska bli framgångsrik  och för att undvika att åderbråcken återkommer.