Åderbråck och ådernät uppträder ofta i knävecket, där de kan sprida sig ner på underbenet eller upp på låret. Åderbråck drabbar ungefär var tredje vuxen person, och ådernät drabbar ännu fler. Arv spelar en viktig roll när det gäller åderbråck och ådernät, men miljö är också en viktig faktor som kan påverka.

Arv och miljö kan påverka förekomsten av åderbråck och ådernät i knävecket

Varför åderbråck uppträder handlar mycket om arv, eftersom åderbråck till nästan 100 procent är ärftliga. Åderbråck uppträder bland annat på grund av att venklaffarna försämras. Venklaffarna har till uppgift att se till att blodet bara flödar i en riktning, om venklaffarna blir defekta på grund av till exempel arv eller fetma, kommer återflöde att inträffa. När detta tillstånd uppstår resulterar det i ökat tryck i venen där blodet då samlas i pooler och detta kan orsaka åderbråck.

När du har ådernät försämras ofta också venklaffarnas funktion, och det höga trycket i venen kan orsaka små ådernät. Ådernät är också ärftliga, men ofta spelar miljön en viktig roll där till exempel solen kan framkalla ådernät. Detta ses ofta i ansiktet.

Åderbråck och ådernät uppträder mycket ofta på benen och särskilt i knävecket, där huden är mycket tunn. Blodet måste kämpa mot tyngdkraften, så trycket i venerna i benen är större, och detta påverkar förekomsten av åderbråck och ådernät på benen och i knävecket.

Åderbråck i knävecket

Ett åderbråck är en tjock och blåaktig ven som buktar ut på huden. Åderbråck uppträder mycket ofta på benen, och om du har åderbråck på benen kan du upptäcka att de sprids till knävecket.

Åderbråck kan vara mycket irriterande, eftersom åderbråck kan orsaka fysisk smärta och också orsaka psykologiska besvär. Åderbråck i knävecket kan vara mycket tydliga, bukta ut och likna ett blått nät som sprider sig i knävecket och ned efter benen. Detta kan av många personer uppfattas som fult och blir en begränsning i vardagen eftersom det kan påverka klädvalet. Om du har åderbråck i knävecket kan det påverka din vardag, att du till exempel väljer att bära långa byxor snarare än en kortare klänning. Åderbråck kan också medföra att du väljer bort en promenad på stranden eftersom du inte vill visa dina ben.

Människor som har vant sig vid ett liv med åderbråck upplever ofta en otrolig lättnad när åderbråcken tas bort, och först då inser de att åderbråcken i själva verket var en stor begränsning som medförde en sämre livskvalitet.

Ådernät i knävecken

Åderbråck och ådernät är ofta sammankopplade, och många människor upplever ådernät som fortsätter att återkomma även när de behandlas, detta kan bero på underliggande problem som åderbråck. Det vill säga om du har ådernät och åderbråck kommer ådernäten att komma tillbaka så länge du också har åderbråck.

Ådernät medför inte någon fysisk olägenhet, och ådernät är därför endast kosmetiska besvär. Men för vissa personer kan de kosmetiska besvären vara en mycket stor olägenhet, och om ådernäten syns i knävecken kan de vara mycket tydliga och, liksom åderbråck, kan de också påverka valet av klädsel, så man väljer att bära kläder som täcker knävecken.

Ådernät i knävecken

Behandling av åderbråck i knävecken

När åderbråck i knävecken blir stora och påverkar livskvaliteten negativt kan det vara en god idé att få åderbråcken behandlade. Åderbråck klassificeras från C1-C6, som visar svårighetsgraden hos åderbråck och ger en bild av vilken behandling som skulle vara bäst lämpad för att ta bort åderbråck i knävecken. När du har åderbråck i knävecken sprids de sjuka venerna ofta ned efter benet eller uppåt på låret, så behandling av dessa områden kan vara nödvändig. De vanligaste behandlingsmetoderna för att ta bort åderbråck i knävecken är:

  • Laserbehandling
  • Radiofrekvens
  • Skumbehandling
  • Flebektomi

Laserbehandling och radiofrekvens används ofta för att ta bort större typer av åderbråck, medan skumbehandling används för mindre åderbråck eller för patienter som redan har tagit bort åderbråck en gång. Synliga åderbråck som kan uppstå i knävecken eller någon annanstans på benet kan avlägsnas genom flebektomi. Således avlägsnar en behandling med flebektomi den kosmetiska delen av ett åderbråck. Flebektomi används ofta tillsammans med en annan typ av åderbråcksbehandling.

Behandling av ådernät i knävecken

Ådernät i knävecken kan vara ett stort kosmetiskt problem och påverka livskvaliteten. Ådernät kan tas bort med sklerosering, vilket innebär att man injicerar ett läkemedel i den sjuka venen där ådernäten finns. Detta läkemedel får venen att stängas, och ådernäten i knävecken försvinner. Om du har mycket ådernät i knävecket kan fler behandlingar behövas för att uppnå ett tillfredsställande resultat.

Innan du behandlar ådernät i knävecken är det en god idé att göra en ultraljudsundersökning som identifierar underliggande problem, som till exempel åderbråck.

Sammanfattning - Åderbråck och ådernät i knävecken

Ådernät och åderbråck uppträder ofta på benen och är särskilt synliga i knävecken, där de kan vara mycket tydliga, blåa och bukta ut. Detta kan orsaka fysiska och psykiska besvär och i värsta fall försämra livskvaliteten. När du har åderbråck och ådernät i knävecken som negativt påverkar ditt dagliga liv kan det vara en god idé att få dem behandlade. Den valda behandlingsformen bestäms efter en förundersökning där åderbråck och ådernät i knävecket undersöks med ultraljud.

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
Boka en konsultation
Vi är redo att hjälpa dig med dina åderbråck.