September 4, 2019

Åderbråck blir allt vanligare bland befolkningen som helhet. Detta beror till stor del på att det finns fler och fler äldre personer men det beror också på att det stort antal människor är mindre fysiskt aktiva och att fler är överviktiga. Men det finns samtidigt fler och fler mycket bra behandlingsmetoder för åderbråck, och dessa behandlingar blir enklare och enklare att utföra samtidigt som konvalescensen för patienten blir kortare och kortare.

Vad är åderbråck

Åderbråck är tjocka vener som buktar ut från huden och syns tydligt. Dessa vener ringlar sig ofta på utsidan huden och kan rentav vara små knyten. Att åderbråck uppstår beror på att klaffarna i venerna som är avsedda att hindra blodet från att rinna tillbaka nedåt är skadade. Dessa skador gör att blod rinner tillbaka nedanför den skadade klaffen och där samlas i pooler, det är dessa pooler som bildar och utgör åderbråcken.

Normal ven grafik
Åderbråck ven grafik

Besvär av åderbråck i benen

Åderbråck är nästan aldrig farliga men personer som drabbas av dem kan känna lindrig smärta, uppfatta benen som tjocka och tunga och vid svårare åderbråck kan det bildas variga sår vid anklarna som kliar. Många personer uppfattar också åderbråcken som fula vilket förstås också är ett besvär som kan vara värt att åtgärda.

Varför är åderbråck vanligast i benen

Att åderbråck nästan alltid uppstår i knävecken och på underbenen beror på gravitationen. Det är krävs mer att pumpa blod uppåt jämfört med i sidled och nedåt. Det är på grund av detta som en god blodcirkulation är så viktig för att försena samt lindra uppkomsten av åderbråck vilket i sin tur gör att en person som oroar sig för att få åderbråck i benen bör göra vad han eller hon kan för att öka blodcirkulationen.

Åderbråck C2 CEAP Klassifikation

Varför drabbas en person av åderbråck i benen

Den största anledningen till att en person drabbas av åderbråck är arv. Om en eller båda föräldrarna har eller har haft åderbråck är sannolikheten väldigt hög att även barnen drabbas av åderbråck. Oavsett arv eller inte så är det brister i venklaffarna som orsakar framväxten av åderbråck. Att äldre personer oftare drabbas av åderbråck i benen jämfört med yngre personer beror på att allting i kroppen slits med tiden, så också venklaffarna.

När och hur svåra åderbråcken blir kan en person dock påverka och förebygga genom val av livsstil.

Hur kan åderbråck i benen förebyggas

Eftersom åderbråck påverkas av blodcirkulationen kan man vidta åtgärder som förbättrar den. Detta kan till exempel vara att gå ned i vikt och man är överviktig, undvika stillasittande eller stillastående positioner, öka dosen av fysisk aktivitet och motion och undvika rökning.

Dessa åtgärder kan vidtas också av en person som redan har åderbråck för att lindra besvären. En person som redan har åderbråck i benen kan också bära stödstrumpor och lägga benen i högläge där benen är ligger högre än hjärtat.

Kan åderbråck i benen behandlas?

Det finns en serie med bra behandlingsmetoder för åderbråck i benen. Samtliga dessa behandlingsmetoder går ut på att man försluter de skadade venerna, som är åderbråck, i benen så att dessa skrumpnar. Därefter tar man bort dem.

Den traditionella metoden för behandling för åderbråck i benen är kirurgi. Man öppnar helt enkelt benet och tar bort åderbråcken. Denna metod har dock blivit allt mindre vanlig allteftersom den bara kan utföras på ett sjukhus där patienten ofta måste stanna kvar över natten följt av flera veckors konvalescens i hemmet.

Moderna metoder för behandling av åderbråck i benen är mycket mindre invasiva. Dessa behandlingar är bland andra behandling med laser, skum eller lim. De går till så att en kateter förs in i benet där åderbråcken sitter varefter dessa försluts med laser eller lim så att de sedan skrumpnar. Därefter dras åderbråcken ut ur benet. Dessa behandlingar kan utföras på någon timme, de kan utföras på en klinik utanför ett sjukhus och patienten kan åka hem direkt efter behandlingen. Därefter räcker det med några dagar av konvalescens innan patienten kan återgå till sitt normala liv.

Framtida behandlingsmetoder för åderbråck i benen

Vad vi kan förutse när det gäller framtida behandlingsmetoder för åderbråck i benen är att dessa kommer vara än mindre invasiva och att de kommer att förkorta tiden för konvalescens än mer. Detta beror helt enkelt på att de moderna metoder som finns idag kommer att utvecklas och förfinas än mer. Detta kommer också helt säkert att leda till att kostnaden för en behandling för åderbråck i benen kommer att sjunka och därmed komma fler människor till del.

När det gäller helt nya metoder för behandling för åderbråck i benen kan vi inte med säkerhet säga någonting utan istället bara resonera. Det kanske kan uppstå tekniker som gör det möjligt att behandla åderbråck från utsidan av kroppen, det kanske också kommer att komma metoder som istället för att behandla symptomen, åderbråcken i benen, kanske man kan byta ut eller rent av reparera de skadade venklaffarna i benen som orsakar uppkomsten av åderbråcken.

Framtiden får utvisa vilka metoder och tekniker för behandling av åderbråck i benen som kommer men vad vi nog kan säga med viss säkerhet är att metoderna kommer att bli fler, att de kommer att bli lindrigare för patienten och att de kommer att kosta mindre att utföra.

Sammanfattning - Åderbråck i benen

När vi sammanfattar vår artikel om åderbråck i benen kan vi konstatera att det finns ett antal bra behandlingar för åderbråck i benen och att de mer moderna metoderna är mycket enkla att utföra, kräver en kortare konvalescens än tidigare och kostar mindre.

Uppkomsten av åderbråck i benen är till stor del relaterad till ärftliga orsaker men när åderbråcken uppstår samt hur allvarliga de är kan påverkas av en person genom livsstilsval där övervikt, brist på fysisk aktivitet och stillasittande eller stillastående är viktiga ingredienser.

Slutligen är åderbråck egentligen bara symptom på ett annat problem, nämligen skador på de klaffar i venerna som gör att blodet inte rinner tillbaka när det pumpas mot hjärtat för syresättning. Om skadade venklaffar skulle kunna repareras eller bytas ut skulle åderbråck inte uppstå från första början. Om behandlingar för skadade venklaffar kommer i framtiden vet vi inte men vi kan hoppas på det.